Aktualnosti, vijesti i najave događanja u Zagrebu:


ZGportal donosi pregled zagrebačkih, ali i ostalih aktualnosti:
ZGportal Zagreb | zgportal.com

ZGportal je informativni portal koji donosi pregršt aktualnih informacija iz života Grada Zagreba, ali i njegove bliže i dalje okolice. Uz razna događanja, evente, koncerte i informacije o konferencijama i izložbama tu su i servisne informacije, gradske vijesti, najave događanja, sportske manifestacije i drugi korisni sadržaji. A ovdje ćete naći i detaljne rute zagrebačkih dnevnih i noćnih tramvaja.

Osim što je informativan, portal je prepun i zabavnih sadržaja, a niti oni koji prate zagrebačke sportske klubove neće ostati uskraćeni za kvalitetan i ažuran sadržaj. Sve ono najvažnije što se događa u Zagrebu tako možete pronaći na jednom mjestu. ZGportal će svakim danom biti sve bogatiji informacijama i korisnim sadržajima. Tako da itekako vrijedi svakodnevno posjećivati ZGportal Zagreb. A ako ste često na društvenim mrežama, možete nas pratiti putem Facebook, Twitter ili Instagram profila.