ivanić-grad - rijeka lonja - studeni 2019.

Dom zdravlja Zagrebačke županije traži dva pedijatra i dva ginekologa i nudi atraktivne uvjete rada

Subvenciju kamate na stambeni kredit ili trošak podstanarstva, subvenciju vrtića, službeni automobil na raspolaganju 24 sata – povlastice su koje mogu dobiti po dva specijalista pedijatrije i ginekologije za koje je Dom zdravlja Zagrebačke županije raspisao natječaj za radna mjesta. Sredstva za spomenute povlastice osigurala je Zagrebačke županije s ciljem popunjavanja deficitarnih mjesta.

Pedijatri se traže u ispostavama Županijskog doma zdravlja u Samoboru i Vrbovcu, a ginekolozi u ispostavama u Dugom Selu i Ivanić-Gradu.

“Samo u 2020. godini za subvencije spomenuta četiri deficitarna radna mjesta osigurali smo 790.000 kuna. Želimo dostupnost kvalitetne zdravstvene usluge u svim dijelovima naše županije zato smo osmislili višegodišnji program mjera, što znači da ćemo sredstva osiguravati i u predstojećim godinama”, rekao je Stjepan Kožić, župan Zagrebačke županije nadodavši da je Zagrebačka županija pripremila i paket atraktivnih mjera ukupne vrijednosti 440.000 kuna i za druge zdravstvene djelatnike u ustavama čiji je osnivač Zagrebačka županija.

Uvjeti za radno mjesto su specijalizacija i 5 godina radnog iskustva, a beneficije su subvencija kamate za stambeni kredit za prvu nekretninu za stanovanje na području Zagrebačke županije u visini 50% iznosa ugovorene kamate na kredit, a najviše u iznosu do 1000 kuna mjesečno po korisniku subvencije, subvencija troška podstanarstva do 50 posto cijene najamnine, a najviše do 1500 kuna mjesečno, subvencija troškova dječjeg vrtića za svu djecu do 50 posto cijene vrtića, tj. najviše 500 kuna po djetetu te korištenje službenog automobila.

Iz Doma zdravlja Zagrebačke županije pozivaju zainteresirane doktore specijaliste pedijatrije i ginekologije da se jave na natječaj najkasnije do 23. listopada 2020. godine.

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - -