proba opere "amfitrion" | hnk zagreb | foto: palma - poljaković | travanj 2023.

Opera “Amfitrion” Borisa Papandopula premijerno igra u zagrebačkom HNK-u u četvrtak, 11. svibnja 2023. godine

Muzička akademija u Zagrebu priprema operu “Amfitrion” Borisa Papandopula, koja će premijerno biti izvedena u četvrtak, 11. svibnja 2023. godine u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu. Opera je u režiji Kristine Grubiše pod mentorstvom Krešimira Dolenčića i pod ravnanjem dirigenta Matije Fortune.

Riječ je o nastavku njegovanja tradicije povezivanja studenata kroz operne suradnje pa tako ovaj projekt nastaje kao suradnja studenata Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti, Tekstilno-tehnološkog i Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te u koprodukciji sa zagrebačkim HNK-om, predvođen zagrebačkom Muzičkom akademijom. Dodajmo da će se reprizne izvedbe održati također u HNK-u i to u petak i subotu, 12. i 13. svibnja. Ove izvedbe će biti pod ravnanjem studenata Matea Narančića i Ivana Šćepanovića.

Boris Papandopulo jedan je od najplodnijih i stilski najraznolikijih hrvatskih skladatelja, a operu Amfitrion napisao je 1939. godine. Opera je izvedena u zagrebačkom HNK-U dvije godine kasnije te ranih šezdesetih godina u riječkom HNK-u. Nakon toga opera je dugo bila izgubljena, a na programima hrvatskih orkestara mogla se naći samo Uvertira. Kao i veliki dio skladanih opera hrvatske baštine postojala je samo u rukopisu. A sada ju je Muzički informativni centar raspisao i tiskao te će biti izvedena u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu. Ovdje je riječ o uprizorenju nakon više od 80 godina od praizvedbe!

Amfitrion je komična opera u tri čina i šest slika

Za nju su libreto, prema istoimenoj Molièreovoj komediji, napisali Mijo Štimac i Enrico Golisciani. Molière je svoju priču utemeljio na liku iz grčke mitologije iz priča Platusa. Temelj scenskog zbivanja u Molièreovu, a onda i Papandopulovu Amfitrionu je komedija zabune. A tijekom radnje ona prati ljubavne avanture Zeusa i njegova pobočnika Merkura.

Oni, prerušeni u tebanskog vojskovođu Amfitriona i njegova časnika Sosiasa, zavode njihove žene, Alkmenu i Charis. Nakon toga slijedi niz komičnih situacija tipičnih za plautovsku komediju intrige, a zadnja slika donosi i cinično razrješenje sukoba dramaturškom tehnikom deus ex machina, koja se ovdje manifestira i u svojemu doslovnom značenju.

Nakon više desetljeća zaborava te rada Muzičkoga informativnog centra na uređivanju notnog materijala, Papandopulovog Amfitriona će 12., 13. i 14. svibnja 2023. godine izvesti solisti, zbor i orkestar Muzičke akademije u suradnji sa studentima Akademije dramske umjetnosti, Akademije likovnih umjetnosti te Tekstilno-tehnološkim i Arhitektonskim fakultetom, pod mentorstvom svojih nastavnika. O Amfitroniju, liku iz grčke mitologije, više doznajte na Wikipediji.

Tagged