Nacionalna i sveučilišna knjižnica Zagreb / NSK Zagreb / svibanj 2013.

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu do daljnjega je zatvorena za korisnike

S ciljem što učinkovitije primjene mjera za suzbijanje širenja bolesti COVID-19, Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu prilagođava svoj rad uputama i smjernicama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalnog kriznog stožera, Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, slijedom čega je od 19. ožujka 2020. godine Knjižnica zatvorena za korisnike.

Posebno uspostavljenim rasporedom dežurstava djelatnici Knjižnice osigurat će pružanje svih usluga Knjižnice čija dostupnost se može omogućiti na posredan način – odgovorima na telefonske upite, one upućene elektroničkom poštom ili nekim drugim elektroničkim putem.

Tu su uključene usluge Odjela Bibliografsko središte, ureda za izradu CIP zapisa, ureda za ISBN, ISSN i ISMN te ureda za DOI. Također, Knjižnica će nastaviti s pružanjem stručne i tehničke podrške knjižnicama članicama Integriranog knjižničnog sustava preko portala IKS i BUKI, kao i stručno – savjetodavne potpore u poslovanju školskih, narodnih, visokoškolskih i specijalnih knjižnica.

Korisnicima i nadalje stoji na raspolaganju usluga Pitajte knjižničara te usluge povezane s pružanjem bibliografsko – referalnih i kataložnih informacija, kao i bibliometrijske usluge.

Građa Knjižnice može se pretraživati korištenjem Kataloga NSK te portala NSK s digitaliziranom i izvornom digitalnom građom – Digitalne zbirke NSK, Stare hrvatske novine, Stari hrvatski časopisi, Hrvatski arhiv weba, Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova, Nacionalni repozitorij disertacija i znanstvenih magistarskih radova, Virtualne izložbe i Glagoljica.hr.

Rok posudbe za sve trenutačno posuđene knjige produljen je do 20. travnja 2020. godine.

Knjižnica poziva sve svoje korisnike da prate daljnje obavijesti na Portalu Knjižnice i profilima Knjižnice na društvenim mrežama vezane uz izmjene u radu Knjižnice uslijed provođenja mjera suzbijanja širenja bolesti COVID-19.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - -

1 thought on “Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu do daljnjega je zatvorena za korisnike

Comments are closed.