muzeji u zagrebu - mimara zagreb - rujan 2013.

Muzeji u zagrebu – popis gradskih institucija i privatnih muzejskih ustanova

Muzeji u Zagrebu su brojni i zaista pokrivaju sve muzejske grane. Možete saznati što je i kako je bilo u Zagrebu prije više milijuna godina, a možete i pogledati što ima novo u istraživanjima svemira. Zanima li vas slikarstvo, kiparstvo, moderna umjetnost, ručni rad, tehnika, povijest, sport… Muzeji u Zagrebu nude sve to i vode vas u zanimljiv svijet povijesti.


Muzeji u Zagrebu – odaberite muzej za više informacija:

Arheološki muzejEtnografski muzej
Gliptoteka HAZUHrvatski državni arhiv
Hrvatski muzej arhitektureHrvatski muzej naivne umjetnosti
Hrvatski povijesni muzejHrvatski školski muzej
Hrvatski športski muzejHT muzej
Kabinet grafike HAZUMuzej Franje Schneidera
Muzej grada ZagrebaMuzej iluzija
Muzej MimaraMuzej prekinutih veza
Muzej suvremene umjetnostiMuzej za umjetnost i obrt
Muzej Ivana MeštrovićaMuzej Dražena Petrovića
Tehnički muzejTiflološki muzej
Muzej Alojzija StepincaMuzej čokolade
Meštrovićev paviljon

Arheološki muzej Zagreb

Arheološki muzej u Zagrebu (english: Archaeological Museum Zagreb) jedan je od izravnih sljednika nekadašnjeg Narodnog muzeja, najstarije muzejske ustanove u hrvatskom glavnom gradu, osnovane davne 1836. godine. Ta prva nacionalna muzejska institucija javnim je djelovanjem započela 1846. godine, danom otvorenja prigodne izložbe u prostorima tadašnjeg Narodnog doma, reprezentativne gornjogradske palače u Opatičkoj ulici 18. Dodajmo da je ta zgrada bila ranije u vlasništvu grofa Dragutina Draškovića. Nakon niza bezuspješnih pokušaja izgradnje nove muzejske zgrade, muzej je 1945. godine smješten u historicističku palaču Vranyczany – Hafner na Zrinjevcu, na adresi Zrinski trg 19, gdje je i danas smješten.

Muzej posjeduje vrijedan muzejski fundus od približno 460.000 predmeta sistematiziranih je u odgovarajućim zbirkama. 10. veljače obilježava se Dan muzeja, a na taj dan je obljetnica rođenja Josipa Brunšmida, slavnog ravnatelja Arheološkog muzeja u Zagrebu i prvog profesora arheologije u Hrvatskoj. Od tramvajske stanice Zrinjevac Muzej je udaljen 50 metara sjeverno prema Trgu bana Josipa Jelačića. Tom trasom voze tramvaji broj 6 i 13.

Stalni postav Arheološkog muzeja

 • prizemlje: stalni postav Numizmatičke zbirke;
 • 2. kat: stalni postav Antičke zbirke: Grčke vaze, spomenici grčke kolonizacije istočne obale Jadrana, Rimska vojna oprema, Urbanizacija i Svakodnevni život;
 • 3. kat: stalni postav Pretpovijesne i Egipatske zbirke;

U dvorištu Muzeja se nalazi Lapidarij – Arheološki park u kojem je prezentirana zbirka kamenih spomenika iz rimskog doba. Muzej vodi brigu i o arheološkom parku Andautonija u Ščitarjevu, gdje su sačuvani ostaci antičkog grada iz vremena od 1. do 4. stoljeća.

Etnografski muzej Zagreb

Etnografski muzej Zagreb (english: Ethnographic Museum Zagreb) osnovan je 1919. godine. Do spomenute se godine etnografska građa prikupljala u Narodnom muzeju, osnovanom u Zagrebu još 1846. godine. Na inicijativu Povjereništva za bogoštovlje i nastavu, 1919. godine spajaju se postojeće etnografske zbirke s ovećom zbirkom tekstila Salamona Bergera u samostalni Etnografski odjel hrvatskoga narodnog muzeja – današnji Etnografski muzej u Zagrebu. Bogat fundus od oko 80.000 predmeta obuhvaća etnografsku baštinu Hrvatske raspoređenu u tri kulturne zone – panonsku, dinaridsku i jadransku.

Muzej je smješten na Trgu braće Mažuranića 14, u reprezentativnoj secesijskoj palači, nekadašnjem Trgovačko-obrtnome muzeju, za javnost otvorenom 1904. godine. Zgradu je projektirao Alojz Vjekoslav Bastl, učenik Otta Wagnera, koji je u to vrijeme bio zaposlen u tvrtki arhitekata Hönigsberga i Deutscha. Središnji prostor, tj. kupolu s vanjske strane krase kipovi kipara Rudolfa Valdeca, dok je unutrašnjost kupole freskama oslikao Oton Iveković. Tridesetih godina 20. stoljeća s pročelja su maknuti secesijski ukrasi. Zgrada je za izlaganje etnografske građe adaptirana u nekoliko navrata, a najznačajniju adaptaciju projektirao je arhitekt Aleksandar Freudenreich 1972. godine.

Gliptoteka HAZU

Gliptoteka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je 1937. godine na inicijativu prof.dr. Antuna Bauera. U današnjem fundusu se nalazi preko 13.000 eksponata. Od 1950. godine Gliptoteka je sastavni dio Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU), te se profilira kao muzej skulpture u kojem se može sagledati kiparsko stvaralaštvo od antike do danas. Zbog posljedica potresa u Zagrebu u ožujku 2020. godine, stalni postavi Gliptoteke HAZU do daljnjeg su zatvoreni za javnost!

Hrvatski državni arhiv

Hrvatski državni arhiv je središnji i matični državni arhiv. On čuva, zaštićuje, stručno obrađuje i daje na korištenje arhivsko i registraturno gradivo državnih tijela, državnih i javnih ustanova i poduzeća te pravnih osoba, obitelji i pojedinaca čija se djelatnost prostirala ili se prostire na čitavom ili većem dijelu Republike Hrvatske, odnosno ima značenje za čitavu Republiku Hrvatsku.

Hrvatski muzej arhitekture

Hrvatski muzej arhitekture (english: Croatian Museum of Architecture) osnovan je 1995. godine na inicijativu Kabineta za arhitekturu i urbanizam HAZU. Fundus Muzeja čini 18.000 arhivalija. Sastoji se od nacrta, crteža, modela, fotografija, dijapozitiva, korespodencije i ostalih dokumenata vezanih uz povijest hrvatske arhitekture. Sam muzej nema stalnog postava. Muzej organizira povremene izložbe izbora iz fundusa i arhitektonske produkcije, tematske izložbe, tribine te razna predavanja.

Hrvatski muzej naivne umjetnosti

 • adresa: Ulica sv. Ćirila i Metoda 3, 10000 Zagreb
 • telefon: +385 1 485 1911
 • e-mail: info@hmnu.hr
 • web: hmnu.hr
 • facebook: hmnu1952

Hrvatski muzej naivne umjetnosti (english: Croatian Museum of Naive Art) smatra se prvim muzejem naivne umjetnosti u svijetu, a čuva djela hrvatskog naivnog stilskog izraza 20. stoljeća. Muzejski fundus čini više od pet tisuća umjetnina. Tu su brojne slike, skulpture, crteži i grafike, uglavnom hrvatskih, ali i poznatih svjetskih umjetnika. Također, Muzej naive čuva bogate dokumentacijske fondove o naivi. Dodajmo da zbog skučenog prostora HMNU nema omogućen pristup osobama s invaliditetom niti ima parkiralište za vozila posjetitelja.

Hrvatski povijesni muzej

Hrvatski povijesni muzej (english: Croatian history Museum) osnovan je 1846. godine. Muzej čuva, obrađuje i prezentira hrvatsku kulturno-povijesnu baštinu od ranog srednjeg vijeka do danas. Raznovrsna muzejska građa raspoređena je u 15 muzejskih zbirki. Muzej nema stalnog postava, no organiziranjem povremenih izložbi, ekspertiza, radionica i igraonica javnosti se prezentiraju pojedine muzejske zbirke i tematika hrvatske društvene, gospodarske, političke i kulturne povijesti.

Hrvatski prirodoslovni muzej

Hrvatski prirodoslovni muzej (english: Croatian Natural History Museum) je nastao 1986. godine objedinjavanjem Mineraloško-petrografskog, Geološko-paleontološkog i Hrvatskog narodnog zoološkog muzeja i danas ima značaj znanstvene institucije. Fundus muzeja čini više od 250.000 primjeraka raspoređenih u raznovrsne zbirke. U Muzeju se nalazi bogata knjižnica sa 30.000 naslova vezanih uz prirodoslovlje. Muzej je trenutno zatvoren do završetka sanacije štete koju je prouzročio potres u ožujku 2020. godine.

Hrvatski školski muzej

Hrvatski pedagogijsko – književni zbor osniva Hrvatski školski muzej (english: Croatian School Museum) 1901. godine. Smješten u zgradi Hrvatskog učiteljskog doma, jedini je muzej u Hrvatskoj specijaliziran za područje školstva gdje se prikuplja, proučava i izlaže građa iz prošlosti i sadašnjosti hrvatskog školstva i pedagogije. Stalni postav čini oko 1000 eksponata. Pedagoška knjižnica broji više od 30.000 stručnih knjiga i rariteta. Dodat ćemo da je najstarija knjiga u zbirci iz 16. stoljeća.

Hrvatski športski muzej

1977. godine u zgradi Fakulteta za fizičku kulturu, današnjeg Kineziološkog fakulteta u Zagrebu, uređen je stalni postav Muzeja fizičke kulture Hrvatske. 1990. godine Muzej dobija svoje sadašnje ime – Hrvatski športski muzej (english: Croatian Sports Museum). 1996. godine Hrvatski športski muzej seli se u Ilicu 13. Muzej danas djeluje na adresi Praška 2 / II kat.

HT muzej

HT muzej u Zagrebu je specijalizirana muzejska ustanova čija je temeljna zadaća sakupljanje, obrađivanje, čuvanje, izlaganje i publiciranje muzejske građe i dokumentacije vezane uz povijest telekomunikacija i pošte u Hrvatskoj, kao i proučavanje razvitka i značaja organizirane komunikacije kroz povijest uopće. Opsežan fundus HT muzeja broji preko 70.000 jedinica muzejske, arhivske i knjižne građe iz telekomunikacijske i poštanske povijesti. No, ovaj muzej ima i svoju zanimljivu prošlost.

Poduzeće PTT saobraćaj Zagreb 1953. godine osniva Muzej koji se smješta u Prvoj poštansko – brzojavnoj palači Hrvatske. Kasnije nazvan Hrvatski poštansko-telekomunikacijski muzej prikuplja, obrađuje, čuva, izlaže i publicira građu i predmete koji prikazuju povijesni razvoj poštanskog i telekomunikacijskog prometa u Hrvatskoj. Razvoj muzeja uvelike je usporen 1954. godine kada je, odlukom o osnutku jedinstvenog PTT muzeja za cijelu SFRJ, mnoštvo vrlo vrijedne građe prebačeno u Beograd, gdje se i danas nalazi. Zbog nerazumijevanja osnivača, PTT muzej Zagreb biva zatvoren za javnost punih 45 godina.

Nakon osamostaljenja Hrvatske, muzej se nalazi u sastavu Hrvatske pošte i telekomunikacija, a 17. prosinca 1997., prigodom obilježavanja 110 godina javne telefonske mreže u Hrvatskoj, otvara svoja vrata javnosti. Razdvajanjem HPT-a, 1. siječnja 1999. godine, muzej ulazi u sastav Hrvatskih Telekomunikacija d.d. Muzej je bio smješten u zgradi HPT-a u Jurišićevoj ulici.

