župna crkva svete anastazije samobor :: travanj 2014.

Samobor smanjio komunalni doprinos i komunalnu naknadu za mnoge djelatnosti

Kako bi privukao nove investitore te dao dodatni zamah razvoju gospodarstva na svom području, Grad Samobor smanjio je komunalni doprinos i komunalnu naknadu za mnoge djelatnosti. Također, donijeta je i Odluka o smanjenju komunalne naknade za kreativne industrije kao i tradicijske i umjetničke obrte. Za sve investicije, osim trgovačkih centara, oslobođenje plaćanja komunalne naknade se odnosi na prve tri godine poslovanja. I to u iznosima od 100% za prvu, 75% je drugu te 25% za treću godinu. Uz to, za logističke centre oslobođenja iznose od 50% do 25%.


“Odlučili smo smanjiti komunalni doprinos jer želimo dodatno privući investitore. Novom Odlukom komunalni doprinos je smanjen u rasponu od 50% pa do gotovo 100% i to za sve investitore izuzev onih koji grade trgovačke centre i skladišne prostore te se bave proizvodnom djelatnošću u užem središtu grada, konkretno u I. zoni gradnje. Time želimo privući investitore koji se bave novim djelatnostima poput kreativnih i pametnih industrija. Prosječno veće plaće u tim sektorima će posljedično utjecati na gradske prihode od poreza na dohodak. A to će rezultirati i porastom prihoda u proračunu. Umanjenje komunalnog doprinosa vrijedi i za gradnju stanova i obiteljskih kuća izvan I. zone, što će pojeftiniti gradnju nekretnine obiteljima“, rekao je Petar Burić, zamjenik Gradonačelnice Samobora Petre Škrobot.

Grad Samobor također želi potaknuti izgradnju izvan prve zone građenja

“Investitore želimo potaknuti na gradnju i investiranje u predgrađu i ruralnim područjima. Prvenstveno zato što se zalažemo za ravnomjerniji razvoj Samobora. Otvaranjem novih radnih mjesta u manje naseljenim područjima potaknut će se razvoj tih područja i doseljavanje, a time i izgradnja potrebne infrastrukture. Novom Odlukom o komunalnom doprinosu želimo pridonijeti i rješavanju i prevenciji problema premalog broja parkirnih mjesta. Zato se komunalni doprinos ukida svima koji odluče graditi podzemnu garažu. Kod obračuna komunalnog doprinosa objekata u sklopu kojih se grade podzemne garaže, obujam građevine će biti umanjen za obujam podzemne garaže”, dodao je Petar Burić.

Kako bi se prostori koji se ne koriste što prije priveli svrsi, smanjeni su kriteriji za oslobođenje plaćanja komunalne naknade za obveznike koji otvaraju nove obrte u prostorima koji neko vrijeme nisu korišteni. Novost je i da pravo na oslobađanje plaćanja komunalne naknade u 100% iznosu i to za prve tri godine rada. To pravo ostvaruju obveznici koji počinju obavljati djelatnost hotela, apartmanskih naselja i kampova u novom prostoru.

Ulazak u “Šengen” i uvođenje eura je velika prilika za razvoj

“Ulaskom Hrvatske u šengenski prostor te uvođenjem eura kao službene valute otvaraju se veće mogućnosti za investitore. Vjerujemo da će mnogi Samobor prepoznati kao najpogodniji grad za ulaganje i poslovanje u Hrvatskoj. Smanjenje komunalnog doprinosa i komunalne naknade pozivnica je investitorima i obiteljima da dođu u Samobor“, smatra zamjenik Burić.

Uz to što nema prirez i porez na potrošnju te u najkraćem roku u državi omogućava izdavanje građevinskih dozvola, Grad Samobor je novim smanjenjem naknada napravio dodatni iskorak u stvaranju najbolje gospodarske klime za investitore. Dodajmo da je Samobor je u prosincu 2022. godine ponovno proglašen najboljim velikim gradom za gospodarstvo u Hrvatskoj. Više o Samoboru i gradskim aktivnostima pronađite na mrežnim stranicama Grada na adresi samobor.hr.

Tagged