mirogojske arkade / zagreb, listopad 2015.

Gradska groblja: Popis groblja u gradu Zagrebu i zagrebačkoj okolici

Podružnica Gradska groblja upravlja s 28 groblja, a to su: Mirogoj, Miroševac, Krematorij – Gaj urni, Brezovica, Jakuševec, Klara, Kupinečki Kraljevec, Lučko, Odra, Čučerje, Granešina, Gornje Vrapče, Stenjevec, Starokatoličko groblje, Bolničko groblje, Gračani, Šestine, Markuševec, Remete, Resnik, Markovo polje, Staro groblje Sesvete, Cerje, Glavnica Donja, Kašina, Moravče, Vugrovec Donji i Planina Donja.

Gradska groblja su podružnica u sastavu društva Zagrebački holding d.o.o.

Groblje Mirogoj
• adresa: Aleja Hermanna Bollea 27, 10000 Zagreb
• tel/fax: +385 1 4696 700 • +385 1 4581 091
• tag: #Mirogoj

• informacije o groblju Mirogoj:
Do Mirogoja je najjednostavnije doći autobusima ZET-a linijama 106 (Kaptol – Mirogoj – Krematorij) i 226 (Kaptol – Remete – Svetice), koji imaju početno stajalište u ulici Kaptol, pokraj zagrebačke Katedrale.

Groblje Mirogoj, središnje zagrebačko groblje, smješteno je na južnim obroncima Medvednice i smatra se jednim od najljepših groblja u Europi. Zbog velikog broja sahranjenih znamenitih osoba, Mirogoj naziva se hrvatskim Panteonom. Površina groblja Mirogoj je 72,4 ha, ima 60.000 grobova s 322.000 pokojnika.

Službeno otvorenje groblja Mirogoj bilo je 6. studenog 1876. godine, no šezdesetih godina 19. stoljeća, zagrebačka gradska groblja bila prenapučena i postalo je neophodno pronaći i osmisliti prostor za novo gradsko groblje. Gradska općina je 1872. godine dogovorila s Nadbiskupijom zatvaranje nekoliko manjih groblja koja su svoju imovinu predala za kupnju novoga zemljišta za novo skupno groblje. Tako je gradska općina stekla uvjete za kupnju zemljišta na dražbi imanja Ljudevita Gaja 1873. godine, a tada je zapravo osnovan zagrebački Mirogoj.

Groblje je prema vjeroispovijesti bilo podijeljeno na četiri dijela – za pokapanje sljedbenika katoličke, pravoslavne, protestantske i židovske vjeroispovijesti. Između pojedinih vjerskih groblja nije bilo dopušteno podizanje ograda.

Uređenje groblja Mirogoj povjereno je Hermanu Bolléu, koji je pruženu priliku iskoristio, zamislio i velikim dijelom realizirao vrhunski arhitektonsko – urbanističko – skulpturalni kompleks jasne kreativne koncepcije koji će, građen desetljećima, postati spomenik mrtvima i živima za nadolazeća stoljeća. Postat će i ostati spomenik svom tvorcu, velikom i često osporavanom arhitektu, kao njegovo jedino nikad osporavano djelo. Bolléova početna ideja bila je cijelo groblje okružiti arkadama i paviljonima, s grobnom kapelom na centralnom ulazu. Ta prvotna zamisao nije provedena u potpunosti iz raznih razloga, ali ipak je glavni bio financijske prirode (kada su se arkade gradile, Zagreb je imao 30.000 stanovnika).

Gradnja arkada započela je samo tri godine nakon otvaranja Mirogoja – 1879., a trajala je trideset i osam godina, do 1917. godine. Izvedene su samo na zapadnoj strani – južno od glavnog ulaza sagrađeno je osam paviljona, sjeverno od ulaza četiri. Nakon četvrtog paviljona izgrađen je prolaz, a zatim slijede male arkade koje lučno zavijaju prema istoku, a sastoje se od šest paviljona. Arkade su građene po uzoru na talijanska renesansna groblja. Zajedno sa paviljonima orijentirane su i otvorene samo prema gradu mrtvih, prema groblju, dok su prema gradu živih zatvorene.

Na groblju Mirogoj nalaze se i vrijedni spomenici umjetnika Antuna Augustinčića, Dušana Džamonje, Roberta Frangeša – Mihanovića, Ivana Meštrovića, Ede Murtića…
Groblje Miroševac
• adresa: Mramorni prilaz bb, 10040 Zagreb
• telefon: +385 1 2851 422
• tag: #Mirosevac

• informacije o groblju Miroševac:
Do groblja se može doći autobusnim linijama javnog prijevoza 206 (Dubrava – Miroševec) i 230 (Dubrava – Granešinski Novaki).

Novo gradsko groblje – groblje Miroševac, kojeg je Zagreb odlučio sagraditi zbog prenapučenosti Mirogoja, prima svojeg prvog stanovnika u studenom 1952. godine. Danas je Miroševac jedno od najzelenijih i najljepše uređenih groblja u Hrvatskoj, a građen je po nacrtima hortikulturnih arhitekata Silvane i Josipa Seissela, čija je ideja bila je što više sačuvati izvorni oblik okoline.
Groblje Markovo polje
• adresa: Aleja mira bb, 10 360 Sesvete
• telefon: +385 1 2008 436

• informacije o Markovom polju:
Do groblja Markovo polje možete doći autobusima ZET-a, linijama 261 Dubec – Sesvete – Goranec, 262 Dubec – Sesvete – Planina Donja, 263 Dubec – Sesvete – Kašina – Planina Gornja i 267 Dubec – Sesvete – Markovo Polje.

Novo sesvetsko groblje, groblje Markovo polje, osnovano je i stavljeno u uporabu 1. prosinca 1969. godine, istim danom kad je i staro Sesvetsko groblje stavljeno djelomično izvan uporabe. Groblje je tada zauzimalo površinu od 4,02 ha, a do 1993. godine, na toj površini zasnovano je 3070 grobnih mjesta.

Tijekom Domovinskog rata, pokapanjem velikog broja prognanika i izbjeglica, na groblju Markovo polje nestaju slobodne površine. 1996. godine Markovo polje je proglašeno trećim gradskim grobljem te se pristupilo uređenju groblja prema projektu iz 1995. godine arhitekata Miroslava Kollenza i Nenada Lipovca. Danas površina groblja iznosi 26,42 ha, na kojem je zasnovano 16.200 grobova u kojima je pokopano 17.450 pokojnika.
Krematorij – Gaj urni
• adresa: Remetska cesta 4, Remete, 10 000 Zagreb
• telefon: +385 1 4696 700

• informacije o Krematoriju – Gaj urni:
Do Krematorija je najjednostavnije doći autobusima ZET-a linijama 106 Kaptol – Mirogoj – Krematorij i 226 Kaptol – Remete – Svetice, koji imaju početno stajalište u ulici Kaptol, pokraj zagrebačke Katedrale, te 203 Svetice – Vinec – Krematorij.

Krematorij – Gaj urni otvoren je 1985. godine sjeverno od groblja Mirogoj i jedini je krematorij u Hrvatskoj. Izgled Krematorija autorska je ideja zagrebačkih arhitekata Hržića, Krznarića i Mancea.
Groblje Čučerje
• adresa: Marije Sniježne bb, Čučerje, 10000 Zagreb
• telefon: +385 1 2923 996

• informacije o groblju Čučerje:
Do groblja možete doći autobusom ZET-a linije 209 (Dubrava – Čučerje).

Groblje Čučerje je osnovano 1856. godine, a ovom groblju gravitira stanovništvo iz naselja Dankovec, Jalševec, Slanovec, Čučerje Donje, Čučerje Gornje, Trstenik, Medvedski Breg, Vidovec i Goranec. Površina groblja iznosi oko 1,5 ha, a ima oko 2800 grobnih mjesta. Godišnje se na groblju Čučerje izvrši sedamdesetak ukopa.
Groblje Gornje Vrapče
• adresa: Vrapčanska 166, Vrapče, 10000 Zagreb
• telefon: +38513455652

informacije o groblju Gornje Vrapče:
Do groblja možete doći autobusom ZET-a 125 (Črnomerec – Gornje Vrapče).

Groblje Gornje Vrapče osnovano je u 18. stoljeću na prostoru ponad župne crkve sv. Barbare iz 1700. godine. Ovo groblje za pokapanje svojih pokojnika koriste sva naselja sjeveroistočnog dijela grada od Krvarića i Borčeca na sjeveru, do Vrapča – gornjeg, donjeg i centra (Vrabečaka) na jugu.

Početkom devedesetih godina 20. stoljeća obnovljeno je grobno polje njemačkih vojnika. Prostor groblja zauzima površinu od približno 2,3 ha i na njemu ima oko 5.000 grobnih mjesta. Godišnje se izvrši oko 180 ukopa.
Groblje Gračani
• adresa: Gračani bb, Gračani, 10000 Zagreb
• telefon: +385 1 4696 700

• informacije o groblju Gračani:
Do groblja možete doći tramvajem linije 15.

Gračansko groblje osnovano je u prvoj polovini 19. stoljeća uz crkvu sv. Mihovila, a gravitiraju mu naselja Gračani i Isce. Grobljem je obuhvaćen prostor od 0,34 ha s oko 550 grobova. Zbog pomanjkanja prostora u groblju počelo se s pokapanjem u crkvenom dvorištu, gdje je otvoreno još oko 50 grobova te se na taj način groblje vratilo na svoje ishodišno mjesto iz 1750. godine. Godišnje se izvrši oko 25 ukopa, a u planu je proširenje groblja.
Groblje Granešina
• adresa: Granešina 35, 10000 Zagreb
• telefon: +385 1 7878 543

• informacije o groblju Granešina:
O osnutku groblja Granešina postoje dva izvještaja – prema jednom osnutak se zbio 1831. godine, dok drugi izvori tvrde da je groblje osnovano 1870. godine. Većinom su mala mjesna groblja preseljena iz crkvenih dvorišta osnovom zakonskih odredbi cara Josipa II. početkom 19. stoljeća, pa je za pretpostaviti da je točnija prva godina osnutka.

Ovom groblju gravitiraju zagrebačka naselja Granešina, Čugovec, Oporovec, Branovec, Novoselec, Miroševec, Granešinski Novaki, te dio Degidovca, Čulinca i Starog Retkovca. Površina granešinskog groblja iznosi oko 2,0 ha i s oko 2200 grobnih mjesta, većinom grobova. Godišnje se na groblju Granešina izvrši sedamdesetak ukopa.
Groblje Jakuševec
• adresa: Jakuševečka ulica bb, Jakuševec, 10 020 Zagreb
• telefon: …

• informacije o groblju Jakuševec:
Do groblja možete doći autobusima ZET-a linija 295, 307 i 308.

Jakuševečko groblje nastalo je u prvoj polovini 19. stoljeća, kada je izgrađena župna crkva sv. Marka Evanđelista 1832. godine.

Danas se grobljem koriste stanovnici sljedećih okolnih naselja – Hrelić, Mičevec, Grdovčak, Petruševec i sâm Jakuševec. Veličina groblja iznosi 0,60 ha gdje se nalazi oko 1000 grobova. Godišnje se izvrši tridesetak ukopa.

Svakako valja istaknuti lijepi, jednostavno zatravljeni, ulazni prostor u groblje i drvenu crkvu sv. Marka Evanđelista.
Groblje Markuševec
• adresa: Markuševačka cesta bb, Markuševec, 10 000 Zagreb
• telefon: +385 1 4696 711

• informacije o groblju Markuševec:
Do groblja možete doći autobusom ZET-a linija 205 (Dubrava – Markuševec – Bidrovec) i 233 (Mihaljevac – Markuševec).

Markuševečko groblje je osnovano 1826. godine i nalazi se u zagrebačkom podsljemenskom naselju Markuševec. Ranije groblje iz 1690. godine bilo je uz župnu crkvu sv. Šimuna i Jude Tadeja, gdje se i danas nalazi prostrano crkveno dvorište. Lokalni naziv groblja je Groblje kod Skuzina.

Ovom groblju gravitiraju naselja gradske četvrti Podsljeme Bidrovec, Bačun – Gračani, Deščevec, Gornji Markuševec, Markuševačka Dubrava, Markuševačka Trnava, Popovec i Štefanovec. Na groblju se godišnje obavi osamdesetak ukopa, zauzima prostor oko 1,8 ha. Na njemu se nalazi oko 2.500 grobnih mjesta.
Groblje Odra
• adresa: Svetog Izidora bb, Odra, 10 020 Zagreb
• telefon: +385 1 6219 633

• informacije o groblju Odra:
Groblje Odra jedno je o stariji zagrebačkih groblja – osnovano je prije približno 160 godina. Ranije se odransko groblje nalazilo uz župnu crkvu sv. Jurja i Imena Marijina iz 1781. godine.

Uz Odru, ovom groblju još gravitiraju i Buzin, Hrašće, Mala i Velika Mlaka, Lukavec, Gornja Lomnica, pa i stanovnici dijelova Novog Zagreba. Površina groblja zauzima oko 3 hektara s oko 2600 grobova, a godišnje se izvrši oko 120 ukopa.
Groblje Remete
• adresa: Remete bb, Remete, 10000 Zagreb
• telefon: +385 1 4696 700

• informacije o groblju Remete:
Groblje Remete osnovano je na današnjem lokalitetu 1812. godine. Ovom groblju gravitiraju naselja Remete, Gornji Bukovac, Bukovac Naselje, Donji Bukovac i Bliznec.

Na površini od 0,60 ha, koliko zauzima prostor groblja, nalazi se oko 1000 grobova. Godišnji se izvrši ukop 50 pokojnika. Nema mogućnosti za proširenje groblja. U blizini groblja je župna crkva s ostacima pavlinskog samostana koja se nalazi pod zaštitom.
Groblje Resnik
• adresa: Resnička bb, Resnik, 10 000 Zagreb
• telefon: +385 1 4696 700

• informacije o groblju Resnik:
Groblje Resnik je osnovano u krajem 18. ili početkom 19. stoljeća, nakon što je iseljeno iz crkvenog dvorišta. Ovom groblju gravitiraju stanovnici naselja Resnik, Ivanja Rijeka, Žitnjak, Resnički Gaj, Trnava i Vukomerec.

Na prostoru od 0,7 ha smjestilo se oko 900 grobova. Godišnje se obavi petnaestak ukopa.

Župna crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije u Resniku evidentirana je kao Hrvatski spomenik kulture. U tijeku je otkup zemljišta za gradnju mrtvačnice.
Groblje Stenjevec
• adresa: Samoborska cesta 63, 10000 Zagreb
• telefon: +38513734310

• informacije o groblju Stenjevec:
Osnutak groblja Stenjevec moguće je pretpostaviti negdje prema sredini 19. stoljeća, iseljavanjem iz obližnjeg crkvenog dvorišta gdje su i danas vidljivi tragovi nekadašnjeg groblja.

Groblje zauzima površinu od 1,7 ha s oko 5000 grobnih mjesta. Godišnje se izvrši oko 220 ukopa i u planu je proširenje groblja. Stenjevačkim grobljem koriste se stanovnici sljedećih naselja – Stenjevec, Gornji Stenjevec, Perjavica, Borčec, Špansko, Gajnice i Podsused.

Uz groblje se nalazi crkva Uznesenja Blažene Djevice Marije iz 12. stoljeća, koja je registrirani spomenik kulture.
Groblje Sveta Klara
• adresa: Mrkšina 67, Sveta Klara, 10 000 Zagreb
• telefon: +385 1 6522 777

• informacije o groblju Sveta Klara:
Do groblja Sveta Klara možete doći autobusom ZET-a linije 133 (Savski Most – Sveta Klara – Čehi).

Uz groblje se nalazi crkva Svete Klare.
Groblje Šestine
• adresa: Šestinska cesta bb, Šestine, 10 000 Zagreb
• telefon: +385 1 4696 700

• informacije o groblju Šestine:
Do groblja se može doći autobusom ZET-a linije 102 (Britanski trg – Šestine – Mihaljevac).

Osnutak šestinskog groblja moguće je vezati s izgradnjom crkve sv. Mirka koja je datirana s 1622. godinom. Župna crkva sv. Mirka zajedno s grobljem evidentirana je kao spomenik kulture. U bliskoj budućnosti, osim proširenja groblja, planirano je izgraditi i novu mrtvačnicu.

Površina groblja iznosi oko jednog hekstar i ima oko 1.900 grobnih mjesta. Godišnje se na groblju Šestine izvrši oko 70 pogreba. Ovom groblju gravitiraju naselja Bijenik, Dedići, Lukšić, Prekrižje, Kraljevac, Mikulići i Šestine.
Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - - -