kamion za prikupljanje otpada - zelinske komunalije - 2020

Zelinske komunalije kupile dva nova vozila za skupljanje odvojenog opada

Zelinske komunalije, tvrtka koja izvodi komunalne usluge u Gradu Svetom Ivanu Zelini, predstavila je nova vozila za sakupljanje odvojenog opada. Financiranje nabave vozila osigurano je kroz projekt sufinanciran putem EU fondova.

Radi se o projektu pod nazivom “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada na području grada Svetog Ivana Zeline” vrijednosti 2.673.716,03 kuna, od čega ukupno prihvatljivi troškovi projekta iznose 2.138.972,82 kuna.


Valja istaknuti kako se radi o najvećem mogućem iznosu sufinanciranja ukupno utvrđene vrijednosti prihvatljivih izdataka projekta, dok Zelinske komunalije d.o.o. osiguravaju 30,808% ukupno prihvatljivih troškova od 658.972,82 kuna.

Provedbom projektnih aktivnosti postići će se cilj – poboljšanje postojećeg sustava odvojenog sakupljanja otpada na području grada Svetog Ivana Zeline kroz nabavu posebne opreme i to konkretno kroz nabavu dva komunalna vozila, jednog vozila većeg kapaciteta od 16m3 te drugog vozila manjeg kapaciteta od 7-7,5m3.

Oba vozila zadovoljavaju EURO VI D normu za odvojeno prikupljanje otpada koja čine sastavni element funkcionalnog sustava gospodarenja otpadom

Zelinske komunalije javile su se na natječaj raspisan u ožujku 2020. godine, a već do 15. travnja pripremili smo svu potrebnu dokumentaciju i uspjeli se prijaviti pod rednim brojem 1. Osim brzine, dokazali smo i kvalitetu predane dokumentacije i osigurali maksimalni iznos subvencioniranja”, rekao je Ivan Dananić, direktor Zelinskih komunalija.

Dananić je i objasnio kako projekt financira Europska unija iz Kohezijskog fonda kroz Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz EU fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2015.

“Prvi smo u Zagrebačkoj županiji počeli s odvojenim skupljanjem i odvozom otpada, a i danas smo, uz Svetu Nedelju, najbolji grad prema stupnju selektiranja otpada. U 2019. godini Zelkom je na području grada prikupio 1.559 tona smeća, a od toga smo 350 tona ili 22,67% odvojili kao korisne sirovine za daljnju upotrebu. Na ovaj smo način puno bolji od županijskog prosjeka koji je oko 17%. Ovime rezultatom se međutim ne trebamo zanositi već težiti cilju da nam najmanje polovica otpada bude selektirana i reciklirana, pri čemu će nam pomoći upravo ova vozila”, rekao je Hrvoje Košćec, gradonačelnik Svetog Ivana Zeline.

Grad Sveti Ivan Zelina je 2015. godine osigurao novo vozilo, a zatim 2017. godine još jedno novije vozilo

Nakon toga, 2019. godine kupljen je traktor sa priključcima za košnju bankina i za potrebe zimske službe. Nabavom novih vozila i zamjenom starih smanjeni su troškovi goriva i održavanja. Također, omogućeno je i pružanje ujednačene komunalne usluge svim korisnicima na području Grada Svetog Ivana Zeline, neovisno o tome koliko je geografski i prometno pristupačno njihovo naselje.

Provedba projekta je od velike je važnosti za lokalnu i širu zajednicu zbog važnosti unapređenja i poboljšanja procesa odvojenog sakupljanja otpada koje izravno utječe na povećanje oporabe otpada, odnosno smanjenje odlaganja otpada na odlagališta. Provedbom projektnih aktivnosti i osiguravanjem trajnosti projekta doprinijeti će se povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu, oporabi otpada. U konačnici i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta na području Republike Hrvatske.

Više informacija o Zelinskim komunalijama doznajte na mrežnoj stranici na adresi zelkom.hr.

Tagged