HGSS Stanica Zagreb | 2019.

HGSS Stanica Zagreb | Gorska služba spašavanja spašava na planinama i nepristupačnim mjestima

HGSS Stanica Zagreb velika je i jaka stanica, sastavljena od najboljih zagrebačkih, ali i hrvatskih alpinista, speleologa i visokogorskih skijaša. Hrvatska gorska služba spašavanja je nacionalna, dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje i pružanje prve medicinske pomoći u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima kod kojih pri spašavanju i pružanju pomoći treba primijeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje u planinama u svrhu očuvanja ljudskog života, zdravlja i imovine.

Ukoliko se u planini ili speleološkom objektu dogodi nesreća, HGSS Zagreb se obavještava na slijedeći način:

112 – telefon Centra za obavješćivanje
091 5082 556 – dežurni telefon 0 – 24 h
091 721 0002 – dežurni telefon na Medvednici tijekom skijaške sezone
• na svim obavještajnim točkama GSS HPS (planinarski domovi)
01 4824 142 – tajništvo Hrvatskog planinarskog saveza

Gorska služba spašavanja Hrvatskog planinarskog saveza (GSS HPS) dobrovoljna je služba

Ona je javnog karaktera, a osnovana je 1950. godine. Njeni osnovni zadaci su spašavanje i pružanje prve pomoći unesrećenima na nepristupačnim područjima udaljenim od prometnica, prvenstveno u planinama i speleološkim objektima gdje treba primjeniti posebno stručno znanje i upotrijebiti tehničku opremu za spašavanje, zatim spriječavanje nesreća u planinama te zaštita planinske flore i faune, prirodnih rijetkosti, planinarskih kao i ostalih javnih objekata u planinama.

Danas Gorska služba spašavanja okuplja oko 200 spasavalaca i pripravnika raspoređenih u 14 stanica. To su Požega, Varaždin, Zagreb, Samobor, Karlovac, Ogulin, Delnice, Tršće, Rijeka, Pula, Gospić, Zadar, Split i Makarska. Gorski spasavaoci tijekom najmanje dvije godine pripravničkog staža, završenog zimskog, ljetnog i speleološkog tečaja te položenog ispita osposobljeni su za spašavanje i rad u službi. Svoje znanje i sposobnosti usavršavaju tijekom redovitih vježbi spašavanja.

O HGSS Stanici Zagreb

  • HGSS Stanica Zagreb
  • dežurni telefon (0-24h): +385 91 508 2556
  • dežurni telefon na Medvednici: +385 91 721 0002
  • telefon na Medvednici aktivan je samo tijekom skijaške sezone!
  • sjedište Stanice Zagreb: Radićeva 23, 10000 Zagreb
  • web: gss-zg.hr

Prema novom konceptu područnog ustroja pri zagrebačkim planinarskim društvima formirana nova stanica GSS Zagreb kakvu je danas poznajemo. Stanica HGSS Zagreb je danas velika i jaka stanica, sastavljena od najboljih zagrebačkih (ujedno i hrvatskih) alpinista, speleologa i visokogorskih skijaša. Danas HGSS Zagreb broji preko sedamdeset članova i članica, pripravnika, gorskih spašavatelja, instruktora gorskog spašavanja i specijalista gorskih spašavatelja letača, liječnika, potražnih specijalista, ronilaca, specijalista za spašavanje na vodi, a tu su i potražni psi.

U redovima HGSS Zagreb bili su najistaknutiji alpinisti i penjači

Oni su davali ton hrvatskom alpinizmu. To su bili prvenstveni penjači iz Anića kuka, osvajači teških alpskih suhih i ledenih stijena, norveških Trolova i himalajskih osamtisućnjaka. Tu su i najistaknutiji hrvatski speleolozi, ljudi koji su se prvi spustili u Crveno jezero, istraživači Veternice, Lukine jame, i dr. Također, ljudi koji su prvi zimi na skijama prešli našu najveći planinu Velebit, skijali se s himalajskih vrhunaca… Na takvim slavnim tradicijama i visokim kriterijima HGSS Stanica Zagreb i danas bira svoje nove članove i članice.

Počeci HGSS-a Stanice Zagreb sežu u 1936. godinu kada je započela djelovati “izvježbana momčad za spašavanje” pri Središnjici Hrvatskog planinarskog društva u Zagrebu, u okviru slavne Alpinističke sekcije HPD-a. U njenom su sastavu bili tadašnji najistaknutiji zagrebački i ujedno najistaknutiji hrvatski alpinisti. To su bili Slavo Brezovečki, Emil Laszovski, Marijan Dragman, Velimir Neferović, Josip Mesarić, Drago Šafar i drugi. Neki od članova momčadi pohodili su tečajeve gorskog spašavanja u susjednoj Sloveniji. Nabavljeno je nešto spasavalačke opreme, spasavalački jarbol s vrećom za spašavanje, lavinske sonde tipa Bilgeri i dr.

Izvedene su i prve akcije spašavanja koje su uredno zabilježene u izvješćima

A ona se i danas čuvaju u arhivi akcija Gorske službe spašavanja. Prvu zabilježenu akciju izveo je Dragan Šafar, pruživši pomoć planinarki koja je slomila nogu u Martuljkovoj skupini. Drugi svjetski rat prekinuo je razvoj ove službe. Tek je 1950. godine djelovanje ponovo uspostavljeno. 4. siječnja 1950. u Zagrebu osnovala se Gorska služba spašavanja Planinarskog saveza Hrvatske i njene prve momčadi. U toj su momčadi uz proslavljene prijeratne penjače Brezovečkoga, Mesarića i dr. djelovali mladi zagrebački alpinisti Mirko Zgaga, Ivo Gropuzzo, Ninoslav Kučan, Krešo Mihaljević Pauk i dr.

Prvi vođa spasavalačke akipe i time ujedno Pročelnik cijele Službe bio je zagrebački alpinist i prvenstveni penjač, najprije PD Zagreba, a kasnije PDS Velebita iz Zagreba, Edvin Rakoš, poznat najviše po prvenstvenoj Studentskoj varijanti Omladinskog smjera na Kleku SVOS, koju je ispenjao zajedno s Mirkom Zgagom, Ivom Gropuzzom i Ninom Kučanom.

Tagged