Ivanić-Grad do 2026. godine dobija kanalizacijski sustav na kojeg će se priključiti čak 95% kućanstava

Ivanić-Grad je odlučio unaprijediti svoju kanalizacijsku mrežu, a to će napraviti putem EU projekta “Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Ivanić-Grad”. Dodajmo da je ovaj projekt vrijedan 47,5 milijuna eura, od čega su bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda Europske unije 25 milijuna. A sam projekt se sastoji od tri investicijske mjere. To je rekonstrukcija, sanacija i poboljšanje postojećeg sustava odvodnje, izgradnja sustava odvodnje i nadogradnja sustava pročišćavanja otpadnih voda. Napomenimo da je za dio projekta koji se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju sustava odvodnje otpadnih voda već i provedena javna nabava za izvođenje radova. A sada je i potpisan ugovor vrijedan točno 36.442.163,21 eura (bez PDV-a).


“Nakon projekta izgrade i dogradnje vodovodne mreže, drago mi je da je potpisan i ugovor o izvođenju radova na kanalizacijskom sustavu. Ivanić-Grad je u ovom projektu suvlasnik, a početak radova se očekuje u srpnju 2023. godine. A cijeli posao će trajati oko tri godine. Dodat ću da je za sve dijelove našeg grada i njihove građane koji nemaju kanalizaciju ovo prilično velika stvar. Uz ovaj projekt vezat će se i drugi brojni gradski projekti”, rekao je Javor Bojan Leš, gradonačelnik Ivanić-Grada.

Projekt uključuje ulaganja u sustav odvodnje otpadnih voda na području Ivanić-Grada i dijela Općine Kloštar Ivanić. Ovim projektom se planira izgradnja razdjelnog sustava javne odvodnje u brojnim naseljima ovog kraja. A ta naselja su Caginec, Deanovec, Derežani, Donji Šarampov, Graberje Ivanićko (dio naselja), Ivanić-Grad (dijelovi bez izgrađenog kanalizacijskog sustava), Jelševac Breški, Lepšić, Opatinec, Posavski Bregi, Prkos Ivanićki, Šumećani, Tarno, Kloštar ivanić i Sobočani.

Uz kanalizacijski sustav izgradit će se i pročišćivač otpadnih voda

Ugovor su potpisali Tomislav Masten, direktor Vodoopskrbe i odvodnje Zagrebačke županije d.o.o., sa predstavnicima izvođača, točnije zajednicom ponuditelja. A oni Josip Sičaj, direktor tvrtke GEORAD d.o.o. i Milan Penava, direktor tvrtke TIGRA d.o.o.

“Ovaj ugovor dio je ukupnog ugovora izgradnje odvodnje i pročišćavanja u Gradu Ivanić-Gradu. A on se odnosi na rekonstrukciju i izgradnju oko 70 kilometara kanalizacijske mreže. Od toga oko 10% odnosi se na radove u Općini Kloštar Ivanić, koji je dio iste aglomeracije. Drugi ugovor koji očekujemo da ćemo potpisati uskoro je ugovor o izgradnji uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji postojećeg. Uređaj će biti predviđen za rad sa 12.500 stanovnika s trećim stupnjem pročišćavanja i koji će zadovoljiti sve EU direktive. I njime bi zaokružili cjelokupni projekt aglomeracije Ivanić-Grada. Uz to, izgradit ćemo i 1.800 novih priključaka na kanalizaciju. I da dodam, rok za završetak projekta je 33 mjeseca”, rekao je Tomislav Masten.

Ivanić-Grad će nakon realizacije ovog projekta imati 95% kućanstava priključenih na kanalizaciju

Predviđeno je izvođenje radova na rekonstrukciji, sanaciji i poboljšanju postojećeg sustava odvodnje. Točnije, radit će se na izgradnji tri kišna preljeva i četiri retencijska bazena. Također, obavit će se rekonstrukcija 2.884 metara kolektora te sanacija CIPP (Cure In Place Pipe) metodom 2.475 metara kolektora i 59 okana. No, izgradit će se i novi sustav odvodnje, točnije postavit će se 66.216 metara gravitacijskih kolektora te izgraditi 4.803 metara tlačnih kolektora. Taj sustav će pogoniti 19 crpnih stanica, a izgradit će se i 1.769 priprema za kućne priključke.

Izgradnjom novog sustava javne odvodnje povećat će se priključenost na sustav javne odvodnje s 55% na 95%. Izgradnjom kišnih preljeva i retencijskih bazena te rekonstrukcijom i sanacijom kolektora u lošem stanju riješiti će se problem neodgovarajućih hidrauličkih karakteristika mješovitog sustava javne odvodnje. Konačno, zadovoljavanje potrebnog stupnja pročišćavanja otpadnih voda postići će se izgradnjom UPOV-a III. stupnja pročišćavanja i odgovarajućeg kapaciteta. Više o ovom projektu doznajte na mrežnim stranicama ViO Zagrebačke županije na adresi viozz.hr.

Tagged