e-građanin - središnji državni portal - 2020

Digitalizacija javne uprave – više od milijun građana koristi sustav e-Građani

Sustav e-Građani zabilježio je više od milijun korisnika, a broj korisnika svakodnevno raste. Građanima su trenutačno na raspolaganju 72 e-usluge, a u skoro vrijeme se očekuje dodavanje novih usluga koje su u završnim fazama razvoja. Neke od njih su e-Poslovanje, e-Pristojbe, e-Prijava vjenčanja, nadogradnja sustava e-Novorođenče i mnoge druge. Građani, sukladno epidemiološkim mjerama, aktivnije koriste e-usluge te je zabilježeno povećanje za više od 150 tisuća novih korisnika u sustavu e-Građani. Milijunti korisnik će biti kontaktiran te će mu se uručiti simboličan poklon paket. Također, Odlukom ministra Malenice, simboličnim će se paketom i dalje poticati i zahvaljivati građanima za korištenje sustava e-Građani.


Jedna od ključnih usluga u sustavu e-Građani je e-Novorođenče, koja će kroz nekoliko tjedana biti nadograđena novom aplikacijom kojom će roditelji moći predati zahtjev za novčanu naknadu za rođenje djeteta od jedinica lokalne samouprave.

“Izuzetno mi je drago što građani primjećuju i u sve većem broju koriste dostupne e-usluge u sustavu e-Građani. Ovo je snažan pokazatelj pozitivnog razvoja digitalizacije u javnoj upravi. Nastavit ćemo digitalizaciju svih procesa javne uprave, daljnji razvoj a e-usluga te povezivanje svih tijela državne uprave kako bi građani i poduzetnici dobili brzu i kvalitetnu uslugu”, rekao je ministar Ivan Malenica.

Građani mogu podnijeti i zahtjev za izdavanje vozačke dozvole i putovnice, imati uvid u Matične knjige, u izabranog liječnika, laboratorijske nalaze, terapije i drugo. Nadalje, građani mogu provjeriti i ocjene svog djeteta u školi unutar usluge e-Dnevnik, kao i dugi niz usluga koje su dostupne na web stranici pretinac.gov.hr.

Kroz nadolazeće razdoblje građani mogu očekivati nekoliko novih e-usluga koje će uvelike olakšati svakodnevni život i komunikaciju s tijelima javne vlasti, kao i ostvarivanje njihovih prava.

e/m Potpis i e/m Pečat pružit će građanima i javnim tijelima elektroničko ili mobilno potpisivanje i pečatiranje dokumenata.

e-Prijava vjenčanja omogućit će mladencima da od kuće odaberu mjesto i vrijeme sklapanja braka te da rezerviraju termin i prostoriju. U prvoj fazi brakove će putem usluge e-Prijava vjenčanja moći prijaviti samo hrvatski državljani, i to za sklapanje građanskog braka u službenim prostorijama matičnih ureda. Nakon što izaberu mjesto i vrijeme za vjenčanje mladenci će morati popuniti sve potrebne podatke o sebi, definirati izabranika ili izabranicu i svjedoke te odluku o izboru prezimena nakon sklapanja braka. Nakon što mladenci putem aplikacije prihvate predloženi termin i mjesto vjenčanja obradu podataka preuzima matični ured koji će provjeriti sve zakonom propisane uvjete za sklapanje braka. Kad matičar utvrdi da su svi uvjeti zadovoljeni, obavijestit će mladence koji će upravnu pristojbu uplatiti putem sustava e-Pristojbe i u miru organizirati svadbu.

e-Poslovanje će omogućiti jedinstveni pristup javnim elektroničkim uslugama koje javnopravna tijela pružaju poslovnim korisnicima, kao što su podnošenje zahtjeva, uvid u podatke ili preuzimanje dokumentacije na svom računalu, primjerice, potrebnih dokumenata iz porezne ili carinske uprave, zdravstvenog osiguranja, mirovinskog sustava, graditeljstva, pomorstva i drugo. Putem e-Pristojbi građani će moći elektroničko platiti upravne pristojbe i naknade u Županijama i matičnim uredima, a uskoro će usluga biti omogućena i za plaćanja kroz sustav e-Građani. Konkretno, građani više neće morati ići na kiosk ili u poštu po biljege / taksene marke ili ispisivati uplatnice, već će POS uređajem / internet bankarstvom platiti pristojbe.

Jedna od složenih e-usluga koja se razvija su i e-Upisi, čiji pilot projekt za upise u vrtiće očekujemo na jesen. S obzirom na važnost kao i značajan potencijal u broju korisnika elektroničkih usluga u sustavu obrazovanja, identificirana je potreba informatizacije i povezivanje procesa od upisa u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja do prijava na visoka učilišta, odnosno informatizacije sustava obrazovanja odraslih.

Glavni cilj je građanima Republike Hrvatske (roditeljima, učenicima, studentima) omogućiti jednostavan i brz upis u željenu ustanovu bez nepotrebnih administrativnih poslova koji se mogu izbjeći korištenjem već postojećih podataka iz sustava.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged