pučko otvoreno učilište velika gorica / kolovoz 2012.

Zagrebačka županija s 1,4 milijuna kuna pomaže rad udruga koje skrbe o ranjivim skupinama

Sam ne mogu, zajedno možemo sve! Naziv je to jednog od 68 projekata udruga koje se bave zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim radom te braniteljskih udruga kojima je Zagrebačka županija ovih dana za njihovu provedbu dodijelila 1,4 milijuna kuna. Riječ je o udrugama koje skrbe o osobama s invaliditetom, žrtvama nasilja u obitelji, hrvatskim braniteljima, umirovljenicima, djeci i mladima sa poremećajima u ponašanju te drugim ranjivim skupinama društva.


Od spomenutih 1,4 milijuna kuna za 46 projekata udrugama koje se bave zdravstvenim, socijalnim i humanitarnim radom dodijeljeno je 1,1 milijuna kuna, dok je za 22 projekta braniteljskim udrugama dodijeljeno 275.000 kuna.

Zagrebačka županija niz godina sufinancira projekte udruga i to je jedan od natječaja koji se raspisuje početkom godine s obzirom da se radi o projektima koji se provode u dužem vremenskom razdoblju ili su pak organizacijski zahtjevniji poput sportskih susreta umirovljenika koji okupe i do 2000 sudionika. Ove godine s obzirom na pandemiju koronavirusa brojni planirani projekati morali su biti odgođeni odnosno, ukoliko je to moguće, provedeni u epidemiološki prihvatljivim okvirima.

“Suradnjom Zagrebačke županije i udruga dosad su realizirani brojni projekti koji su za cilj imali poboljšati kvalitetu života članovima našeg društva kojima je pomoć najpotrebnija, posebice osobama s invaliditetom. U osmišljavanje projekta uloženo je puno truda i rada članova udruga i volontera kojima ovim putem želim puno uspjeha u njihovoj realizaciji”, rekao je župan Stjepan Kožić dodavši kako je svaki realizirani projekt korak ka zajedničkom građenju boljeg društvenog okruženja.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged