smetlarski bicikl - trg bana jelačića, zagreb - ožujak 2015.

Reciklažno dvorište – odvojeno skupljanje otpada koji se može reciklirati – popis reciklažnih dvorišta u Zagrebu

Projekti odvojenog skupljanja otpada koji se može reciklirati te izdvajanje štetnog i opasnog otpada dio su cjelovitog sustava gospodarenja otpadom u gradu Zagrebu koje provodi gradska tvrtka Čistoća. Još 1988. godine započelo se s odvojenim skupljanjem nekih vrsta otpada. Danas su ti, kao i mnogi drugi slični projekti u Zagrebu uobičajeni i vrlo dobro prihvaćen komunalni standard.

U ukupno oko 6.000 spremnika koji su smješteni na javnim površinama odvojeno se prikuplja razni otpad. Prikuplja se staklo, tekstil, plastična i metalna ambalaža. Dodajmo da u se jedanaest reciklažnih i osam mobilnih reciklažnih dvorišta prikuplja se tridesetak vrsta otpada iz kućanstava.


U nastavku teksta doznajte koji su kontakti i lokacije zagrebačkih reciklažnih dvorišta i koju vrstu otpada primaju. Više informacija o tvrtci koja se brine o urednosti Grada Zagreba – Čistoći – doznajte na mrežnim stranicama na adresi cistoca.hr.

Popis reciklažnih dvorišta u Zagrebu i njihove adrese

 • RD DUBRAVA, Osječka ulica 25, tel: 099 8022 160
 • RD JAKUŠEVEC – PRUDINEC, Sajmišna cesta bb, tel: 098 272 762
 • RD KAJZERICA, Ulica Žarka Dolinara 5, tel: 099 8022 159
 • RD KLARA, Sisačka cesta br. 10, tel: 099 263 3091
 • RD PRILESJE, Prilesje 1c, tel: 099 8022 158
 • RD SESVETE, Jelkovečka bb, tel: 099 311 8457
 • RD SESVETE JELKOVEC, Ulica Borisa Ulricha 5, tel: 099 803 6772
 • RD ŠPANSKO, Ulica Dobriše Cesarića 2a, tel: 091 2678 118
 • RD TREŠNJEVKA SJEVER, Zagorska ulica 3, tel: 091 2678 117
 • RD TUNEL, Kvintička ulica bb, tel: 098 208 319
 • RD ŽITNJAK, Čulinečka cesta 275, tel: 091 267 8061

Popis mobilnih reciklažnih dvorišta u Zagrebu i njihove adrese

 • MRD BREZOVICA, Prigradska ulica III odvojak (tel: 091 2678 215)
 • MRD GORNJA DUBRAVA, Ulica Klin (tel: 091 2678 015)
 • MRD GORNJI GRAD – MEDVEŠČAK, raskrižje ulica Horvatovac i Ružičnjak (tel: 099 3118 444)
 • MRD PODSLJEME, Prilaz Kraljičinom zdencu kod kućnog broja 4 (tel: 091 2678 184)
 • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Prigornica 2 (099 8022 174)
 • MRD PODSUSED-VRAPČE, Ulica Vučak, preko puta kućnog broja 16a (tel: 099 8022 161)
 • MRD TREŠNJEVKA – JUG, Ulica Marice Barić 6, (tel: 091 2678 039)
 • MRD TRNJE, Ulica Frana Folnegovića, preko puta kućnog broja 10 (tel: 091 2678 300)

Radno vrijeme reciklažnih i mobilnih reciklažnih dvorišta:

 • ponedjeljak – subota: od 6.30 do 20 sati
  – MRD TREŠNJEVKA – JUG – ponedjeljak – subota: od 8 do 20 sati
 • nedjeljom, blagdanima i državnim praznicima zatvoreno

Kakav otpad možete odložiti u reciklažno dvorište?

