tramvajska karta - zet zagreb - veljača 2017.

Produljenje valjanosti mjesečnih i godišnjih kupona ZET-a za fizičke osobe

Korisnicima usluge javnog gradskog prijevoza, koji su u vrijeme obustave prijevoza imali valjani mjesečni ili godišnji kupon na Pretplatnoj karti, omogućeno je produljenje valjanosti istih. Putnici sa mjesečnim kuponima ostvaruju pravo na produljenje valjanosti razmjerno broju dana obustave prijevoza u mjesecu za koji je izdan mjesečni kupon. Korisnici se trebaju javiti na bilo koje prodajno mjesto ZET-a, najkasnije do 31. svibnja 2020. godine, gdje će im se produljiti valjanost mjesečnog kupona izdavanjem odgovarajuće potvrde.

Mjesečni kupon na Pretplatnoj karti bit će produljen počevši od dana izdavanja prethodno navedene potvrde, a razmjerno broju dana obustave javnog prijevoza.

Putnici sa godišnjim kuponima također ostvaruju pravo na produljenje valjanosti razmjerno broju dana obustave prijevoza. Korisnici godišnjih kupona na Pretplatnoj karti obavezni su se najkasnije do dana isteka godišnjeg kupona osobno javiti na bilo koje prodajno mjesto ZET-a, gdje će im se produljiti valjanost kupona izdavanjem odgovarajuće potvrde.

Godišnji kupon na Pretplatnoj karti bit će produljen od dana prestanka valjanosti aktivnog godišnjeg kupona, razmjerno broju dana obustavljenog prijevoza.

Ova obavijest ne odnosi se na korisnike javnog gradskog prijevoza koji ostvaruju prava temeljem sklopljenih Ugovora o kupoprodaji godišnjih pretplatnih karata između poslodavca i ZET-a te na korisnike koji ostvaruju pravo na besplatni mjesečni kupon ZET-a temeljem Odluke o socijalnoj skrbi.

Povrat novčanih sredstava za razdoblje obustave prometa nije moguć.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged