srednja strukovna škola velika gorica / travanj 2012.

Srednje škole u ZG županiji do kraja veljače ostaju na online nastavi

Župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić donio je odluku o organizaciji nastave za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija prema kojoj se do kraja veljače produljuje online nastava (model C) za sve srednjoškolce, osim završnih razreda.

Učenici osnovnih škola i završnih razreda srednjih škola nastavljaju pohađati nastavu uživo prema modelu A. U svim školama koje imaju oštećenja nastala u potresu nastava će se održavati na daljinu dok se ne steknu uvjeti za siguran boravak učenika u školi.


Konkretno, ovdje se radi o dvije škole koje su privremeno neuporabljive. To su Područna škola Donji Hruševec u općini Kravarsko u kojima je škola organizirana na daljinu, dok je za Područnu školu Gornji Hruševec, također u općini Kravarsko, u dogovoru s roditeljima nastava organizirana uživo, ali u matičnoj Osnovnoj školi Slavka Kolara.

Odluka o organizaciji nastave za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija donesena je na preporuku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije imajući u vidu epidemiološku situaciju. Više informacija o Zagrebačkoj županiji doznajte na mrežnoj stranici na adresi zagrebacka-zupanija.hr.

Tagged