terminal mihaljevac, zagreb / tramvaji linije 14 i 15 / listopad 2016.

Linija 15 ponovno u prometu – obnovljena tramvajska pruga Mihaljevac – Dolje

Tijekom gotovo šest mjeseci radova, u potpunosti je obnovljeno 5180 metara kolosijeka, a tračnice su učvršćene na novo izgrađenu betonsku podlogu. Između kolosijeka položeni su energetski kablovi za napajanje cjelokupne dionice, a obnovljena je i kontaktna mreža gornjeg voda.

Tramvajski koridor je u potpunosti nasipan tucanikom, dok su cestovni prijelazi preko pruge izvedeni asfaltnim slojem. Tramvajska stajališta su potrebne dužine za zaustavljanje novih tramvaja (niskopodnih serije NT2200), a koji će trasom voziti nakon izgradnje donje postaje nove žičare na lokaciji okretišta (Gračansko) Dolje. Potpuno uređenje i prilagodba tramvajskih stajališta uslijedit će naknadno.

>>> PROČITAJTE VIŠE: ZET Zagreb: Mreža dnevnih tramvajskih linija

“Otvorenjem ove pruge završena je prva faza projekta izgradnje nove žičare zahvaljujući kojoj će se na kvalitetan način prevoziti putnici do buduće prve postaje sljemenske žičare“, rekao je prilikom puštanja pruge u promet gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić.

Da podsjetimo, tramvajska linija broj 15 ima pet stanica (dvije početne i tri međustanice), ukupno vrijeme trajanja putovanja za ovu rute je otprilike 6 minuta, a tramvaj u jednom smjeru prođe 2711 metara.

>>> PROČITAJTE VIŠE: ZET Zagreb: Mreža noćnih tramvajskih linija

Zanimljivo je da je linija 15 najkraća zagrebačka tramvajska linija. Najduža tramvajska linija je noćna linija broj 33 – prelazi u jednom smjeru preko 16 kilometara i ima 38 stanica.

Povijest tramvajske pruge prema Dolju

Podsjetimo, tramvajska pruga Mihaljevac – Dolje puštena je u promet 15. rujna 1950. godine, a za tadašnju gradnju su primijenjene potpuno nove metode.

Na novoizgrađenoj pruzi bila je predviđena najveća brzina od 60 km/h te je zbog toga izrađen poseban lančani ovjes vozne žice. Na taj se način, veći razmakom, štedjelo na broju stupova, a ovjesne su žice iskorištene i za dovod električne energije.

Posebnim napravama za napinjanje, tj. sustavom utega i kolotura, uklonjene su posljedice stezanja i rastezanja žica zbog toplinskih utjecanja. Za elektroenergetsko napajanje ove pruge sagrađena je i puštena u rad manja ispravljačka postaja u Gračanima, a kako bi se pretvorila gradska izmjenična struja u istosmjernu, kojom se napaja tramvaj.

Velika rekonstrukcija i modernizacija pruge Mihaljevac – Dolje obavljena je tijekom 1989. godine.

Zanimljivo, tramvajska linija broj 15 prometovala je od 1958. godine na trasi Črnomerec – Jukićeva – Žitnjak (današnja linija br. 2), da bi od 1986. dobila drugu, današnju dionicu Mihaljevac – (Gračansko) Dolje.

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - -