posljedice potresa - ulica franje račkog, zagreb - travanj 2020.

Mjere pomoći poslovnim subjektima s kojima surađuje Zagrebački holding

S obzirom na to da je zakupnicima u poslovnim prostorima u vlasništvu Zagrebačkog holdinga ugroženo poslovanje zbog pandemije korona virusa te potresom koji je pogodio Zagreb te je došlo do obustave rada ili značajnijeg pada prihoda, s ciljem pomoći partnerima Zagrebačkog holdinga, donesena je odluka kojom se osiguravaju sljedeće mjere pomoći.

Komitentima podružnice Upravljanje nekretninama, Tržnice Zagreb i Gradska groblja koji su pogođeni potresom, kroz dvije kategorije:

  • Komitenti koji nisu mogli obavljati djelatnost u iznajmljenom prostoru zbog posljedica potresa jer je prostor neuporabljiv – oslobađaju se zakupnine u 100% iznosu (od 22.03.2020. do ponovne uporabe).
  • Komitenti koji su u djelomično oštećenim prostorima, ako je oštećenje utvrđeno od strane ovlaštene stručne osobe, na pisani zahtjev zakupnika – oslobađaju se zakupnine najdulje 3 mjeseca.

Komitentima podružnice Upravljanje Nekretninama, Autobusni Kolodvor Zagreb i RTZ koji su pogođeni COVID-19 u dvije kategorije:

  • Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite – oslobodit će se 50% zakupnine od 19. ožujka 2020. do ukidanja mjera.
  • Komitenti koji su obavljali djelatnost, ali su posredno pogođeni krizom uzrokovanom Covid-19, tako da im je smanjen prihod – odobrit će se odgoda plaćanja od 90 dana i mogućnost obročne otplate na 12 mjeseci, uz podnsen zahtjev.

Komitentima podružnice Tržnice i Gradska groblja u tri kategorije:

  • Komitenti koji nisu obavljali svoju djelatnost odlukom Stožera civilne zaštite – u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine za razdoblje od 19. ožujka do ukidanja mjera-
  • Komitenti koji nisu obavljali djelatnost, ali ne zbog same odluke Stožera CZ, nego zbog nemogućnosti Tržnica Zagreb da osigura alternativnu infrastrukturu (klupe, kućice i prostore) u skladu sa zahtijevanim okolnostima – u cijelosti će se osloboditi plaćanja zakupnine od 19. ožujka do stjecanja uvjeta za korištenje predmeta zakupa.
  • Zakupnici kojima je smanjen prihod uslijed posljedica uzrokovanim virusom COVID-19 mogu biti oslobođeni plaćanja zakupnine u iznosu od 20% do najviše 50%, uz pisani zahtjev – u razmjernom smanjenju postotka prihoda.

Obrasci zahtjeva za ostvarivanje prava koje proizlaze iz ovih mjera mogu se preuzeti s internetskih stranica Zagrebačkog holdinga i pojedinih podružnica.

Svi zakupnici koji su zaprimili račune, a pripadaju nekoj od navedenih kategorija, mogu se javiti kroz Pozivni centar i broj 072 500 400 te putem elektroničke pošte info@zgh.hr kako bi se ranije generirani račun stornirao, a potraživanja obustavila u skladu s konkretnom mjerom.

Zagrebački holding sa svojim povezanim društvima već je ranije donio mjere pomoći građanima kao što su: odgoda plaćanja režija za umirovljenike, besplatni parking u garažama i na javnim površinama za građane pogođene potresom, besplatan odvoz oštećenih vozila, glomaznog otpada i šute, oslobađanje plaćanja režija za građane čiji su objekti značajnije oštećeni u potresu.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged