zelinski multifunkcionalni centar - 2020

Predstavljen projekt izgradnje Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom

Predstavljen je projekt izgradnje i opremanja Zelinskog multifunkcionalnog centra za prevenciju s knjižnicom (ZMC) u organizaciji nositelja projekta Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Sveti Ivan Zelina te partnera Grada Svetog Ivana Zeline i Centra za socijalnu skrb Sveti Ivan Zelina. Vrijednost projekta iznosi 10.880.733,78 kuna te je u 100% iznosu financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt će, prema najavama, imati “pozitivan utjecaj na najranjivije skupine društva s obzirom da će se uspostaviti koordinirani sustav potpore te će se unaprijediti dostupnost, priuštivost i kvaliteta socijalnih usluga”.


Provedba projekta ZMC-a trajat će sveukupno 36 mjeseci, a prvenstveno će imati svrhu osiguranja izgradnje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga na području Grada Svetog Ivana Zeline i Općine Bedenica, čime će se “smanjiti socijalna isključenost koja gura pojedince na margine društva”.

Izgradnja Centra će ujedno i omogućiti njihovo sudjelovanje u zajednici “s osjećajem osobnog dostojanstva”.

zelinski multifunkcionalni centar za prevenciju s knjižnicom - rujan 2020.

Tagged