srednja strukovna škola velika gorica / travanj 2012.

Novčana naknada za redovne učenicike srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice

Od 1. rujna 2020. godine moguće je podnijeti Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade sukladno Zaključku o isplati novčane naknade redovnim učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Grada Velike Gorice, a svrha isplate je nabava udžbenika i ostalih obrazovnih materijala potrebnih za pohađanje srednje škole. Učenici srednjih škola mogu dobiti novčanu naknadu od 1.000 kuna pod uvjetom da su redovni učenici srednje škole i da imaju prebivalište na području Grada Velike Gorice i da u trenutku predaje Zahtjeva nisu primatelji stipendije ili ostalih naknada koje se financiraju iz javnih izvora (gradskih, županijskih ili državnih).

Zahtjev za ostvarivanje prava na isplatu novčane naknade Upravnom odjelu za predškolski odgoj, školstvo i šport podnose učenici samostalno, a za malodobne učenike njihovi roditelji / skrbnici.

Uz zahtjev se obvezno prilažu sljedeći dokumenti:

  • dokaz o prebivalištu učenika na području Grada Velike Gorice (preslika osobne iskaznice, uvjerenje o prebivalištu ili drugi dokaz o prebivalištu);
  • presliku kartice tekućeg / žiro računa učenika ili roditelja / skrbnika;
  • dokaz / potvrdu o redovnom pohađanju srednje škole;

Napomena: Učenici koji polaze Gimnaziju Velika Gorica, Ekonomsku školu Velika Gorica, Srednju strukovnu školu Velika Gorica i Zrakoplovno tehničku školu Rudolfa Perešina ne trebaju dostaviti dokument o redovnom pohađanju srednje škole.

Zahtjevi s navedenim dokazima se podnose isključivo elektroničkom poštom na adresu stipendije@gorica.hr.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - -