stavi pravu stvar na pravo mjesto - grad zagreb - 2020.

Stavi pravu stvar na pravo mjesto – održivo gospodarenje otpadom u gradu

Grad Zagreb je predstavio niz edukativno – informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom koje će se provoditi u sklopu projekta “Stavi pravu stvar na pravo mjesto”. Projekt je osmišljen kako bi se građani grada Zagreba informirali i educirali o načinima i važnosti odvojenog sakupljanja otpada te kako bi ih se potaknulo na veći osobni angažman u tome procesu.

Ukupna vrijednost projekta iznosi pet milijuna kuna, od čega je 3,6 milijuna kuna bespovratnih sredstava koje sufinancira Europska unija. Preostali dio sufinancirat će Grad Zagreb. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Stavi pravu stvar na pravo mjesto sklopljen je 14. veljače 2019. godine, a planirano vrijeme provedbe projekta je do 7. kolovoza 2020..

Ciljne skupine projekta su svi građani Grada Zagreba – djeca, mladi, udruge i poduzetnici. Ali računa se i na medije, turiste, zaposlene u gradskim upravnim tijelima i Zagrebačkom holdingu kao i u trgovačkim društvima u vlasništvu Grada.

“Projektne aktivnosti podijeljene su sukladno ciljnim skupinama, ali i načinima komunikacije. One obuhvaćaju izradu i podjelu promotivnih materijala i didaktičkih igračaka, organizaciju i održavanje javnih događanja. Izradit će se mobilna aplikacije i osigurati medijska prisutnost na javnim portalima”, rekla je Tatjana Operta, zamjenica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša. Naglasila je kako će prva aktivnost biti postavljanje plakata u zagrebačke tramvaje i autobuse. Na njima će se promovirati korištenje reciklažnih dvorišta u Gradu Zagrebu.

Ciljevi projekta su educiranje i informiranje građana na području Grada Zagreba o odgovornom postupanju s otpadom

Bavit će se i povećanjem razine svjesnosti o potrebi osobnog doprinosa građana Grada Zagreba i njihove uloge u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom. Naglasak će biti na sprječavanje nastanka otpada, povećanje odvojenog prikupljanja otpada, kućnog kompostiranja i ponovne uporabe.

“Sve aktivnosti projekta Stavi pravu stvar na pravo mjesto započele su puno ranije i već su postigle određene rezultate. Možemo ih podijeliti na one koje su vezane za infrastrukturu koju je u gradu Zagrebu osigurala podružnica Čistoća i na edukacije prema našim korisnicima. Kada govorimo o infrastrukturi, naše obaveze podijeljene su na infrastrukturu ispred kućnog praga i infrastrukturu zelenih otoka i reciklažnih dvorišta. Edukacija građana obuhvaćala je tribine na javnim površinama Grada te letke, a organiziran je i niz događanja. Izdvojit ćemo Eko piknik na Bundeku te izdavanje Zagrebačkog vodiča za recikliranje“, rekla je Ana Stojić Deban, predsjednica Uprave Zagrebačkog holdinga.

Projekt “Stavi pravu stvar na pravo mjesto” dio je napora Grada Zagreba da postane predvodnik u odvojenom sakupljanju otpada

“Sve ove aktivnosti rezultirale su sljedećim podacima. U 2019. godini u odnosu na 2018. prikupljeno je ukupno 288.000 tona otpada, što je povećanje za 0,14%. Nadalje, smanjena je količina mješanog komunalnog otpada koji se odlaže na odlagališta za 7,25%. Kada govorimo o biootpadu, prikupljena je sedam puta veća količina otpada. Što se tiče papira, prikupljeno je više otpada u ovoj kategoriji za 47%: Otpadnog stakla više za 13,23, dok je sakupljanje plastičnog otpada poraslo za 40%”, dodala je Ana Stojić Deban.

“Ovo je zajednički projekt Grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. Pokrenuli smo ga prije više od pet godina sa krovnom porukom Stavi pravu stvar na pravo mjesto. Tako želimo istaknuti kako je grad Zagreb senzibiliziran za problematiku gospodarenja otpadom. Želim naglasiti da je donošenje Plana izobrazno – edukativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom zakonska obaveza jedinica lokalne i regionalne samouprave. Kao takva je sastavni dio cjelovitog Plana gospodarenjem otpadom Grada Zagreba. Naš ima četiri osnovna komunikacijska cilja. Nastanak otpada svesti na najmanju moguću mjeru tijekom životnog ciklusa proizvoda i svih njegovih komponenti. Odvojeno sakupljanje otpada, kućno kompostiranje i ponovna uporaba predmeta”, rekla je Olivera Majić. Ona, osim što je zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba ujedno je i voditeljica Projektnog tima.

Aktivnostima će se obilježiti Svjetski dan recikliranja, Dan planeta Zemlje, Dan zaštite prirode, Svjetski dan okoliša i Međunarodni dan bez plastičnih vrećica

Događanja će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića, Trgu Petra Preradovića (Cvjetnom trgu), parku Zrinjevac i Europskome trgu. Također, planovi su održavanja akcija na Bundeku, u parku Maksimir, na tržnici Jarun, Trešnjevačkom trgu te Trgu Eugena Kvaternika (Kvatrić). Uz to, bit će organizirana i kostimirana predstava za djecu predškolskog uzrasta. I to zato da bi se i najmanjima približila tema recikliranja i gospodarenja otpadom. Odmalena im treba “usaditi” važnosti ispravnog odvajanja otpada i čuvanja okoliša od onečišćenja.

U sklopu projekta dijelit će se edukativni materijali djeci vrtićke i osnovnoškolske dobi, građanima, poslovnim subjektima i turistima. Izrađena će biti i aplikacija koja informira građane o pravilnom odvajanju otpada, pomaže im pronaći reciklažna dvorišta i zelene otoke. Uz to, nudit će ažurirani raspored odvoza i vijesti vezane uz gospodarenje otpadom u Zagrebu. Projekt Stavi pravu stvar na pravo mjesto prijavljen je i odobren za sufinanciranje u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Više o samom projektu doznajte na mrežnim stranicama zagrebačke Čistoće na adresi cistoca.hr.

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 thoughts on “Stavi pravu stvar na pravo mjesto – održivo gospodarenje otpadom u gradu

Comments are closed.