 • papir
 • karton
 • plastika
 • metalna ambalaža
 • stiropor
 • stare baterije
 • stakleni ambalažni otpad
 • ravno staklo
 • PET – boce
 • PE – folija
 • limenke
 • stari lijekovi
 • otpadne gume bez naplatka (do 4 komada)
 • metalni glomazni otpad (električna i elektronička oprema)
 • elektronički otpad
 • glomazni otpad
 • drveni otpad
 • tekstil
 • odjeća
 • akumulatore
 • fluorescentne cijevi
 • zeleni otpad

Na reciklažnim dvorištima Špansko (D. Cesarića 2a), Klara (Sisačka cesta br.10), Žitnjak (Čulinečka cesta 275), Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) i u mobilnim reciklažnim dvorištima Čistoća preuzima otpadna motorna i jestiva ulja, kiseline, lužine, otapala, zauljenu ambalažu te ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (boje, lakovi i sl.) iz kućanstava.

Građevinski otpad od građana preuzimaju sljedeća reciklažna dvorišta

 • Reciklažno dvorište Jakuševec – Sajmišna cesta bb kod ulaza na odlagalište otpada
 • Reciklažno dvorište Sesvete – Jelkovečka bb
 • Reciklažno dvorište Sesvete Jelkovec – Ulica Borisa Ulricha 5
 • Reciklažno dvorište Kajzerica – Žarka Dolinara br. 5
 • Reciklažno dvorište Prilesje – Prilesje br. 1c
 • Reciklažno dvorište Dubrava – Osječka br. 25
 • Reciklažno dvorište Zagorska – Zagorska br. 3
 • Reciklažno dvorište Špansko – Dobriše Cesarića br. 2a
 • Reciklažno dvorište Klara – Sisačka cesta br. 10
 • Reciklažno dvorište Žitnjak – Čulinečka cesta 275
 • Mobilna reciklažna dvorišta

Građani mogu na reciklažno dvorište, bez naknade, dovesti količinu građevinskog otpada koja je nastala održavanjem i manjim popravcima koje obavlja sam vlasnik, u količini do 200 kilograma u šest uzastopnih mjeseci, odnosno jednu punu jednoosovinsku automobilsku prikolicu (10 vreća po 20 kilograma). Molimo da komadi građevinskog otpada ne budu veći od 40 centimetara.

Na reciklažnim dvorištima Klara (Sisačka cesta br. 10), Jakuševec (Sajmišna cesta bb), Žitnjak (Čulinečka cesta bb) i Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) zaprimaju se azbestne ploče u količini do 200 kilograma (ili do 20 ploča). Isto tako na navedenim reciklažnim dvorišima zaprimaju se i materijali na bazi gipsa, prvenstveno knauf te izolacijski materijali kao što su staklena i kamena vuna u maksimalnoj količini do 200 kilograma. Napominjemo da pravnim osobama nije dozvoljeno odlaganje bilo kakvog otpada na reciklažna dvorišta!

Pilot projekt: Svako reciklažno dvorište uvodi novi sustav evidencije o preuzetom otpadu

Sukladno Uredbi o gospodarenju otpadom i Pravilniku o načinu rada reciklažnog dvorišta, od srijede 16. rujna 2020. godine, u dva reciklažna dvorišta – Sesvete Jelkovec (Ulica Borisa Ulricha 5) i Žitnjak (Čulinečka cesta 275), uvodi se Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu i korisnicima koji predaju otpad u reciklažna dvorišta. Građani će prilikom korištenja reciklažnog dvorišta biti upoznati da će sljedeći puta morati koristiti reciklažno dvorište uz predočenje osobne iskaznice te podataka o šifri obveznika i šifri objekta (iz izvornika ili preslike računa).

Tehničar na reciklažnom dvorištu će uvidom u osobnu iskaznicu te podatke o šifri obveznika i šifri objekta osobe koja predaje otpad. Unijet će podatke potrebne za vođenje Evidencije propisanih zakonskim i podzakonskim propisima koji uređuju područje gospodarenja otpadom, a sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka. Početkom studenoga 2020. godine obveza evidentiranja će se primijeniti na sva reciklažna dvorišta.

VIDEO: Tijekom zimskih blagdana stvaramo oko 30% više otpada – kako smanjiti količine otpada?

Tagged