kula petra zrinskog - kaštel vrbovec - lipanj 2014.

Sjednica Županijske skupštine – grade se 4 dvorane, 2 škole i rekonstruira još 11 škola

U Zagrebačkoj županiji gradit će se četiri nove sportske dvorane u Klinča Selima, Bedenici, Graberju Ivaničkom i Zaprešiću, dvije nove osnovne škole u Strmcu i Luki te će se dograditi i rekonstruirati još 11 škola. Financijska sredstva za navedene kapitalne investicije osigurat će Zagrebačka županija u suradnji s gradovima i općinama te kreditnim zaduženjem za koje su vijećnici Županijske skupštine danas dali “zeleno svjetlo”.

“Kad su investicije u školstvu u pitanju čeka nas pravi građevinski boom. Ukupna vrijednost planiranih gradnji, rekonstrukcija te obnova škola i dvorana iznosi 201 milijun kuna što je iznimna financijska injekcija u gospodarstvo i nastavak naših nastojanja da djeci osiguramo jednake uvjete školovanja. S obzirom da naše gospodarstvo kontinuirano raste, a time raste i proračun Zagrebačke županije, otplata ovog kredita neće biti nikakav problem”, rekao je župan Stjepan Kožić.

Riječ je o 80 milijuna kuna vrijednom kreditu s rokom otplate od 10 godina uz fiksnu kamatnu stopu od 0,79%.

Na sjednici je prihvaćen prijedlog izmjena i dopuna akcijskih planova javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2020. godinu, donesen je Akcijski plan energetske učinkovitosti Zagrebačke županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine kao i Akcijski plan Županijske razvojne strategije za ovu godinu.

Prihvaćena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačke županije te izmjene i dopune statuta svih škola kojima je osnivač Županija do čega je došlo radi zakonskih usklađenja.

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Župana za drugu polovicu 2019. godine kao i izvješća o radu za prošlu godinu županijskog Savjeta mladih, Savjeta za socijalnu skrb, Savjeta za zdravlje, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, Antikorupcijskog povjerenstva, Povjerenstva za ravnopravnost spolova kao i Koordinacije za ljudska prava. Također, prihvaćeno je i Izvješće o stanju zaštite od požara na području Zagrebačke županije za 2019. godinu.

Aktualni sat

Na aktualnom satu vijećnike je zanimao kada će biti donesen plan građenja i uređenja županijskih i lokalnih cesta, kao i kada se očekuje donošenje novog prostornog plana Zagrebačke županije. Iz sfere zdravstva vijećnike je zanimalo što županija planira poduzeti s ciljem zadržavanja i privlačenja liječnika i medicinskog osoblja, zatim što poduzima kako bi se riješio problem nedostatka pedijatra u Vrbovcu te hoće li mikrobiološki laboratorij iz Ivanić-Grada biti premješten u Rakitje.

Nekoliko pitanja odnosilo se i na županijske natječaje iz područja gospodarstva, zdravstva i sufinanciranja EU projekata. Vijećnike je također zanimalo u kojoj su fazi najavljene kapitalne investicije u školstvu, kada možemo očekivati status Zagrebačka županija – prijatelj djece, koji su najnoviji projekti u turizmu te što županija poduzima kada je u pitanju “zelena poljoprivreda”.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - -