OŠ Slavko Kolar Kravarsko / siječanj 2014.

Kreće nastava u osnovnim i srednjim školama u ZG županiji od 1. veljače

Učenici svih razreda osnovnih škola te učenici završnih razreda srednjih škola kojima je osnivač Zagrebačka županija od 1. veljače 2021. godine nastavu će pohađati uživo. Ostali učenici prvih, drugih i trećih razreda srednjih škola nastavu će pohađati na daljinu. U svim školama koje imaju oštećenja nastala u potresu nastava će se održavati na daljinu dok se ne steknu uvjeti za siguran boravak učenika u školi.

Konkretno, radi se o tri škole koje su privremeno neuporabljive. To su OŠ Đure Deželića iz Ivanić-Grada te PŠ Donji Hruševec i PŠ Gornji Hruševec u općini Kravarsko. U prve dvije škole nastava je organizirana na daljinu. U dogovoru s roditeljima nastava PS Gornji Hruševec je organizirana uživo, ali u matičnoj OŠ Slavka Kolara.

Odluka o organizaciji nastave za osnovne i srednje škole kojima je osnivač Zagrebačka županija donesena je na preporuku Stožera civilne zaštite Zagrebačke županije s obzirom na povoljniju epidemiološku situaciju. Ali i činjenicu da je za dio Zagrebačke županije proglašeno stanje katastrofe uzrokovano potresom.

Također, Županijski stožer preporuča gradovima Samoboru, Zaprešiću, Velikoj Gorici i Vrbovcu da analiziraju situaciju na svom području. Ti gradovi su osnivači osnovnih škola na svojem području pa bi prema potrebi donijeli odluku sukladno županijskoj. Više informacija doznajte na mrežnim stranicama Zagrebačke županije na adresi zagrebacka-zupanija.hr.

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - - -