dom zdravlja velika gorica / siječanj 2014.

Zagrebačka županija daje 1.000 kuna za svako novorođeno dijete

Zagrebačka županija i u 2020. godini nastavlja s dodjelom 1.000 kuna jednokratne novčane pomoći za svako novorođeno dijete, a za tu namjenu planirano je 2,9 milijuna kuna. Zahtjev za ostvarivanje prava podnosi se u roku 4 mjeseca od dana rođenja djeteta.

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja / samohrani roditelj / roditelj iz jednoroditeljske obitelji koji je državljanin Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Zagrebačke županije najmanje 1 godinu prije dana rođenja djeteta i u trenutku podnošenja Zahtjeva ima prijavljeno prebivalište na području Zagrebačke županije.

Inače, u 2019. godini Zagrebačka županija isplatila je 2.378 jednokratnih novčanih pomoći za novorođeno dijete, dok je u 2018. godini isplaćeno 2.375 jednokratnih novčanih pomoći.

Obrasci zahtjeva za 2020. godinu kao i sve dodatne informacije o ostvarivanju prava na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče nalaze na web stranici Zagrebačke županije (zagrebacka-zupanija.hr), pod rubrikom Ustrojstvo / Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb / Jednokratna novčana pomoć za novorođeno dijete. Više informacija može se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Ulica grada Vukovara 72/VI ili na broj telefona 01 6009 485.

Postupak za ostvarivanje prava pokreće podnositelj Zahtjeva s kojim novorođeno dijete živi u zajedničkom kućanstvu. Zahtjev i pripadajuća dokumentacija podnose se u pisanom obliku na adresu: Zagrebačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Ulica grada Vukovara 72/V, 10 000 Zagreb.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - -