dječji vrtić zapruđe zagreb 2020

Dječji vrtić Zapruđe energetski obnovio zgradu – sada ima status razreda B

Dječji vrtić Zapruđe započeo je svoj rad kao podružnica Dječjeg Centra Novi Zagreb u rujnu 1968. godine. Danas vrtić ima ukupno tri objekta u kojima su smještene 22 odgojne skupine i 485 djece.

Projekt energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića Zapruđe provodio se prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. sklopljenih s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.


Projekt se sufinancirao i provodio u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Radovi su se odvijali od travnja do listopada ove godine, a vrijednost projekta je 2.752.702,21 kuna, za koji su dodijeljena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj u iznosu od 1.106.400,05 kuna.

Energetska obnova DV Zapruđe provodi se u okviru Programa energetske obnove zgrada javne namjene u koji su uključene 134 zgrade u vlasništvu Grada Zagreba. Sveukupno je planirana investicija od 805 milijuna kuna, a izvori financiranja su proračunska sredstava, EU fondovi i povoljna kreditna sredstva.

Realizacijom Programa smanjit će se potrošnja energije za više od 50% te emisije CO2, ali i koristiti obnovljive izvore energije

Pomoćnica pročelnice Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Melita Borić rekla je kako su u program obuhvatili sve namjene koje su u vlasništvu Grada Zagreba i zgrade koje su zahtijevale ulaganja u investicijsko održavanje te pokazivale da su veliki potrošači energije.

“Očekivani rezultati su velike uštede u energiji i smanjenje emisija CO2. Vodili smo računa da gdje je to moguće izvršimo zamjenu lož ulja sa čistim energentom te da iskoristimo krovove za korištenje obnovljivih izvora energije u vidu ugradnje fotonaponskih sustava. Ovakvim integriranim pristupom do sada smo obnovili 59 zgrada s ulaganjem od 217 milijuna kuna, a rezultati su već vidljivi u smanjenim troškovima kao i u zadovoljstvu korisnika. Pri realizaciji Programa, itekako su nam važni EU fondovi, kao i povoljni ESIF krediti za zatvaranje vlastitog učešća u financiranju projekata energetske obnove”, rekla je Melita Borić.

DV Zapruđe će smanjiti godišnju potrebu za toplinskom energijom za grijanje za 42 MWh (za 57%)

Također, smanjit će se i emisija CO2 za 25 t/godišnje (65%), a sama zgrada je sada po svojim karakteristikama u energetskom razredu B.

“Obnova je vrlo brzo izvršena, u roku od šest mjeseci izvedeni su svi radovi pa su tako djeca normalno mogla ući u ovu obrazovnu godinu u nove prostore. Zgrada je izgrađena prije 51 godinu bez većih ulaganja do danas te je imala vrlo velike toplinske gubitke. Radovima je izvedena toplinska izolacija kompletne vanjske ovojnice, zidova i stropova, zamijenjena je dotrajala stolarija novom aluminijskom bravarijom, zamijenjen je stari pokrov od šindre, a rekonstruirana je i kotlovnica u kojoj je ugrađena nova oprema“, istaknula je voditeljica projekta obnove Andrea Sili Bosner.

DV Zapruđe dobio ugodniji i kvalitetniji prostor za rad i boravak

U daljnjem razdoblju, sadašnji i budući korisnici dobili su ugodniji i kvalitetniji prostor za rad i boravak, a susjedi atraktivnije okruženje zbog lijepog i zanimljivog novog izgleda dječjeg vrtića.

“Energetska obnova koja je završila u vrlo kratkom roku, omogućila je bolju kvalitetu života i rada, a time i održivu budućnost novih generacija. Stručnjaci koji su radili na projektu koordinirano su radili na optimalizaciji i učinkovitosti provedbe. Svi izvedeni radovi poboljšali su prostor i doprinijeli dobrobiti krajnjih korisnika – zaposlenika, roditelja i djece. Već ovo ljeto osjetno smo uočili koristi, a energetska obnova osigurava dugoročnost rješenja, veću potresnu sigurnost, održavanje zdravlja korisnika prostora, djece, odgojitelja, zaposlenika te racionalno korištenje resursa i energije što će posljedično doprinijeti na uštedi na svim razinama”, rekla je Danijela Filković, ravnateljica DV Zapruđe.

Više informacija o Dječjem vrtiću Zapruđe doznajte na mrežnoj stranici na adresi vrtic-zaprudje.zagreb.hr.

Tagged