kanta za biootpad - čistoća zagreb - rujan 2020.

Apel zagrebačke Čistoće građanima – ukoliko u kanti za biootpad nađemo nešto drugo, nećemo je isprazniti!

Zagrebačka Čistoća poslala je apel građanima vezano za odvajanja otpada, a posebno oko onog koji bi trebao završiti u spremnicima za biootpad. “Ovim putem pozivamo na pravilno odvajanje otpada te molimo da se u smeđe spremnike odlaže samo ona vrsta otpada koja je propisana. Ukoliko se utvrdi kako u spremniku nije odložen isključivo propisani biootpad, usluga pražnjenja neće biti pružena. U smeđe spremnike, svoj sav biootpad odlažite u biorazgradive vrećice, papirnate vrećice ili ga omotajte u papir, također možete biootpad odložiti direktno u spremnik. Važno je da biootpad ne odlažete u plastičnim vrećicama. Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada razvijamo zdrave ekološke navike, proizvodimo korisni kompost za zelene površine, smanjujemo količine otpada na odlagalištu, smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš”, poručuju iz Čistoće.

Popis vrsta otpada koje se odlažu u smeđi spremnik

  • kuhinjski otpad (ostaci i kora voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostatci kruha, listovi salate, blitve, kelja i sl.);
  • vrtni ili zeleni otpad (uvelo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica, ostaci voća i povrća i sl.);
  • male količine ostalog biootpada (kora drveta, kosa i dlaka, piljevina, papirnate maramice, borove iglice, male količine papira u koje su bili zamotani kuhinjski otpaci);

Popis vrsta otpada koji se u smeđe spremnike ne smije se odlagati

  • ostaci termički obrađene hrane;
  • meso, riba, kosti i koža;
  • mliječni proizvodi, ulja i masti;
  • pepeo, ambalaža (kartonska, staklena, plastična), guma, opasni otpad,
    obojeni i lakirani drveni otpad, odjeća, cigarete i dr.;
kanta za smeće i biootpad - dugave, zagreb - kolovoz 2020.

PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - -