holding centar - zagrebački holding / listopad 2012.

Zagrebački Holding 2019. godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja

Grupa Zagrebački holding, uz pozitivne pokazatelje na području investicija i društvene odgovornosti, 2019. godinu završila je s pozitivnim financijskim rezultatom poslovanja, razvidno je iz objavljenih godišnjih izvješća. Dobit prije oporezivanja na razini Grupe je 22,7 milijuna kuna, dok je na razini društva Zagrebački holding d.o.o. ostvarena dobit prije oporezivanja od 93 milijuna kuna.

Najznačajnija ulaganja odnosila su se na implementaciju Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u Gradu Zagrebu.


Također su nastavljene aktivnosti na modernizaciji poslovanja, kao i ulaganja u nove kapacitete što je u konačnici rezultiralo povećanjem prihoda u gotovo svim segmentima poslovanja.

Većina usluga Grupe u kategoriji je usluga od općeg gospodarskog interesa te se ne obavljaju radi stjecanja dobiti, nego radi osiguravanja isporuke tih usluga krajnjim korisnicima na učinkovit, ekonomičan i svrhovit način, uz najmanje troškove za korisnike. Stoga su aktivnosti Grupe primarno usmjerene na ulaganja u proširenje i rekonstrukciju postojeće infrastrukture, modernizaciju poslovanja i unaprjeđenje odnosa s korisnicima te na uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom.

Ukupno je u 2019. na razini Grupe Zagrebački holding realizirano 459,8 milijuna kuna investicija, odnosno 35 milijuna kuna više u odnosu na prošlu godinu te još 84,7 milijuna kuna ulaganja u izgradnju objekata javne namjene koje društva Grupe realiziraju za Grad Zagreb i izgradnju naselja Podbrežje. Početkom godine je predana Gradu na upravljanje Osnovna škola Hrvatski Leskovac, jedna od najsuvremenijih škola u Zagrebu i Hrvatskoj i ujedno šesta osnovna škola koju je sagradio Zagrebački holding.

Najveća ulaganja kao i svake godine su u sustav vodoopskrbe i odvodnje. Povećana su ulaganja i u razvoj plinske mreže, koja u 2019. iznose 85,3 milijuna kuna te je, među ostalim, sagrađeno 34 kilometra nove distribucijske mreže. Treću godinu rastu investicije u uspostavu učinkovitog sustava gospodarenja otpadom, tijekom kojih je uloženo više od 191 milijuna kuna u opremu, strojeve, vozila i građevinske radove.

U prošloj godini proširen je sustav odvojenog prikupljanja otpada na biootpad u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama, stoji, među ostalim, u izvješćima za 2019. godinu.

Cjelokupno – detaljno financijsko izvješće ZG Holdinga za 2019. godinu možete pročitati ovdje.

Tagged