numizmatička zbirka - arheološki muzej zagreb - 2021.

Arheološki muzej u Zagrebu obilježava Svjetski i Europski tjedan novca

Arheološki muzej u Zagrebu od 22. do. 28. ožujka 2021. godine obilježava Svjetski i Europski tjedan novca. Naime, u Arheološkom muzeju u Zagrebu čuva se najveća numizmatička zbirka novca u Hrvatskoj. Najbogatija je u zemlji, a osobito je poznata i cijenjena i izvan hrvatskih granica.

To je jedina zbirka u cijelome muzeju koja osim arheoloških predmeta čuva i suvremeni materijal. To se odnosi na metalni i papirnati novac, medalje, spomenice, plakete, značke, kolajne te markice i žetone. Najveći dio numizmatičkih predmeta iz te zbirke pronađen je na tlu Republike Hrvatske. Arheološki muzej u Zagrebu danas ima zbirku koja sadržava više od 250 tisuća primjeraka.

Odjel za numizmatiku Arheološkog muzeja u Zagrebu pripremio je mnoštvo zanimljivosti kojima će obilježiti svaki dan u Svjetskom i Europskom tjednu novca. Publika kroz objave će moći saznati kada je i gdje nastao prvi novac, ali i kako se novac uopće kovao.

Tu će biti i informacije o vrijednosti zastarjelog novca kada je bio u upotrebi i kako se pomoću novca u arheologiji određuje starost. A za vikend slijede zanimljive priče o Jelačićevim križarima i o Judinim srebrnjacima odnosno tzv. “Judinim škudama”. Više informacija doznajte na mrežnim stranicama Muzeja na adresi amz.hr.

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - -