eu digitalna covid potvrda - 2022. - eu digital covid certificate

COVID potvrda dolazi u više varijanti, ovisno da li je potvrda o preboljenju, testiranju ili cijepljenju

Od subote, 1. siječnja 2022. godine, korisnicima je omogućen odabir preuzimanja željene vrste COVID potvrda. Bilo da je riječ o potvrdi o preboljenju, testiranju ili cijepljenju. Osobama koje imaju osnovu za više vrsta potvrda sustav je do sada nudio potvrdu koja je najpovoljnija za njih, odnosno, onu koja traje najduže.

Ipak, s obzirom na sve češće zahtjeve za potvrdama o testiranju pojedinih država članica, unatoč postojećim potvrdama o cijepljenu ili preboljenju, AKD je omogućio korisnicima samostalni izbor i preuzimanje željenih potvrda. Kao i ranije građani svoje potvrde mogu preuzeti kroz sustav e-Građani ili na lokacijama na kojima se izdaju potvrde.

Podsjetimo, sustav za izdavanje EU COVID potvrda nema ograničenje u broju važećih potvrda koje je moguće preuzeti. Također, AKD prati propise koji reguliraju izdavanje EU digitalnih COVID potvrda i “promptno implementira sva nova pravila”. U isto vrijeme “osluškuje potrebe i komentare korisnika kako bi im osigurali jednostavnije korištenje”.

Kroz sustav COVID potvrda u Hrvatskoj je od 1. lipnja 2021. godine izdano više od 5 milijuna potvrda, bez greške u radu. A s ciljem osiguravanja što boljeg korisničkog iskustva kontinuirano se nadograđuje i mobilna aplikacije CovidGO. Dodajmo da je aplikacija preuzeta više od 500 tisuća puta. A ovisno o potrebama, građani je koriste za validaciju potvrda te za pohranjivanje potvrde u digitalni novčanik. Aplikaciju CovidGO možete preuzeti sa Google Playa.

Tagged