rijeka sava zagreb - željeznicki hendrixov most - kolovoz 2013.

Projekt “Nepoznata rijeka” – virtualno obilježen Svjetski dan voda

Projekt “Nepoznata rijeka – život Save uzvodno i nizvodno od Zagreba” prihvaćen je za financiranje na natječaju za male financijske potpore “Učeničke akcije protiv klimatskih promjena”. Jedna od važnih aktivnosti projekta jest obilježavanje Svjetskog dana voda kroz međusektorsku suradnju na temu klimatskih promjena, važnosti zaštite voda i očuvanja biološke raznolikosti.


Kako je u tijeku provođenje mjera opreza i zabrana okupljanja u Republici Hrvatskoj zbog opasnosti od širenja korona virusa (COVID-19), nastava u školama se provodi na daljinu. Budući da je za takvu nastavu potrebno promijeniti pristup učenju, promijenjena je i provedba dijela aktivnosti projekta Nepoznata rijeka. Planirana edukacija i predavanja o upravljanju voda, biološkoj raznolikosti i uslugama ekosustava, lokalnoj zajednici i primjeru dobre prakse, sada su ugrađeni u virtualnu nastavu geografije i debatne skupine.

Povodom Svjetskog dana voda učenici prvih, drugih i četvrtih razreda istraživali su u virtualnoj učionici geografije o obilježavanju dana voda, klimatskim promjenama, posljedicama globalnog zagrijavanja, o međunarodnim dokumentima kojima se nastoji utjecati na ublažavanje klimatskih promjena te ciljevima školskog projekta Nepoznata rijeka. Osim osnovnih informacija o rijeci Savi, učenici su na kraju rada iznijeli svoje mišljenje i usporedili rijeku Savu u Zagrebu u odnosu na područja uzvodno i nizvodno od Zagreba.

U drugoj temi Prirodne retencije i važnost močvara, u nastavnoj cjelini Odnos prema okolišu, učenici prvih razreda istraživali su o prirodnim retencijama i močvarnim područjima te njihovoj važnosti u ublažavanju klimatskih promjena. Upoznali su razliku pojma europske direktive i uredbe te svrhu donošenja EU Direktive o poplavama.

Uz tu temu predstavnica partnera projekta Brodskog ekološkog društva Iris Beneš održala je virtualno predavanje o uslugama ekosustava i ublažavanju poplava kao posljedice klimatskih promjena te predstavila primjer dobre prakse upravljanja zaštićenim područjem poplavnog pašnjaka Gajna. Istaknula je i važnosti zagovaranja i uključivanja učenika u udruge civilnog društva.

Na kraju istraživanja učenici su zabilježili svoje mišljenje o važnosti očuvanja močvara i prirodnih retencija i njihovoj ulozi u budućnosti obzirom na klimatske promjene.

Učenička istraživanja provedena su u suradnji s Hrvatskim vodama i časopisom Hrvatska vodoprivreda. U povodom Svjetskog dana voda 230. broj Hrvatske vodoprivrede bavi se temom Voda i klimatske promjene te je učenicima u istraživanju bio vrijedan izvor znanja. Osim toga i projekt Nepoznata rijeka – život Save uzvodno i nizvodno od Zagreba uklopio u tu temu te je predstavljen u časopisu.

Istraživanjem u virtualnoj nastavi geografije učenici Športske gimnazije su obnovili i stekli nova znanja o važnosti i očuvanju voda, uloge prirodnih retencija pri ublažavanju klimatskih poplava i bioraznolikosti močvarnih (vlažnih) područja. Radovi učenika podloga su za daljnje projektne aktivnosti debatnoj skupini, koja je prigodom Svjetskog dana voda izradila prigodni plakat prije stupanja na snagu mjere opreza i zabrane okupljanja u Republici Hrvatskoj zbog opasnosti od širenja koronavirusa (COVID-19).


PROČITAJTE VIŠE:

Tagged