hzz - hrvatski zavod za zapošljavanje / logo 2020

Izmjene kriterija za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta

Uvažavajući prijedloge poslodavaca, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore i Hrvatske udruge poslodavaca Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zapošljavanje donijelo je odluku o izmjenama kriterija za korištenje potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima korona virusom. Najznačajnija promjena odnosi se na omogućavanje poslodavcima koji su tijekom mjeseca ožujka (od 1. ožujka do 1. travnja 2020. godine) otpustili radnike, korištenje ove mjere isključivo za radnike kojima je zadnji radni odnos završio kod istog poslodavca uz uvjet da ih je poslodavac ponovno prijavio u radni odnos.


Poslodavac tako može ostvariti pravo na potporu za mjesec ožujak ukoliko je ponovno prijavio radnika u radni odnos i predao za njega Zahtjev za dodjelu potpore zaključno do 7. travnja 2020. godine, a da radnik nije ostvario pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti. Za radnike koji su u ožujku bili prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i ostvarili su pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti poslodavac ostvaruje pravo na potporu za mjesec travanj i svibanj ako ostanu zaposleni kod toga poslodavca.

Navedeno se ne odnosi na radnike kojima je radni odnos prestao zbog prestanka ugovora o radu na određeno vrijeme ili zbog odlaska u mirovinu.

Također je omogućeno ostvarivanje potpore za radnike zaposlene do 19. ožujka 2020. godine, kao i za radnike zaposlene u podružnicama predstavništva stranih tvrtki u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, povećan je iznos potpore na 4.000 kuna za mjesec travanj i svibanj po radniku koji radi u punom radnom vremenu, odnosno srazmjerni dio po radniku prema broju sati rada u nepunom radnom vremenu.

Zavod će također temeljem podataka od Porezne uprave izvršiti isplatu doprinosa (MO II stup) razmjerno visini dodijeljene potpore:

  • iznos od 203,12 kn za 3. mjesec po radniku
  • iznos od 250,00 kn za 4. i 5. mjesec po radniku

Korištenje mjere omogućeno je i tvrtkama u likvidaciji ukoliko imaju zaposlenih i podmiruju svoje obveze.

Za Zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene zaključno s danom 7. travnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaća za mjesec ožujak, travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. travnja do 7. svibnja 2020. godine odobravat će se isplate troškova plaće za travanj i svibanj 2020. godine.

Za zahtjeve za dodjelu potpore zaprimljene u razdoblju od 8. svibnja do 7. lipnja 2020. godine odobravat će se isplata troškova plaće za svibanj 2020. godine.


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged