skulptura "borba" (ili "ribar sa zmijom" ili "zlosretni ribar") - simeon roksadić - jezuitski trg, zagreb / srpanj 2012.

Skulptura “Borba” (ili “Ribar sa zmijom”) na gornjogradskom Jezuitskom trgu

Skulptura “Borba” (ili “Ribar sa zmijom” ili originalno “Zlosretni ribar”) nalazi se na Jezuitskom trgu (Gornji grad) i postavljena je kao vodoskok s bazenom. Skulptura je djelo Simeona Roksandića iz 1906. godine, a prikazuje snažan muški akt koji sjedi na stijeni u borbi sa zmijom, kojoj iz usta izlazi mlaz vode i teče u bazen. Kvaliteta kompozicije ovog djela je realistična modelacija i dramatičan prikaz borbe čovjeka s prirodom.

Bazen (fontana) je djelo Kovačića i Ehrlicha, a napravljena je 1910. godine.


Zanimljivost vezana za ovu skulpturu je da je ona kopija – original se nalazi u Beogradu u parku Tašmajdan. Naime, kopija skulpture nije trebala biti izlivena, ali kako je stigla pogrešna vijest da je brod sa umjetninama na putu za Englesku gdje je trebala biti održana izložba potonuo, na osnovu gipsanog modela Ribara izliven je još jedan primjerak.

Pošto je vijest o potonuću broda bila kriva, po povratku eksponata sa izložbe u Londonu, kada je postalo očigledno da originalni Zlosretni ribar ipak postoji, ispostavilo se da je drugi primjerak skulpture višak. Nju je, nakon izložbe Zagrebu 1908. godine otkupila uprava grada Zagreba i 1910. kompozicija (fontana i spomenik) je postavljena na Griču (današnjem Jezuitskom trgu).O Simeonu Roksandiću

Simeon Roksandić (Majske Poljane kraj Gline, 14. travnja 1874. – Beograd, 12. siječnja 1943.) Građansku školu pohađao je u Glini (tadašnja Austro – Ugarska). Nakon završetka škole, otac, seoski kovač, šalje ga u Zagreb da u Obrtnoj školi nauči bravarski zanat. Zanimljivo da u to vrijeme Obrtnu školu pohađaju (danas poznato, op. a.) najznačajniji predstavnici kiparstva zagrebačkoga kruga likovnih umjetnika s kraja 19. i početka 20. stoljeća Robert Frangeš Mihanović i Rudolf Valdec (Krapina, 8. ožujak 1872. – Zagreb, 1. veljače 1929.) s kojima se Roksandić intenzivno družio. Klesarski – kiparski odsjek Obrtne škole završava 1892. godine.

Potpomognut od Uprave srpskih crkvenih fondova u Srijemskim Karlovcima odlazi na studij u Budimpeštu koji završava 1895. godine. Iz Budimpešte odlazi na münchensku Akademiju, a pred kraj studija, s obzirom na to da je istekla njegova novosadska stipendija, uzdržava se od kamenoklesarskih poslova.

1898. godine po nagovoru kipara Đorđa Jovanovića odlazi u Srbiju, gdje radi kao nastavnik u gimnaziji u Užicu. Potom prelazi u Kragujevac, gdje ostaje osam godina.


PROČITAJTE VIŠE:


1906. godine odlazi na godinu dana u Rim, gdje i nastaje remek – djelo Ribar sa zmijom, izliveno u dva istovjetna izvornika koji danas krase zagrebački Jezuitski trg i beogradski Tašmajdan. Skulptura je put predstavljena javnosti na LXXII Međunarodnoj umjetničkoj izložbi u Rimu 1907. godine.

Od 1921. sve do smrti radi na Umjetničkoj školi u Beogradu, na kojoj će u to vrijeme predavati i Toma Rosandić (Split, 22. siječnja 1878. – 1. ožujka 1958.; hrvatski kipar, arhitekt i likovni pedagog koji je veći dio svojeg umjetničkoga opusa ostvario u inozemstvu; za života bio je, uz Ivana Meštrovića, najpoznatiji i najcjenjeniji hrvatski kipar).

Roksandićev je opus ponajviše nadahnut djelima njemačkih realista i antičke, a osobito helenističke skulpture. Jedan je od utemeljitelja srpskog novovjekovnog kiparstva.

Znatan dio njegovih djela je uništen tijekom Prvog svjetskog rata. Najviši kiparski domet ostvario je upravo u Ribaru te u nekoliko kamenih i brončanih portreta.

Zanimljivo je istaknuti osvrt Simeona Roksandića na skulpturu Zlosretnog ribara (Ribara sa zmijom), iznesen u razgovoru sa Zvonimirom Kujundžićem 1940. godine, u kojem autor sublimira svoje gledište na umjetnost i život u cjelini. Riječima da je Ribara oblikovao iz potrebe da simbolima prikaže pobjedu čovjeka nad snagama prirode, kipar je definirao idejnu osnovu svoje najslavnije skulpture. Ideja o pobjedi čovjeka nad prirodom govori o vjeri da se uspon čovječanstva može potvrditi umjetničkom formom.

Tagged