hotel "tomislavov dom" / sljeme, medvednica, zagreb / srpanj 2014.

Grad Zagreb uspostavio organiziranu izolaciju za oboljele od korona virusa u Tomislavovom domu

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u okviru uputa i preporuka za postupanje u pandemiji korona virusa donio i Postupak kod pojave bolesti u gosta u turističkom smještajnom objektu u vrijeme pandemije. Tim je dokumentom predviđeno da regionalni stožeri (lokalni) osiguraju organiziranu izolaciju za oboljele čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu / samoizolaciju za zdrave kontakte koji moraju biti u karanteni.


Slijedom iznijetog, a sukladno Odluci Stožera Civilne zaštite Grada Zagreba sa 116. i 117. sjednice održane dana 30. i 31. srpnja 2020. godine uspostavlja se karantena / samoizolacija na području grada Zagreba u objektu hotela Tomislavov dom na Medvednici (Sljemenska cesta 24, Zagreb) od 1. kolovoza 2020. godine.

Informacije vezano za karantenu / samoizolaciju

  • temeljem rješenja nadležnih službi oboljeli čija klinička slika ne zahtijeva hospitalizaciju i organiziranu karantenu / samoizolaciju i zdravih kontakata na području grada Zagreba, primaju se u karantenu / samoizolaciju putem dežurnog liječnika iz COVID ambulante (Doma zdravlja Zagreb – Centar); dežurni liječnik iz COVID ambulante je prvi kontakt za primitak u karantenu;
  • liječnik u COVID ambulanti bit će dostupan na broj telefona 091 489 7015 svaki dan od 8 do 20 sati, a od 20 sati toga dana, do 8 ujutro idućeg dana, u pripravnosti će biti liječnik, kojeg će se kontaktirati na broj 091 489 7022 (brojevi telefona su uspostavljeni su isključivo za potrebe karantene / samoizolacije);
  • službeni kontakt broj dežurnog medicinskog osoblja u karanteni: 091 4678 229;

PROČITAJTE VIŠE:

Tagged