kanta za biootpad - čistoća zagreb - rujan 2020.

Kanta za biootpad – ako u njoj bude drugo smeće Čistoća je neće prazniti!

Zagrebačka Čistoća poslala je apel građanima vezano za odvajanja otpada, a posebno oko onog koji bi trebao završiti u spremnicima za biootpad. Tako i ovim putem pozivaju građani na pravilno odvajanje otpada te se moli da se u smeđe spremnike (kanta za biootpad) odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana!

Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena. U smeđe spremnike, svoj sav biootpad odlažite u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir, također možete biootpad odložiti direktno u spremnik.


Važno je da biootpad ne odlažete u plastičnim vrećicama. Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, proizvodimo korisni kompost za zelene površine, smanjujemo količine otpada na odlagalištu, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš, poručili su iz Čistoće.

Više informacija doznajte o prikupljanju, ali i odlaganju otpada na mrežnim stranicama Čistoće na adresi cistoca.hr.

kanta za smeće i biootpad - dugave, zagreb - kolovoz 2020.

Popis vrsta otpada koje se odlažu u smeđi spremnik (kanta za biootpad)

  • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.)
  • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.)
  • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci)

Popis vrsta otpada koji se u smeđe spremnike ne smije se odlagati

  • ostaci termički obrađene hrane
  • meso, riba, kosti i koža
  • mliječni proizvodi, ulja i masti
  • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
    obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i dr.

Tagged