pauk-služba / zagrebparking zagreb

ZagrebParking: Parkiranje u Zagrebu, Pauk služba, javne garaže

Osnovna zadaća podružnice ZagrebParking je organizacija i kontrola parkiranja. Odlukom Gradske skupštine Podružnici je određeno i teritorijalno područje djelovanja, a to je Grad Zagreb. Podružnica ZagrebParking pravni je nasljednik tvrtke Centar, koja se pružanjem usluga parkiranja bavila od svog osnivanja 1965. do 1993. godine, kada je preimenovana u Zagrebparking. Od 2. siječnja 2007. godine ZagrebParking posluje kao jedna od podružnica u sklopu tvrtke Zagrebački Holding d.o.o.


PAUK SLUŽBA – INFORMACIJE O VOZILIMA NA DEPONIJU NA ZAGREBAČKOM VELESAJMU

Kako biste provjerili nalazi li se Vaše vozilo na Pauk – Deponiju podružnice Zagrebparking, molimo pozovite sljedeće brojeve telefona:

  • 01 6421 881
  • 091 4816 043

Adresa deponija pauk službe:

Osnovna zadaća Službe za premještanje i blokiranje vozila su hitne intervencije u slučaju nepropisnog parkiranja, a time i pomoć u neometanom odvijanju gradskog prometa.

Trebate uslugu premještanja vozila tj. “pauka”? Nazovite 01 6421 888!

Građani se Službi za premještanje i blokadu vozila obraćaju kada nepropisno vozilo onemogućuje kretanje njihovog vozila ili ukoliko primijete nepropisno parkiranje koje ugrožava promet u gradu Zagrebu.

JAVNE GARAŽE U ZAGREBU

Izgradnjom javnih garaža nastoji se postići kvalitetnija regulacija prometa u mirovanju i odgovarajuća protočnost prometa. Izgradnjom i opremanjem javnih garaža u gradu Zagrebu započelo se početkom 1990-tih godina.

Podružnica ZagrebParking trenutno upravlja s devet javnih garaža. Ukupni kapacitet javnih garaža iznosi 2.849 parkirališnih mjesta.

JAVNA GRADSKA PARKIRALIŠTA

Organizacija i naplata parkiranja u gradu Zagrebu provodi se temeljem Odluke o organizaciji i načinu naplate parkiranja i Pravilnika o korištenju javnih parkirališta i javnih garaža. Odlukom i Pravilnikom definirane su parkirališne zone, vremensko ograničenje parkiranja, cijene i način korištenja parkirališnih karata, kao i drugi uvjeti organizacije i korištenja parkiranja.

Grad Zagreb podijeljen je u četiri parkirališne zone i to na one s vremenskim ograničenjem parkiranja te na zone ili dijelove zona s posebno reguliranim sustavom naplate parkiranja.

Za parkiranje na javnim parkiralištima plaća se naknada radnim danom od 7 do 21 sat za I zonu, a u II. i III. zoni od 7 do 20 sati. Subotom se naplata parkiranja obavlja od 7 do 15 sati u navedenim zonama. Nedjeljom i državnim praznikom parkiranje se ne naplaćuje!

Parkirališnu kartu kupljenu na parkirališnom automatu (osim na novopostavljenim parkirališnim automatima na kojima je plaćanje moguće izvršiti i bankovnom karticom) korisnik mora vidljivo istaknuti u vozilu ispod vjetrobranskog stakla, kako bi bila uočljiva kontroloru naplate parkiranja.

Parkirališnu kartu kupljenu na novopostavljenim parkirališnim automatima (na kojima se može plaćati i bankovnim karticama), a s obzirom da su korisnici prilikom kupnje dužni unijeti i registarsku oznaku vozila, nije potrebno isticati ispod vjetrobranskog stakla vozila.

Kako bi osiguralo brzo i efikasno korištenje usluge parkiranja podružnica Zagrebparking korisnicima pruža raznovrsne mogućnosti plaćanja

  • Mobilna aplikacija ZgPark
  • m-parking
  • Parkirališni automati
  • Elektronička parkirališna karta kupljena na kiosku
  • ePK portal Zagrebparkinga

PROČITAJTE VIŠE:

Tagged