drugi kadar 2019 / škola umjetničke fotografije

DRUGI KADAR – upisi u novu, šestu sezonu škole umjetničke fotografije

DRUGI KADAR, škola umjetničke fotografije namijenjena svima onima koje zanima kako kroz medij fotografije razviti i predstaviti svoj autorski koncept, šestu godinu za redom upisuje nove polaznike. Ova jedinstvena fotografska škola sastavljena je od teorijskih predavanja, prezentacije multimedijalnih materijala, čitalačkih grupa, terenske nastave i praktičnog rada na osobnom fotografskom projektu koji će na kraju programa biti javno prezentiran. Tijekom trajanja ovog edukativnog programa posebna pažnja posvećena je osnovnim fotografskim formama portretu i pejzažu, koje se potom transformiraju u završni fotografski projekt koji se javno prezentira.


Kroz fotografsku školu svi polaznici razvijaju vlastiti projekt i stvaraju osnovu za nastavak samostalnog rada i daljnjeg razvoja u mediju fotografije.

Usvajanjem novih teorijskih i praktičnih znanja, razumijevanjem recentnih fotografskih trendova te kroz praktičan i dinamičan rad na fotografskom projektu, podupire se razvoj kreativnog potencijala i senzibiliteta svakog polaznika.

Mentor ovogodišnjeg završnog fotografskog rada je Luka Kedžo.

Osim predavanja, planirana je i terenska nastava te posjeti muzejima, kulturnim institucijama i umjetnicima

Za svakog polaznika fotografske škole osigurani su tiskani materijali. Program je namijenjen svima onima koji imaju osnovno tehničko predznanje o korištenju fotografskog aparata, kao i svima onima koji se pripremaju za ulazak u svijet umjetničke fotografije.

Za prijavu je potrebno poslati kratku biografiju, fotografski portfolio (do 20 fotografija, 1500 px po dužoj stranici) i motivacijsko pismo ne duže od 150 riječi u kojem treba navesti i vlastita očekivanja od radionice.

Prijave se šalju na mail adresu drugikadar@gmail.com najkasnije do 17. studenoga 2019. godine. Broj polaznika je ograničen. Cijena radionice za sva tri mjeseca iznosi 1.600 kuna i može se platiti u ratama. Sva dodatna pitanja u vezi radionice možete dobiti na telefon 098 986 78 44 ili na e-mail adresu drugikadar@gmail.com.

Fotografska škola u trajanju od tri mjeseca održavat će se ponedjeljkom od 18. studenoga 2019. godine od 18 do 21 sati u književnom klubu BOOKSA na adresi Martićeva 14d, Zagreb.

Školu umjetničke fotografije Drugi kadar organizira KOLEKTOR – Centar za vizualne umjetnosti iz Zagreba, uz podršku književnog kluba BOOKSA, dok program Drugog kadra u 2019. godini podržava Ministarstvo kulture Republike Hrvatske.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged