melita borić, pavo šimović i marina džunić matak - osnovna škola lučko, zagreb - 2020

Osnovna škola Lučko kreće u projekt energetske obnove vrijedan više od 10 milijuna kuna

Projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Lučko provodi se od travnja 2019. do listopada 2020. godine u vrijednosti većoj od 10 milijuna kuna, za kojeg su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 5.2 milijuna kuna. “Radi se o dosta starom objektu i ovakva vrsta obnove je itekako vrlo značajna. Do sada je taj objekt bio energetski vrlo rastrošan, a sada su naša očekivanja da ćemo imati znatno smanjene troškove za energente. Sa druge strane, dovest će i do određenih akcija među učenicima pa tako planiramo akciju podizanja svijesti odgovornog gospodarenja energijom kao i podizanje ekološke osviještenosti“, rekao je ravnatelj OŠ Lučko Pavo Šimović.

Primjenom mjera energetske učinkovitosti smanjiti će se energetska potrošnja za 516.817,45 MWh godišnje (80,85%), emisija CO2 za 270,42 t/godišnje te će po svojim karakteristikama zgrada biti u energetskom razredu B, a zgrade dvorane A+.

“Radovi su krenuli 28. veljače 2020. godine, a planiran završetak je unutar osam mjeseci. Međutim, s obzirom na sadašnji trend izvedbe, moguće je i prije roka završiti radove. Ukupna vrijednost projekta je veća od 10 milijuna kuna. Na zgradi postavljamo toplinsku izolaciju ovojnice i zamjenjuje se postojeća stolarija i bravarija sa visokoučinkovitom stolarijom i bravarijom. Osim toga, mijenja se kotlovnica jer će se za grijanje umjesto lož ulja koristiti prirodni plin. Na krovu škole će se instalirati fotonaponska elektrana na površini od 150 metara kvadratnih što bi moglo snabdijevati školu električnom energijom tijekom cijele godine. Očekujemo da bi sa svim planiranim mjerama postigli uštede toplinske energije i više od 80%”, rekla je voditeljica projekta Marina Džunić Matak.

O Osnovnoj školi Lučko

Današnja Osnovna škola Lučko izrasla je iz Niže pučke škole Stupnik u kojoj je nastavna djelatnost započela prije više od 150 godina. Nastava je organizirana u dvije smjene, a učenici su raspoređeni u 34 razrednih odjela. Uz pedesetak zaposlenih učitelja, knjižničara, pedagoga i psihologa u školi radi i petnaestak osoba kao administrativno – tehničko osoblje.

Projekt energetske obnove zgrade Osnovne škole Lučko provodi se prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014. do 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se sufinancira i provodi u sklopu Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

O energetskoj obnov zgrada različitih javnih namjena u vlasništvu Grada Zagreba

U energetsku obnovu uključene su 134 zgrade različitih javnih namjena u vlasništvu Grada Zagreba sa čijom realizacijom se planira smanjiti potrošnja energije za više od 50% u tim zgradama, smanjiti emisije CO2 kao i koristiti obnovljivi izvori energije.

“Sveukupno je planirana investicija od 805 milijuna kuna, a izvori financiranja su proračunska sredstava, EU fondovi i povoljna kreditna sredstva. Od planiranog, do sada su završene energetske obnove na 52 zgrade na kojima su ostvarene uštede energije za više od 14.200 MWh/godišnje i smanjene emisije CO2 za više od 3.100 t/CO2 godišnje”, istaknula je pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić.

Za realizaciju programa energetske obnove, do sada je ugovoreno sufinanciranje iz nacionalnog i EU fondova za 45 zgrada u iznosu od 162.245.968 kuna.

“Energetska obnova 134 zgrade je, ukupno gledajući, doista velik projekt gdje već imamo vidljive dobiti koje proizlaze iz provedbe cjelovite energetske obnove zgrada. Osim podizanja gospodarstva u građevinskom sektoru te zgrade podižu svoju vrijednost i vijek trajanja te su znatno smanjeni troškovi za održavanje”, dodala je pomoćnica pročelnice Borić.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - -