posljedice potresa - jurišićeva ulica, zagreb - travanj 2020.

Petrinjski potres u ZG županiji napravio štetu vrijednosti 1,2 milijarde kuna

Nakon što nas je pogodio Petrinjski potres, župan Stjepan Kožić proglasio prirodnu nepogodu za Zagrebačku županiju. Nakon prvih procjena podataka koji su uneseni u Registar štete, a koje su dostavili gradovi i općine s područja Zagrebačke županije, ukupna šteta na stambenim i poljoprivrednim objektima te javnim i kulturnim ustanovama iznosi 1,2 milijarde kuna.

Dodajmo da je općina Kravarsko, uz Zaprešić, Veliku Goricu i Pokupsko, jedna od najjače stradalih općina na području Zagrebačke županije.

“Iako je Vlada Republike Hrvatske proglasila prirodnu katastrofu, na zahtjev naših gradova i općina proglasio sam prirodnu nepogodu potres, a zahvaljujući promptnoj reakciji svih jedinica lokalne samouprave došli smo do prvih konkretnih pokazatelja za područje cijele Zagrebačke županije koji iznose gotovo 1,2 milijarde kuna”, rekao je župan Stjepan Kožić, osvrnuvši se i na podatke iz aplikacije Ministarstva prostornog uređenje, graditeljstva i državne imovine prema kojima su za pregled statičara prijavljena 3833 objekta.

Do sada je pregledano njih 1836, od čega je crvenu naljepnicu je dobilo 6%, žutu 21%, a zelenu 73% objekata. Kako bi se čim prije pregledali ostali objekti formirana su još dva dodatna tima u sklopu županijskog Odsjeka za obnovu.

Što se tiče škola kojima je osnivač Zagrebačka županija 28 zgrada imalo je oštećenja

Šteta na školama je procijenjena na 4,5 milijuna kuna. Sve su osposobljene za rad, osim dvije područne škole u Kravarskom (PŠ Gornji i Donji Hruševec) za čije je učenike u dogovoru s roditeljima nastava osigurana u matičnoj OŠ Slavka Kolara.

Na županijskim zdravstvenim objektima šteta je procijenjena na 13,3 milijuna kuna, a najviše je oštećena Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra koja je dobila žutu naljepnicu i čiji je dio pacijenata preseljen u Specijalnu bolnicu Naftalan dok se šteta ne sanira.

Velike štete na području ZG županije

U spomenutom Registru, šteta za područje Zaprešića procjenjuje se na 600 milijuna kuna, Kravarskog 170 milijuna kuna, Pokupskog 100 milijuna i Velike Gorice 98 milijuna kuna.

Župan Kožić zahvalio je Vladi Republike Hrvatske na interventnoj pomoći od 10 milijuna kuna za hitne sanacije šteta od potresa kao i za donošenje zakona o obnovi kojim će kompletan trošak konstrukcijske obnove snositi država, a podsjetio je i kako procijenjena šteta za potres iz ožujka na području Zagrebačke županije iznosi 50 milijuna kuna, za što je već osigurano 3,5 milijuna kuna u ovoj godini, a isti iznosi osigurani su i u projekcijama za naredne dvije godine.

Na području Velike Gorice u potpunosti je oštećena PŠ Dubranec i župna crkva u Dubrancu koje će se morati rušiti

Sportska dvorana u sklopu OŠ Eugena Kumičića, crkva Navještenja Blažene Djevice Marije i kapela sv. Vida u Mraclinu su privremeno neupotrebljive. Za 28 obitelji osiguran je u početku smještaj u hotel, a njih 90 % vratilo se na svoje adrese gdje im je osiguran smještaj u montažnim objektima.

“Grad je osigurao pomoć za sva kućanstva s oštećenim dimnjacima i naknadu od 10 tisuća kuna za kućanstva sa crvenom i žutom naljepnicom”, izvijestio je Krešimir Ačkar, obnašatelj dužnosti gradonačelnika Velike Gorice.

Iako je na petrinjski potres bio na drugom dijelu županije, oštećenih je objekata i u Zaprešiću

I to većinom na višestambenim zgradama i javnim ustanovama – sudu, gruntovni, sakralnim objektima, a ukupno preko 500 objekata.

“Sa stotinjak obitelji koje su morale iseliti Grad je sklopio ugovor o dvogodišnjem sufinanciranju najamnina. Pomogli smo u sanaciji dimnjaka i isplatili svima koji imaju stradale objekte jednokratnu naknadu od 5000 kuna”, rekao je gradonačelnik Zaprešića Željko Turk.

Petrinjski potres je imao epicentar svega 14 kilometara od Kravarskog

Prema riječima načelnika Vlade Kolarca stradalo 500 od ukupno 630 domaćinstava. Prisjećajući se prvih dana nakon potresa načelnik je istaknuo kako je na području općine bilo pedesetak auto dizalica, a da je sama općina naručila kilometar dimnjaka kako bi se čim prije pomoglo mještanima u saniranju štete.

Više informacija doznajte na mrežnim stranicama Zagrebačke županije na adresi zagrebacka-zupanija.hr.

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - - - -