EL-TO Zagreb - Elektrana - toplana Trešnjevka - svibanj 2012.

Toplana Zagreb – opskrba toplinskom energijom – grijanje i topla voda

Tvrtka HEP-Toplinarstvo obavlja djelatnost proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom kućanstava i industrijskih subjekata na području gradova Zagreba, Zaprešića, Samobora, Velike Gorice, ali i Siska i Osijeka. Prema podacima, na dan 31. prosinca 2013. godine, u Zagrebu je na toplanu bilo priključeno oko 2.800 toplinskih stanica sa 94.372 kućanstava i 4.336 poslovnih prostora. U Velikoj Gorici priključena su 5.652 kućanstva i 241 poslovni prostor, u Samoboru 1.352 kućanstva i 25 poslovnih prostora, te u Zaprešiću – 2.280 kućanstva i 89 poslovnih prostora. Duljina vrelovodne mreže u Zagrebu iznosi 226,2 kilometra (maksimalnog promjera cjevovoda 850 mm) i 44,1 kilometar vrelovodne mreže. U Velikoj Gorici dužina vrelovodne mreže iznosi 9,8, u Samoboru 3,1 i u Zaprešiću 1,7 kilometar (maksimalni promjer cjevovoda je 300 mm). Zanimljivo je da su dimnjaci zagrebačkih toplana su najviše građevine u Zagrebu – dimnjak u Pogonu TE-TO Zagreb (Žitnjak – Savica) je prema projektu visok 202, a u EL-TO (Zagorska ulica) 200 metara.

Kontakt informacije

Dežurna služba za prijavu tehničkih kvarova 0 – 24 sata!

 • besplatni info telefon – 0800 1003

Na ovaj broj možete dobiti informacije i reklamacije računa, i to od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:30.
Ukoliko zovete iz inozemstva, molimo koristite ovaj broj: 00385 1 6009 602 (trošak poziva snosi pozivatelj).


Zagreb, Velika Gorica, Samobor i Zaprešić

 • adresa: Miševečka 15a, Žitnjak, 10000 Zagreb
 • telefax: 01 6131 966
 • mail: toplinarstvo@hep.hr
 • web: hep.hr/toplinarstvo
 • radno vrijeme sa strankama:
  • od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:30 sati

Osijek

 • adresa: Ulica cara Hadrijana 7, 31103 Osijek
 • telefax: 031 207 757
 • mail: toplinarstvo.osijek@hep.hr
 • web: hep.hr/toplinarstvo
 • radno vrijeme sa strankama:
  • od ponedjeljka do petka od 7:30 do 14:30 sati

Sisak

 • adresa: Ulica braće Kavurić 16, 44010 Sisak
 • fax: 044 538 494
 • mail: toplinarstvo.sisak@hep.hr
 • web: hep.hr/toplinarstvo
 • radno vrijeme sa strankama:
  • od ponedjeljka do petka od 7:30 do14:30 sati

Infomacije o ugradnji razdjelnika topline, priključenje na toplinski sustav i tehničke obavijesti

Zagreb – Pogon toplinske mreže:
• tel: 01 6009 519 / 01 6131980
• mail: razdjelnici.tm@hep.hr

Velika Gorica, Samobor i Zaprešić – Pogon posebne toplane:
• tel: 01 6009 558
• mail: razdjelnici.pt@hep.hr

Osijek
• tel: 031 801 784
• mail: razdjelnici.os@hep.hr

Sisak
• tel: 044 538476
• mail: razdjelnici.sk@hep.hr


Zanimljivosti o toplani i toplinskoj energiji

Do 2006. godine na snazi su bili točno propisani uvjeti za početak sezone grijanja – sezona bi počinjala ukoliko tijekom tri uzastopna dana temperatura zraka u 21 sat padne na 12 °C ili niže. Novim pravilnikom propisano je da distributer – u Zagrebačkom ovom slučaju HEP Toplinarstvo – o početku sezone grijanja donosi odluku sam, a predstavnici stanara mogu sami pojedinačno tražiti uključenje grijanja od 15. rujna. U svojoj odluci o sezoni grijanja HEP se vodi dugoročnim prognozama vremena te se sustav ne uključuje odmah zbog privremenog zahlađenja, već tek onda kad dugoročnije vremenske prognoze pokažu da neće biti ponovnog zatopljenja.

POJMOVNIK

TE-TO Zagreb – Termoelektrana – toplana Zagreb se nalazi na Žitnjaku, a namjenjena proizvodnji električne i toplinske energiju za potrebe grada Zagreba.
EL-TO Zagreb – Elektrana – toplana Zagreb je kogeneracijska elektrana smještena na Trešnjevci. Goriva iz kojih se dobiva električna i toplinska energija su prirodni plin i loživo ulje. Prednost EL-TO Zagreb je izrazita blizina velikih stambenih naselja te su gubitci koji nastaju u transportu svedeni na minimum. Proizvodni pogon EL-TO opskrbljuje toplinskom energijom za grijanje i potrošnu toplu vodu dio grada Zagreba zapadno od Savske ulice, što brojem iznosi 41 369 kućanstava i 1892 poslovna objekta.
Kotlovnica – proizvodno postrojenje, uključujući i kogeneraciju, za transformaciju ulazne količine energenta u toplinsku energiju koje je dio samostalnog, zatvorenog ili centralnog toplinskog sustava.
Distribucijska mreža – vrelovodna, toplovodna i/ili parovodna mreža od obračunskog mjernog mjesta proizvođača toplinske energije do obračunskog mjernog mjesta kupca, duljine veće od 2000 metara i ima priključeno više od 500 samostalnih uporabnih cjelina.
Krajnji kupac – pravna ili fizička osoba koja kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe od kupca na temelju obračuna toplinske energije,
Ogrjevna sezona – dio kalendarske godine u kojem se osigurava pogonska spremnost toplinskog sustava za isporuku toplinske energije za grijanje.
Ovlašteni predstavnik suvlasnika – fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade ili građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora.
Toplinska energija – proizvedena energija nastala u proizvodnom postrojenju za transformaciju, sa svrhom zagrijavanja prostora i zagrijavanja potrošne tople vode ili energija korištena u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ili za hlađenje prostora.
Razdjelnici – Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije, a ugrađuju na ogrjevna tijela (radijatore) u zgradama u kojima su svi stambeni ili poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - -