holding centar - zagrebački holding / listopad 2012.

Zagrebački Holding odabrao devet voditelja podružnica i jednog direktora

Uprava gradske tvrtke Zagrebački holding d.o.o. donijela je odluku o izboru voditelja podružnica, direktora i člana Uprave povezanih trgovačkih društava. Odluka je donesena u utorak, 1. veljače 2022. godine, temeljem javnih natječaja objavljenih 16. i 23. studenoga 2021. U slučaju podružnice Arena Zagreb, član Uprave ZGH-a Boris Sesar, u skladu s imenovanjem iz studenoga 2021. godine ostaje nadležan za upravljanje podružnicom. Sretan Šarić i nadalje će po specijalnoj punomoći biti ovlašten poduzimati radnje voditelja podružnice. Više o tvrtci Zagrebački Holding doznajte na mrežnim stranicama na adresi zgh.hr.


Na čelne pozicije povezanih društava i podružnica izabrani su:

 • Emilio Gašpić za člana Uprave trgovačkog društva Zagreb plakat;
 • Damir Grgić za voditelja podružnice Zrinjevac;
 • Krešimir Milinović za voditelja podružnice Zagrebparking;
 • Jurica Krleža za voditelja podružnice Zagrebačke ceste;
 • Igor Rađenović za voditelja podružnice Gradska Groblja;
 • Roberta Čupić za voditeljicu podružnice Robni terminali Zagreb;
 • Božena Cvitanović za voditeljicu podružnice Tržnice Zagreb;
 • Miroslav Živko za direktora trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb;
 • Irena Benko za voditeljicu podružnice Vladimir Nazor;
 • Marin Rončević za voditelja podružnice Autobusni kolodvor;
 • Filip Jurišić za voditelja podružnice Zagrebački digitalni grad;

Više o novim voditeljima tvrtki kojima upravlja Zagrebački Holding

Emilio Gašpić – Zagreb plakat

Emilio je diplomirani ekonomist s višegodišnjim rukovodećim i stručnim iskustvom u području marketinga. Rukovodeće poslove iz domene marketinga i razvoja novih proizvoda obavljao je u kompanijama McCann Erickson, Buzetska pivovara te u vlastitom poduzeću. Stekao je MBA diplomu na poslovnoj školi IEDC Bled School of Management.

Damir Grgić – Zrinjevac

Damir je doktor znanosti ekonomskog smjera. Radno iskustvo stekao je u društvu STSI – integrirani tehnički servisi d.o.o., a koje je član INA Grupe. Tamo je, između ostalog, obavljao poslove direktora održavanja, istraživanja i proizvodnje nafte i plina. Prije toga bio je predsjednik Uprave HŽ – Putnički prijevoz d.o.o.

Krešimir Milinović Uprava gradske tvrtke Zagrebački holding d.o.o. donijela je odluku o izboru voditelja podružnica, direktora i člana Uprave povezanih trgovačkih društava.agrebparking

Krešimir je diplomirani inženjer prometa te od studenog 2021. godine privremeno obavlja poslove voditelja podružnice Zagrebparking. Ima radno iskustvo u području razvoja i informatizacije koje je ranije stekao u Društvu te u području telekomunikacija koje je stekao u tvrtkama Vipnet i Metronet telekomunikacije.

Jurica Krleža – Zagrebačke ceste

Jurica je diplomirani inženjer prometa koji ima dugogodišnje iskustvo na visokim upravljačkim i strateškim pozicijama u području upravljanja cestama. Obavljao je dužnost savjetnika Uprave, člana Uprave i predsjednika Uprave u Hrvatskim cestama, a zatim funkciju direktora u Županijskim cestama Zagrebačke županije.

Igor Rađenović – Gradska groblja Zagreb

Igor je diplomirani ekonomist. Upravljao je društvom Sisački vodovod d.o.o., obavljao je i dužnost zamjenika ministra u Ministarstvu financija te je bio i zastupnik u Hrvatskom saboru. Ranije je bio zaposlen i u društvu Zagrebački holding d.o.o. na različitim rukovodećim pozicijama.

Roberta Čupić – Robni terminali Zagreb

Roberta je po zanimanju diplomirani ekonomist s dugogodišnjim upravljačkim iskustvom u području korporativnog bankarstva u sklopu Zagrebačke banke d.d. Tamo je radila na poslovima direktorice segmenta Međunarodnih klijenata i direktorice poslovnog centra za međunarodne klijente.

Božena Cvitanović – Tržnice Zagreb

Božena je zaposlena u društvu Zagrebački holding d.o.o. te trenutno obavlja poslove voditelja podružnice Tržnice Zagreb. Karijeru je gradila primarno u INA d.d. i to u područjima upravljanja projektima i financijskom menadžmentu. Po zanimanju je magistar ekonomije.

Miroslav Živko – Gradska plinara Zagreb

Miroslav je diplomirani inženjer elektrotehnike i trenutno obavlja poslove direktora trgovačkog društva Gradska plinara Zagreb d.o.o. Prethodno je obavljao poslove pomoćnika direktora te poslove rukovođenja Službom u području informatike.

Irena Benko – Vladimir Nazor

Irena ima iskustvo u upravljanju nekretninama i ugostiteljskim uslugama te u području upravljanja inovacijama. Karijeru je gradila najviše u tvrtci INA – Industrija nafte d.d., a po struci je diplomirana novinarka.

Marin Rončević – Autobusni kolodvor Zagreb

Marin je diplomirani ekonomist s 20 godina radnog iskustva na komercijalnim poslovima. Upravljao je poslovima prodaje u trgovačkim društvima Bobis i Tommy.

Filip Jurišić – Zagrebački digitalni grad

Filip je stručni specijalist poduzetničkog menadžmenta koji je svoje radno iskustvo stekao u IT sektoru, a trenutno je i član Nadzornog odbora i član Revizorskog odbora u APIS IT d.o.o.

Tagged