HT muzej je muzejska ustanova državnog djelokruga koja obavlja svoju djelatnost prema Zakonu o muzejima i drugim pozitivnim propisima Republike Hrvatske vezanim za kulturna dobra. Djeluje unutar sustava hrvatskih muzeja, a njegove zbirke su upisane na Listu zaštićenih kulturnih dobara Republike Hrvatske. Izložbeni prostor HT muzeja je zatvoren za javnost, no dostupan je kroz digitalni muzej.

Kabinet grafike HAZU

Kabinet grafike HAZU (english: Department of Prints and Drawings CASA) nastao je 1916. godine iz grafičkih zbirki Strossmayerove i Moderne galerije. Osnovni fundus obuhvaća grafike i crteže i grafika iz razdoblja od 15. do 19. stoljeća te moderna zbirka od 19. stoljeća do suvremenog doba. Kabinet nema stalnog postava. Povremeno se priređuju retrospektive i tematske izložbe domaćih i stranih umjetnika te se redovito organizira Trienalle grafike.

Lovački muzej

 • adresa: Ulica Vladimira Nazora 63, 10 000 Zagreb
 • telefon: +385 1 48 34 560
 • e-mail: lovacki.muzej@hls.t-com.hr
 • web: hls.com.hr
 • tag: #lovacki-muzej

Lovački muzej (english: Hunting Museum Zagreb) 1954. godine osniva Hrvatski lovački savez. Od 1963. smješten je u prekrasnoj vili Wohlmuth iz 1920-ih, koju su projektirali Pollak i Bornstein. Tamo je i sjedište Hrvatskog lovačkog saveza, koji je drugi kat odvojio za svoju privatnu muzejsku zbirku. Fundus Muzeja broji više od 2.000 predmeta, uglavnom vrhunskih trofeja divljači s područja Hrvatske te primjerke zanimljivih atipičnih trofeja (los, rakunov pas i dr.) i anomalija te zbirku lovačkog oružja koju čini hladno i vatreno oružje korišteno sve od 16. stoljeća do danas. Stalni je postav izložen u ambijentalno uređenom prostoru.

Muzej i radionica Franje Schneidera

Zbirka Majstorska radionica za restauraciju i gradnju gudačkih instrumenata pok. Franje Schneidera nastala je 1983. godine donacijom Schneiderove kćeri Erne Schneider Nikolić gradu Zagrebu. Prema Zaključku Skupštine grada predana je na čuvanje i upravljanje Školi primjenjenih umjetnosti gdje se i danas nalazi, a 1994. Glazbenim školama Zagreba. Nakon rasformiranja te zajednice Zbirkom od 1996. godine upravlja Glazbena škola Pavla Markovca.

U prostoru u kojem je zbirka smještena, otpočetka se održava praktična nastava gradnje i restauracije gudačkih i trzalačkih glazbala za darovite učenike glazbenih škola. Nastavu cijelo vrijeme vode dr. Alojzije Seder i vrsni graditelj Darko Stipešević.

Schneiderov graditeljski opus procjenjuje se na šezdesetak violina, manje od deset viola i nijedan violončelo. Radnu sobu Franje Schneidera preskromno bi bilo nazvati radionicom, jer je to uistinu bio pravi atelier. Čista i uredna prostorija više je nalikovala muzeju nego radionici. U tom smislu osobito su se doimale brojne fotografije na zidovima s posvetama velikih umjetnika kao što su David i Igor Oistrakh, Leonid Kogan, Henryk Szering, Ruggier Ricci, Zlatko Baloković, Antonio Janigro…

Muzej grada Zagreba

Družba Braće hrvatskog zmaja utemeljuju Muzej grada Zagreba (english: Zagreb City Museum) 1907. godine i smještaju ga uobnovljeni spomenički kompleks koji se sastojao od Popovog tornja, Opservatorija (današnja Zvjezdarnica), Zakmardijeve žitnice i bivšeg samostana Klarisa iz 1650. godine.

Muzej grada Zagreba obrađuje teme iz kulturne, umjetničke, ekonomske i političke povijesti grada u kontinuitetu od rimskih nalaza pa sve do modernog doba. Fundus čini 75.000 predmeta sistematiziranih u zbirke umjetničkih i uporabnih predmeta karakterističnih za grad i njegovu povijest. Od 1991. godine Muzej ima i arheološku zbirku s predmetima pronađenim istraživanjima na lokalitetu Muzeja. Stalni postav se sastoji od više od 2.500 izložaka koji kroz 45 tema portretiraju grad Zagreb.

Muzej iluzija

Uđite u fascinantni svijet iluzija koje će vam poljuljati povjerenje u vaša osjetila, ali vas pritom oduševiti… Svijet koji će vas potpuno zbuniti, ali vas i štošta naučiti… Jer ništa nije onakvo kakvim se čini, osobito ne u Muzeju iluzija (english: Museum of Illusions Zagreb)! Oduprite se gravitaciji u kosoj sobi, doživite kako vam prijatelj, partner ili čak učiteljica pred očima raste ili se smanjuje! Izgubite se u beskonačnosti Sobe ogledala, poslužite nečiju glavu na pladnju te se konačno popnite na strop i podvig ovjekovječite fotografijom u Obrnutoj sobi!

Uživajte u najvećoj zbirci holograma u ovom dijelu Europe, zagledajte se u svaku optičku iluziju i dobro promotrite svaku instalaciju. One su sjajan, zaigran podsjetnik da naše pretpostavke o svijetu koji vidimo ponekad stvarno jesu samo – pretpostavke! Preko 70 eksponata zasigurno će vas navesti da protrljate oči u nevjerici! Kroz zabavne i atraktivne varke, naučit ćete mnogo o vidu, percepciji, ljudskom mozgu i znanosti te ćete moći bolje razumjeti zašto vaše oči vide stvari koje mozak ne razumije…

Muzej Mimara

Muzej Mimara utemeljen je donacijom Ante Topića Mimare i otvoren za javnost 1987. godine. Smješten je na Trgu Franklina Delana Roosevelta u neorenesansnoj zgradi s kraja 19. stoljeća. Dodajmo da se stariji Zagrepčani još sjećaju da je u toj zgradi nekada bila gimnazija.

Muzej se punim imenom zove Muzej Zbirka umjetnina Ante i Wiltrud Topić Mimara. Fundus čini 3750 umjetnina raznolikih tehnika i materijala te različitih kultura i civilizacija. Stalni postav oblikovan kao kronološko nizanje povijesno-stilskih razdoblja. Stalni postav čine slijedeće zbirke – zbirka stakla, zbirka orijentalnih sagova, zbirka dalekoistočne umjetnosti, arheološka zbirka – stare civilizacije, europsko kiparstvo i umjetnički obrt od ranog srednjeg vijeka do 20. stoljeća, ikone od 6. do 16. te europsko slikarstvo od 18. do 20. stoljeća. Muzej Mimara je stradao u potresu koji je pogodio Zagreb u ožujku 2020. godine i privremeno je zatvoren za posjetitelje!

Muzej prekinutih veza

Muzej prekinutih veza Zagreb (english: Museum of broken Relationships Zagreb) se sastoji od predmeta koji su preostali nakon završenih ljubavnih veza. Muzej je nastao iz putujuće izložbe s konceptom propalih veza i njihovih ruševina. Za razliku od destruktivnih samopomagajućih uputa kako se oporaviti od neuspjele ljubavi, Muzej daje priliku svakome da prebrodi emocionalni slom na kreativan način – donacijom zbirci Muzeja.

Postav Muzeja je na hrvatskom i engleskom jeziku. Posjetiteljima su osigurani prijevodi na njemački, francuski, talijanski, španjolski, portugalski, kineski i japanski, a dostupni su na upit na muzejskom pultu. U muzeju radi i Muzejski kafić, gdje ćete imati priliku da u mirnom i ugodnom ambijentu, nakon izložbe stišate buru emocija uz zvuk dobre glazbe.

