dvorac erdody kerestinec

Rezultati ankete “Kulturna ponuda grada Svete Nedelje i značaj dvorca Erdödy u Kerestincu”

U Svetoj Nedelji u prostorijama Ogranka Matice hrvatske, u srijedu, 14. ožujka 2018. godine održano je predstavljanje rezultata ankete pod nazivom “Kulturna ponuda grada Svete Nedelje i značaj dvorca Erdödy u Kerestincu”. Istraživanje je završeno u jesen 2017. godine, a provedeno je u okviru popularno – znanstvene javne tribine pod nazivom Dvorac Erdödy u Kerestincu – neiskorištena kulturna baština kao značajan resurs kulturnog, gospodarskog i društvenog razvoja grada. Glavni ciljevi ovog projekta nastojali su potaknuti javnu raspravu o kulturi grada Svete Nedelje, uz uključivanje građana – ispitanika u promišljanja o poboljšanju kulturne ponude, o namjeni kulturne baštine, napose dvorca Erdödy.


Anketu koja je bila dostupna u tiskanom i digitalnom obliku popunila su 252 ispitanika, što čini reprezentativni uzorak od 1,39% ukupnog broja stanovnika, a rezultati istraživanja pokazali su da 40% građana nema decidiran stav o kulturnoj ponudi (nisu niti zadovoljni, niti nezadovoljni), dok je 36,1% nezadovoljno dosadašnjom kulturnom ponudom Svete Nedelje.

Na pitanje o kulturnim sadržajima koje bi željeli u svom gradu 30,37% ispitanika želi kazalište, 29,11% koncerte, 15,18% gradsku knjižnicu, 13,92% muzejsko – galerijski prostor, a 13,29% centar za kulturu.

Drugi dio ankete odnosio se na dvorac Erdödy u Kerestincu za koji su ispitanici u vrlo visokom postotku – čak 98,77% – ustvrdili da ga je potrebno obnoviti i revitalizirati te su pritom dali izrazito konstruktivne prijedloge o namjeni dvorca. Tako većina ispitanika, 88,1% u dvorcu želi kulturne sadržaje, a 41,7% uz kulturne želi i komplementarne turističke sadržaje u kompleksu dvorca Erdödy. Od kulturnih sadržaja ističu da bi u dvorcu najbolje bilo smjestiti kazališno – koncertnu dvoranu (68,7%), muzejsko – galerijski prostor (62,7%), centar za kulturu (56%), centar za mlade (41,3%) i gradsku knjižnicu (35,7%).

Istraživanje je pokazalo da postoji interes građana za poboljšanje kulturne ponude Svete Nedelje, pri čemu je najveći nedostatak nepostojanje kulturne infrastrukture (ponajviše centra za kulturu), ali zamjećuje se i vrlo pozitivan stav prema kulturnoj baštini za koju smatraju da njezina obnova i revitalizacija može poboljšati kvalitetu života građana Svete Nedelje.

Obzirom da do sada nisu provedena slična istraživanja niti postoje statistički izvještaji o preferencijama i stavovima građana prema kulturi našega grada, rezultati ove ankete indiciraju nužnost nastavka daljnjih istraživanja s ciljem detektiranja i analiziranja te kreiranja višegodišnje strategije razvoja kulture grada Svete Nedelje.

Anketu je kreirala i provela Martina Mičija Palić uz pomoć i podršku članova Ogranka Matice hrvatske u Svetoj Nedelji. Za pomoć pri realizaciji organizatori se zahvaljuju suradnicima i pokroviteljima: Gradu Svetoj Nedelji, ZKUU grada Svete Nedelje, Turističkoj zajednici grada Svete Nedelje, Radiju SvN, Radiju Samobor, SvN24info i svim ispitanicima koji su sudjelovali u istraživanju.

grb i zastava grada sveta nedelja 2018

PROČITAJTE VIŠE:

Tagged