crkva svetog nikole, jastrebarsko - studeni 2013.

Županijska skupština ZG županije prihvatila Polugodišnji izvještaj za prvih 6 mjeseci 2020. godine

Na sjednici Županijske skupštine Zagrebačke županije prihvaćen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvih šest mjeseci 2020. godine prema kojem su za konsolidirani* proračun ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 493.961.839,39 kuna i ispunjeni su na razini 41,93 posto plana.

U istom razdoblju ostvareni rashodi konsolidiranog Proračuna iznose 425.102.738,52 kuna, što predstavlja 36,09 posto plana. Ukupni prihodi koji se odnose na Županijski dio proračuna ostvareni su u iznosu od 183.499.957,99 kuna i ispunjeni su na razini 39,57 posto plana, dok su ostvareni rashodi u iznosu 124.661.347,59 kuna, tj. 26,88 posto plana.


Zbog smanjenja gospodarske aktivnosti uslijed pandemije koronavirusa županijski dio proračuna ostvario je 3,49 posto manje prihoda

Skupština je podržala osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko – zagorske županije i Zagrebačke županije. Osnivačkim ugovorom predviđa se sufinanciranja samog Fonda prema sljedećim postocima: Vlada Republike Hrvatske 70%, Grad Zagreb 20%, Krapinsko – zagorska županija 5% i Zagrebačka županija 5%. Temeljem spomenutog ugovora, Zagrebačka županija imenovat će jednu osobu u Upravno vijeće Fonda koji će imati 9 članova. Inače, prema podacima zaprimljenim od strane gradova i općina s područja Zagrebačke županije u potresu je oštećeno 500 objekata, a šteta se procjenjuje na 50 milijuna kuna. Vijećnici su prihvatili i Izvješće o radu župana za prvih 6 mjeseci ove godine.

Učenici i studenti uskoro mogu očekivati raspisivanje natječaja o dodjeli stipendija za ovu školsku godinu koja iznosi 1200 kuna mjesečno za studente i 600 kuna mjesečno za učenike. Preduvjet tome bilo je današnje zeleno svjetlo članova Skupštine koji su se složiti da se izmjeni dosadašnji kriteriji izvrsnosti. Naime, zbog pandemije korona virusa tijekom školske godine 2019./2020. nije održana većina državnih i međunarodnih natjecanja za učenike i studente. Iz tog razloga u ovogodišnjem natječaju za dodjelu stipendija sudjelovanje na državnim/međunarodnim natjecanjima neće biti isključiv uvjet za dobivanje stipendije prema kriteriju izvrsnosti.

Na samom početku sjednice s 23 glasa “protiv”, 5 “suzdržanih” i 8 glasova “za” odbačen je prijedlog kluba SDP-a da se u dnevni red uvrsti rasprava o predsjedniku Županijske skupštine Zagrebačke županije.

Aktualni sat

Na aktualnom satu vijećnike je zanimalo u kojoj je fazi izgradnja škole u Strmcu, kakvi su gospodarski pokazatelji na području županije s obzirom na koronakrizu, u kojoj je fazi natječaj za bespovratne potpore poduzetnicima te planiraju li se dodatna sredstva za potpore. Također, zanimalo ih je koje korake Županija mora poduzeti u vezi obnove nakon potresa 22. ožujka, je li bilo potrebno da se Županija odrekla prava sudjelovanja u Skupštini trgovačkog društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije, u kojim će ljekarnama na području županije biti moguće cijepljenje protiv gripe te koliko je sredstava pripalo Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije iz projekta prekogranične suradnje Utrka za život. Ostala vijećnička pitanja odnosila su se na podršku predsjedniku Županijske skupštine, energetsku obnovu kompleksa zgrada srednjih škola u Velikoj Gorici i izgradnju Regionalnog vodoopskrbnog sustava Zagreb – Istok.

  • Konsolidirani ili ukupni proračun sastoji se od Županijskog proračuna s kojim raspolaže Županija i proračuna proračunskih korisnika (Zagrebačka županija ima 57 proračunskih korisnika) koji su samo evidencijski uključeni u Proračun.

Tagged