Muzej suvremene umjetnosti

Muzej suvremene umjetnosti Zagreb (english: Museum of Contemporary Art Zagreb) osnovan je 1954. godine s ciljem praćenja, dokumentiranja i promicanja događanja, stilova i pojava u suvremenoj umjetnosti. Od osnutka je bio smješten u baroknoj palači u staroj gradskoj jezgri. MSU Zagreb 2009. godine seli u novu zgradu sagrađenu prema projektu arhitekta Igora Franića na jednoj od glavnih prometnica – na križanju avenije Većeslava Holjevca i grada Dubrovnika, koja je važna poveznica povijesne jezgre i Novog Zagreba.

U zbirkama Muzeja suvremene umjetnosti danas se nalazi oko 12.000 djela suvremene umjetnosti, radova domaćih i inozemnih autora nastalih nakon 1950. godine. Muzej sadrži sljedeće zbirke: Zbirku crteža, grafika, plakata i radova na papiru, Zbirku filma i videa, Zbirku fotografije, Zbirku medijske umjetnosti, Zbirku skulpture te Zbirku slikarstva. U MSU-u postoji kazališna dvorana Gorgona.

Muzej za umjetnost i obrt

Muzej za umjetnost i obrt (english: Museum of Art and Crafts) utemeljen je 1880. godine s ciljem da se umjetničko-obrtna djela zaštite pred nastupom industrijskog proizvoda. Od 1888. godine smješten je u namjenski izgrađenoj zgradi u historicističkom stilu. Muzej sa svojih 160.000 eksponata ima značaj nacionalnog muzeja za umjetničku proizvodnju i povijest materijalne kulture u Hrvatskoj.

MUO Zagreb posjeduje i vrijednu knjižnicu sa fondom od 65.000 svezaka knjiga, časopisa i priručnika iz povijesti umjetnosti. Posebnu cjelinu čini zbirka starih i rijetkih knjiga od 16. do 19. stoljeća koja ima značaj muzejske zbirke. Stalni postav osuvremenjen 1995. komentarima izložaka u vidu legendi, videa i kompjuterskih instalacija. Nova koncepcija stalnog postava odraz je sustava i opsega muzejskih fundusa.

Muzej Ivana Meštrovića

Atelier Meštrović dio je Muzeja Ivana Meštrovića kojem još pripadaju Galerija Meštrović i Meštrovićeve Crikvine-Kaštilac u Splitu te Crkva Presvetog Otkupitelja u Otavicama. Eksponati u njemu su dio je ostavštine najvećeg hrvatskog kipara svjetske reputacije Ivana Meštrovića, a sama zbirka je smještena u obiteljskoj kući u kojoj je Meštrović živio od 1922. do 1942. godine. Objekt u kojem je muzej / atelier smješten je sagrađen u 17. stoljeću je adaptiran u reprezentativan prostor i obiteljsku kuću. Tu kuću, zajedno sa 300 skulptura u kamenu, bronci, drvu i sadri, crtežima, litografijama i primjercima pokućstva izrađenim prema vlastitim nacrtima Ivan Meštrović je poklonio Hrvatskoj. Stalni postav izložen je u autentičnom ambijentu, s Meštrovićevim radovima nastalim do 1942. godine.

Muzejsko memorijalni centar Dražen Petrović

Stalni izložbeni postav Muzejsko memorijalnog centra Dražen Petrović kronološki slijedi životni put tragično i prerano preminulog Dražena Petrovića, jednog od najboljih košarkaša svijeta. Eksponati su se počeli prikupljati 1996. godine u Hrvatskom športskom muzeju, a potom se Muzej preselio u podnožje Ciboninog tornja.

Tehnički muzej Nikola Tesla Zagreb

Tehnički muzej Nikola Tesla (english: Technical Museum Nikola Tesla Zagreb) osnovan je 1954. godine. Fundus muzeja čini više od 6.000 predmeta iz naše zemlje i inozemstva. Tu ćete naći povijesne automobile, avione, vlakove, podmornice, tramvaje, bicikle… Zasebne cjeline Tehničkog muzeja Zagreb čine Planetarij, Apisarij, Rudnik (model rudnika ugljena, željeza i obojenih metala u dužini oko 300 metara) i Kabinet Nikole Tesle.

Tiflološki muzej Zagreb

Tiflološki muzej (english: Typhlological Museum Zagreb) otvoren je 1953. godine u Zagrebu. On je jedan od rijetkih specijalnih muzeja u Europi koji se bavi problematikom osoba s invaliditetom, poglavito osoba oštećena vida.

Tiflološki muzej je specijalni muzej, a njegov naziv potječe od grčkih riječi typhlos (slijep) i logos (kazivanje, govor, misao, razum). Muzej je javna državna ustanova koja prikuplja, čuva, proučava, dokumentira i komunicira materijalnu i nematerijalnu građu vezanu uz osobe s invaliditetom, s naglaskom na osobe oštećena vida. U siječnju 2008. godine otvoren je novi stalni postav s interaktivnim sadržajima i sa šest tematskih cjelina.

Muzej blaženoga Alojzija Stepinca

Muzej blaženoga Alojzija Stepinca je spomen-zbirka iz ostavštine kardinala Alojzija Stepinca. Otvorena je 1995. godine i biografski prikazuje život kardinala Stepinca. Izloženi su eksponati koji opisuju važne dijelove njegovog života, tj. popraćeni su fotografijama, dokumentima i kardinalovim osobnim stvarima. U spomen-zbirci mogu se nabaviti sva izdanja Postulature bl. Alojzija Stepinca: Glasnik, životopis, slike, sličice te razni predmeti kao medaljice, moći i slično.

Izložene fotografije dokumentiraju Stepinčev rodni kraj, obitelj iz koje je potekao, njegove bogoslovske, svećeničke i biskupske dane, suđenje na montiranom procesu, zatočeništvo u Krašiću, veličanstveni oproštaj u zagrebačkoj Katedrali 1960. godine, postupak za njegovo proglašenje blaženim i počast koju mu je iskazao Ivan Pavao II. pohodivši njegov grob.

Muzej čokolade Zagreb

Posjetite Muzej čokolade Zagreb (english: Chocolate Museum Zagreb) u kojem ćete saznati sve relevantne činjenice o svijetu čokolade. Naučite o povijesti čokolade koja seže do drevnih Indijanaca Južne i Srednje Amerike, kušajte devet vrsta čokolade iz naše degustacijske kutije, slikajte se u jedinstvenom prostoru mistične prašume, raskošnog baroknog dvora ili čarobne tvornice Willya Wonke, pokušajte poput Azteka samljeti zrno kakaa na metateu ili zapjeniti tekuću čokoladu molinillom…

Muzej čokolade je osmišljen kako za obiteljski izlet s djecom, tako i za prijateljsko druženje ili romantičan izlazak s voljenom osobom. Prijavite se na radionice pralina, uživajte u degustacijama ili rezervirajte svoje mjesto na stručnom vodstvu. A u čokoladnom boutiqueu, najbogatije opremljenoj trgovini čokoladom u centru Zagreba, kupite artisan i craft čokolade i praline hrvatskih čokolatijera – kao originalan poklon ili za Vas same. Cilj je da Vas posjet Muzeju čokolade Zagreb obogati znanjem, okusima i uspomenom koja će Vam uvijek izmamiti osmijeh.


INFO

 • Muzeji u zagrebu – popis gradskih institucija i privatnih muzejskih ustanova
 • Museums in Zagreb – list of city institutions and private museum institutions
 • Musei a Zagabria – elenco delle istituzioni cittadine e delle istituzioni museali private
 • Museos en Zagreb – lista de instituciones de la ciudad e instituciones de museos privados
 • Museen in Zagreb – Liste der städtischen Institutionen und privaten Museumsinstitutionen
 • Múzeumok Zágrábban – a városi intézmények és a magán múzeumi intézmények listája

PROČITAJTE VIŠE

Tagged