društvo agronoma osijek / 2021.

Društvo agronoma Osijek je za novi Zakon o sjemenu jer nudi poboljšanja

Ovom prilikom dajemo punu potporu da se donese novi “Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja”, budući da isti donosi niz poboljšanja za poljoprivredne proizvođače, sektoru oplemenjivanja i sjemenskoj proizvodnji.

Trenutno važeći Zakon o sjemenu datira iz 2005. godine te ga je potrebno izmijeniti, a predloženi način zadovoljavajuće je osmišljen te ima punu podršku struke. 


U ovom trenutku i prema trenutnoj zakonskoj regulativi upotreba sjemena s poljoprivrednog gospodarstva je bez kontrole odnosno nije poznata kvaliteta takvoga sjemena kao ni prisustvo bolesti i štetnih organizama, a na žalost često puta je i predmet ilegalne trgovine.

Uspješni poljoprivredni proizvođači ostvaruju visoke i stabilne prinose, između ostalog i zbog toga što koriste kvalitetno sjeme. Sjetvom certificiranog sjemena proizvođaču se jamči sortna pripadnost i minimalno propisani zahtjevi kakvoće kao što su čistoća, klijavost i zdravstveno stanje. Stoga je potrebno i “sjeme s poljoprivrednog gospodarstva” proizvesti na način da osigura poljoprivrednom proizvođaču ispravno zdravstveno stanje i poznata osnovna svojstva kakvoće.

Upotreba necertificiranog sjemena bez ikakvog nadzora nije dobar primjer poljoprivredne prakse

A to može uzrokovati nekontrolirano širenje bolesti, korova i štetnih organizama bilja te rezultira značajnim smanjenjem prinosa po jedinici površine. Naglašavamo da u predmetnom Zakonu nismo uočili nedorečenosti ili zabrane po pitanju proizvodnje vlastitog sjemena na vlastitom gospodarstvu za autohtone i tradicijske sorte. Stoga tumačenja u kojima se spominje zabrana upotrebe autohtonog sjemena starih sorti i njihovih proizvoda smatramo neispravnim.

Mali proizvođači, razne udruge te ostali koji se bave proizvodnjom autohtonih i tradicijskih sorti na ovaj način odbijaju službenu evidenciju takvog materijala i mogućnost budućih poticaja takve proizvodnje. Ukazujemo kako ovaj prijedlog nije obveza nego mogućnost pojedinca što smatramo poticajnim prijedlogom ovog zakona.

Neće biti novih nameta i ograničenja

Prema prijedlogu Zakona, mali proizvođači, ekološki proizvođači, hobisti, vrtlari i “kumice s placa” po ovom Zakonu neće imati nikakvih novih nameta i ograničenja u smislu proizvodnje vlastitog sjemena za vlastite potrebe. Proizvodi od sjemena autohtonih i tradicijskih sorti će se i dalje moći tržiti na našim tržnicama jer navedeni proizvodi nisu obuhvaćeni ovim Zakonom.

Predloženi model po kojemu će se koristiti sjeme s vlastitog gospodarstva ne ograničava upotrebu sjemena autohtonih i tradicijskih sorti u vlastite svrhe i ne ugrožava navedene skupine budući da su prijedlogom Zakona omogućena i predviđena izuzeća. 

Dakle, u prijedlogu novog Zakona je vidljivo da se malim proizvođačima ne nameću nova ograničenja, nego omogućuje proširenje njihove djelatnosti na legalnu komercijalizaciju autohtonih i tradicijskih sorti.

Stare i autohtone sorte bi trebale dodatno dobiti na vrijednosti

Također, kao struka ističemo ulogu pojedinaca u cijelom procesu proizvodnje poljoprivrednoga reprodukcijskog materijala. Bez obzira koliko povoljne uvjete za proizvodnju starih sorata budemo imali (zadaća Ministarstva poljoprivrede je da osigura zakonske uvjete za što jednostavniju i pristupačniju proizvodnju), ukoliko ne bude interesa javnosti (hobista, vrtlara, malih proizvođača…) za proizvodnju i plasman istih, neće doći do povećanja proizvodnje.

Žalosno je da u dosadašnju javnu raspravu nije bila uključena struka i sugovornici koji se bave oplemenjivačkim radom i sjemenarskom proizvodnjom, već su medijski prostor dobile samo određene udruge i pojedinci.

Stoga očekujemo da će se u javnosti čuti mišljenje struke te da će ovaj prijedlog Zakona omogućiti svim poljoprivrednim proizvođačima dostupnost kvalitetnog sjemena i sadnog materijala kao temelja za uspješnu proizvodnju

mr.sc. Romeo Jukić, predsjednik Društva agronoma Osijek

Tagged