hrvatska komora socijalnih pedagoga | helena lopes - unsplash | 2023.

Hrvatska komora socijalnih pedagoga potaknuta tragedijom u Srbiji stavlja na raspolaganje svoje resurse

Nakon tragičnog događaja u jednoj osnovnoj školi u Srbiji, pred kojim je s razlogom zanijemila javnost u užem i širem okruženju regije, Hrvatska komora socijalnih pedagoga tuguje i najiskrenije suosjeća sa svom djecom, obiteljima i djelatnicima. Ali i svim drugim osobama koje su dotaknute ovom tragedijom. Ožiljke ovog događaja mnogi će nositi jako dugo. A neki i zauvijek…


Stoga Hrvatska komora socijalnih pedagoga, stručnjaka koji se bave problemima u ponašanju i na poseban način njihovom prevencijom i tretmanom, apelira na sve ključne dionike u zajednici da stave u fokus dobrobit djeteta. A to zasigurno uključuje i podršku njegovom okruženju – na prvom mjestu obitelji, vrtiću i školama.

Briga o dobrobiti djeteta počinje od prvog dana života pa i ranije. I to podrškom obitelji te brigom o nepovoljnim događajima koji utječu na obitelj i dijete. Ali i snažnim fokusom sustava odgoja i obrazovanja na odgoj te na razvoj otpornosti djece, njihovo osnaživanje i ulaganje u njihove kompetencije. Prije svega one socijalno-emocionalne životne vještine.

Hrvatska komora socijalnih pedagoga smatra da nam danas nedostaje snažan fokus na dobrobit djece

On se mora ogledati kroz konkretne, sveobuhvatne i koherentne politike. I to one koje se tiču djece i obitelji, znanstveno utemeljene programe i intervencije koje proizlaze iz tih politika, kontinuirano ulaganje u sustave koji se bave djecom i obitelji. Ali i ulaganje u stručnjake koji su kompetentni dati profesionalni odgovor. Samo takvim, sveobuhvatnim pristupom i jedinstvenim djelovanjem svih ključnih dionika možemo osigurati pogodne uvjete za rast i razvoj djece.

U tom smislu, Hrvatska komora socijalnih pedagoga stavlja na raspolaganje svoje profesionalne resurse kreatorima politika na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini. Apeliramo na naše članove, a i na širu javnost, da tijekom iznošenja osobnih osjećaja, stavova i promišljanja ili bilo kakvih drugih informacija o ovom i sličnim događajima brinu o dostojanstvu i privatnosti svake osobe, naročito djece, koriste uključiv govor. A da tada nude konstruktivne prijedloge i rješenja. Više o Hrvatskoj komori socijalnih pedagoga doznajte na mrežnim stranicama na adresi hksp.hr.

Tagged