vodotoranj kabal farkaševac :: 2022.

Farkaševac i njegovih 400 kućanstava će konačno dobiti vodu – postavljen je 37 metara visok vodotoranj “Kabal”

400 kućanstava u Općini Farkaševac konačno će dobiti vodu iz vodovoda! Postavljen je 37 metara visok vodotoranj “Kabal”, a njegova izgradnja je dio je više od 707 milijuna kuna vrijednog EU projekta “Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok”. Podsjetimo, taj projekt je javni investicijski projekt i odnosi se na izgradnju vodocrpilišta Kosnica te rekonstrukciju i izgradnju vodoopskrbnog sustava na području istočnog dijela Zagrebačke županije.


Projekt Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok proglašen je strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, jer isti znatno doprinosi postizanju većeg standarda isporuke i dostupnosti vodnih usluga. On podiže ukupnu razinu sigurnosti i kvalitete života građana na području istočnog dijela Zagrebačke županije. Također, ovaj novi sustav stvara uvjete za zapošljavanje većeg broja ljudi. A dio projekta je i izgradnja vodotornja Kabal u Općini Farkaševac.

Zapremina vodotornja Kabal Farkaševac je 200 kubnih metara

Ukupna visina vodotornja od tla iznosi 37 metara od kote terena, a težak je oko 40 tona. Osnovna konstrukcija vodotornja se sastoji od rezervoara, nosivog stupa i centralnog temelja. Namjena vodotornja Kabal je osiguranje potrebnih količina vode i tlakova za sanitarne i protupožarne potrebe.

Nova vodoopskrbna mreža opskrbit će naselja Općine Farkaševac vodom koju do sada nisu imali. Tako se ostvaruje osnovna namjena projekta, a to je osiguranje kvalitetne pitke vode namijenjene ljudskoj potrošnji u cilju povećanja priključenosti na vodoopskrbnu mrežu, smanjenja gubitaka te povećanja pouzdanosti opskrbe i učinkovitosti sustava javne vodoopskrbe.

Projekt RVS-a obuhvaća četiri grada i deset općina na istoku Zagrebačke županije

“Projektom Regionalni vodoopskrbni sustav Zagrebačke županije – Zagreb Istok ćemo rekonstruirati 100 i izgraditi novih 330 kilometara vodoopskrbne mreže te izgraditi novo vodocrpilište Kosnica. Trenutno upravljamo sa oko 155 kilometara vodoopskrbne mreže na području Vrbovca, a ovim projektom dobivamo skoro 230 kilometara nove. Ovaj vodotoranj je treći od pet predviđenih projektom i omogućuje da čitavo vodoopskrbno područje Općine Farkaševac bude pod tlakom, kako ne bi bilo problema u daljnjoj izgradnji”, rekao je Tomislav Masten, direktor društva Vodoopskrba i odvodnja Zagrebačke županije.

“Podizanje tornja Kabal Farkaševac je od iznimnog značaja za našu općinu jer do sada nismo imali niti centimetra vodoopskrbnog sustava. Ovo je zaista veliki napredak, poglavito za stanovnike. Nadam da će u skoro vrijeme biti realizirana i 100%-tna vodovodna mreža na našem području. I da dodam, radi se o 400-tinjak kućanstava koji će se priključiti na mrežu”, kazao je Matija Copak, načelnik Općine Farkaševac.

O Općini Farkaševac

općina farkaševac - zagrebačka županija :: 2022.

Općina Farkaševac nalazi se u sjeveroistočnom dijelu Zagrebačke županije. Prema prirodno-geografskoj regionalizaciji Hrvatske ovaj prostor pripada jugozapadnom dijelu Panonske megaregije. Također, kao sastavni dio Zagrebačke županije Općina Farkaševac ulazi u područje šireg zagrebačkog prostora.

Prostor koji danas obuhvaća Općina bio je u sastavu nekadašnje općine Vrbovec do 1993. godine, kada je prilikom promjene teritorijalno-političkog ustrojstva Republike Hrvatske izdvojena kao samostalna jedinica lokalne samouprave.

Područje Općine Farkaševac na zapadu graniči sa općinama Gradec i Dubrava. Sjeverna granica općine ujedno je i granica Zagrebačke županije sa Koprivničko-križevačkom županijom, odnosno Općinom Sveti Ivan Žabno. Najveći dio općinske granice predstavlja granica sa Bjelovarsko-bilogorskom županijom. Tako se na istoku pruža granica sa gradom Bjelovarom, dok južni dio općine graniči sa gradom Čazmom. Više o ovoj općini doznajte na službenim mrežnim stranicama na adresi opcina-farkasevac.hr.

Tagged