psihijatrijska bolnica sveti ivan zagreb / kolovoz 2020.

Energetska obnova osam zgrada zagrebačke Psihijatrijske bolnice “Sveti Ivan”

Psihijatrijska bolnica “Sveti Ivan” je neprofitna zdravstvena ustanova unutar koje se provodi zdravstvena djelatnost psihijatrije, specijalističko – konzilijarna djelatnost, bolnička djelatnost, nastavna te znanstveno istraživačka djelatnost. Tijekom godina bolnica je postala jedan od vodećih regionalnih centara za integrativnu psihijatriju, što je vidljivo iz velikog broja suradnih ustanova čime je osigurana dugoročna perspektiva suradnje s domaćim i međunarodnim istraživačkim centrima. Od 2006. godine u sklopu Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan djeluje Referentni centar Ministarstva zdravstva za psihoterapiju, psihosocijalne metode i ranu intervenciju kod psihotičnih poremećaja, a od 2020. godine Referentni centar Ministarstva zdravstva za liječenje transkranijalnom magnetskom stimulacijom (TMS) psihijatrijskih bolesti i komorbiditeta.

Bolničke zgrade su redovno održavane, ali imaju značajne gubitke topline te po svojim energetskim karakteristikama pripadaju energetskom razredu G. U okviru Programa energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba, planirana je i energetska obnova osam zgrada Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, ukupne grijane površine od 4.455 m2. Za sada se realiziraju projekti energetske obnove za zgrade Objekt 1 – Odjel 1 i Objekt 2 – Odjel II Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan, prema Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekti se provode u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., sufinanciranog sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić rekao je kako je prioritet Grada Zagreba nastavak rada na kvalitetnim projektima za energetski i ekološki održiv razvoj jer njihovom provedbom ostvaruju se visoko postavljeni ciljevi koji omogućuju održivi razvoj Grada.

“Ovaj objekt izgleda kao hotel s pet zvjezdica i treba biti primjer kako trebaju izgledati sve bolnice u Zagrebu i Hrvatskoj. Svi smo mi potencijalni korisnici ovakvih objekata, a ovaj pruža vrhunsku uslugu i medicinsku skrb. Stoga se zahvaljujem svim djelatnicima što pomažu našim građankama i građanima i svim stanovnicima Hrvatske da imaju bolji život”, rekao je Milan Bandić.

Uspješno je završena energetska obnova zgrade Objekt 1 – Odjel 1, u što je uloženo 2,3 milijuna kuna, od čega su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 580 tisuća kuna, dok su za vlastito učešće korištena povoljna kreditna sredstva HBOR-a. U okviru energetske obnove postavljena je toplinska izolacija ovojnice zgrade sa kamenom vunom debljine 15 te nova krovna konstrukcija sa toplinskom izolacijom od 20 centimetara, zamijenjeni su prozori i vanjska vrata sa novom energetski učinkovitom PVC stolarijom sa dvostrukim IZO staklom, moderniziran je sustav grijanja i ventilacije, a izvedene su i nove elektro instalacija. Za potrebe praćenja i analize buduće potrošnje energije u zgradama, ugrađuje se sustav za daljinsko očitanje potrošnje energenata koji je povezan sa Energetskim informacijskom sustavom Grada Zagreba.

Pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić istaknula je kako su u energetsku obnovu uključene 134 zgrade različitih javnih namjena u vlasništvu Grada Zagreba sa čijom realizacijom se planira smanjiti potrošnja energije za više od 50 % u tim zgradama, smanjiti emisije CO2 kao i koristiti obnovljivi izvori energije.

“Sveukupno je planirana investicija od 805 milijuna kuna, a izvori financiranja su proračunska sredstava, EU fondovi i povoljna kreditna sredstva HBOR-a. Od planiranog, do sada su završene energetske obnove na 54 zgrade u koje je uloženo 204 milijuna kuna i na kojima su ostvarene uštede energije za više od 14.200 MWh/godišnje i smanjene emisije CO2 za više od 3.100 t/CO2 godišnje te su ostvarene financijske uštede 7,1 milijuna kuna godišnje”, rekla je Mirka Jozić te dodala kako je u program uključeno ukupno 25 zgrada iz sustava zdravstva i to 12 domova zgrada, 12 bolnica te Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar za što je planirano 75 milijuna kuna.

Ravnatelj Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan prof. prim. dr. sc. Igor Filipčić istaknuo je kako je bolnica jedina je u Hrvatskoj usklađena sa standardima ISO 9001:2015, ISO 14001 na svim razinama i HACCP sustavom te joj je jedinoj kao javnoj bolnici dodijeljeno pravo upotrebe znaka Hrvatska kvaliteta.

“Bolnica kontinuirano radi na stalnom održavanju kvalitete usluge zdravstvene zaštite, ulaže napore u proces pozitivnog poslovanja i primjenu dobre prakse kroz sve aspekte liječenja s ciljem pružanja najbolje moguće usluge i zadovoljstva pacijenata i njihovih obitelji. Zahvaljujem se gradonačelniku i Gradu Zagrebu na senzibilizaciji prema našim duševnim bolesnicima jer već desetak godina sustavno ulažu velika sredstva u bolnicu. Sada smo krenuli i u energetsku obnovu s kojom ćemo dodatno podići razinu kvalitete naših objekata u budućnosti”, rekao je Igor Filipčić.

Sa provedbom planiranih energetskih mjera postići će se energetski razred B te će se stvoriti bolji uvjeti za rad zdravstvenih djelatnika, a time će se i osigurati ugodnije iskustvo boravka za pacijente i korisnike.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - -