hrvatska mensa / mensa croatia / logo 2019

Što članovi Hrvatske Mense misle o reakciji Hrvatske na krizu uzrokovanu korona virusa?

Hrvatska Mensa je 19. i 20. travnja 2020. godine provela ispitivanje stavova članica i članova o reakcijama Republike Hrvatske na krizu uzrokovanu pandemijom novog korona virusa i bolešću COVID-19. U istraživanju su sudjelovala 242 ispitanika. Na pitanje kako ocjenjuju organizaciju sustava civilne zaštite i zdravstvenog sustava Republike Hrvatske kao odgovor na pandemiju novog koronavirusa, čak 87,6% članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju smatra da je organizacija tih sustava jako dobra ili uglavnom dobra, njih 9,9% je smatra osrednjom, a samo 2,5% uglavnom lošom. Niti jedan ispitanik organizaciju sustava civilne zaštite i zdravstvenog sustava kao odgovor na pandemiju novog koronavirusa ne smatra jako lošom.

Na pitanje kako ocjenjuju do sada poduzete mjere za sprječavanje širenja novog koronavirusa koje su vlasti u Republici Hrvatskoj poduzele, 87,6% članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju smatra da su do sada poduzete mjere jako dobre ili uglavnom dobre, 7,4% ih smatra osrednjima, dok samo 5% ispitanika do sada poduzete mjere smatra uglavnom ili jako lošima.

Članovi Mense ocijenili su i do sada poduzete mjere Vlade Republike Hrvatske za ublažavanje posljedica gospodarske krize uzrokovane pandemijom novog koronavirusa. Tako 52,4% članova Mense koji su sudjelovali u istraživanju dosadašnje mjere ocjenjuju dobrima ili jako dobrima, 26,4% ih mjere smatra osrednjima, a 21,2% ispitanika dosadašnje mjere ocjenjuje uglavnom ili jako lošima.

Na pitanje koju poruku bi poslali Vladi Republike Hrvatske vezano za buduće poteze oko sprječavanja širenja novog koronavirusa, čak 57% članova koji su sudjelovali u istraživanju misli da mjere treba popuštati koliko god je potrebno da se što prije stekne kolektivni imunitet, a da se pri tom istovremeno ne prenapregne zdravstveni sustav, a 24,4% članova smatra da treba nastaviti slušati epidemiološku struku i da se ne treba obazirati na kritike jer su dosadašnji rezultati dokaz da dobro rade.

Kada se članove Hrvatske Mense koji su sudjelovali u istraživanju pita stav o smanjivanju troškova plaća u državnim i javnim službama, 50,4% njih misli da plaće ne treba smanjivati već da treba digitalizirati sve procese i otpustiti višak ljudi te tako ostvariti uštede. Da plaće treba smanjiti onima koji nisu izravno uključeni u borbu protiv zaraze smatra 19,8% ispitanika, dok njih 16,9% drži kako plaće treba smanjiti svim zaposlenima u državnim i javnim službama jer teret krize ne može snositi samo privatni sektor. S druge strane, 8,7% ispitanika smatra da nije vrijeme za smanjivanje plaća i davanje otkaza. 4,2% ispitanika izjasnilo se da nema stav i da ne bi željelo biti u koži onih koji o ovom pitanju moraju odlučivati.

Kada se članove Mense pita što misle da bi mogle biti pozitivne stvari do kojih bi ova kriza mogla dovesti, velika većina ih smatra kako bi dobre stvari mogle biti ubrzana digitalizacija svih procesa u državi (92,6%) i razotkrivanje besmislenosti ovolikog broja gradova i općina (81,4%), a 66,1% ispitanika se nada da bismo, kad više stvarno ne bude novca, konačno mogli racionalizirati javnu upravu.

Izneseni stavovi i mišljenja nisu stavovi Hrvatske Mense, već stavovi članova i bivših članova koji su sudjelovali u provedenom istraživanju.

O Hrvatskoj Mensi

Hrvatska Mensa je neprofitna udruga visoko inteligentnih osoba koja djeluje u Hrvatskoj od 1997. godine. Jedini uvjet za članstvo u Mensi je rezultat na standardiziranom testu inteligencije viši nego ga može ostvariti 98% ukupne populacije, dakle rezultat unutar gornjih 2% stanovništva.

Među važnijim ciljevima Hrvatske Mense je prepoznavanje i promicanje ljudske inteligencije radi dobrobiti čovječanstva, a jedna od djelatnosti kojima Mensa ostvaruje ciljeve je ispitivanje mišljenja i stavova svojih članova.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - -

2 thoughts on “Što članovi Hrvatske Mense misle o reakciji Hrvatske na krizu uzrokovanu korona virusa?

Comments are closed.