zagrebačka panorama - gornji grad, zagreb / srpanj 2015.

Gradske četvrti grada Zagreba – Zagreb se sastoji od 17 gradskih četvrti

Gradske četvrti su oblik je mjesne samouprave u gradu Zagrebu. Putem Gradskih četvrti građani sudjeluju u odlučivanju o poslovima iz samoupravnog djelokruga Grada. Također, sudjeluju u lokalnim poslovima koji neposredno i svakodnevno utječu na njihov život i rad.


Grad Zagreb se sastoji od 17 gradskih četvrti. Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela, a to su vijeće gradske četvrti i predsjednik vijeća. Četvrti su administrativno podijeljene na manje jedinice – Mjesne odbore. Oni se osnivaju za pojedini dio gradske četvrti, pojedino naselje ili više međusobno povezanih manjih naselja ili dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu cjelinu.

Gradska četvrt osniva se za područje koje predstavlja gradsku, gospodarsku i društvenu cjelinu, a koje je povezano zajedničkim interesima građana. Sadašnja podjela na sedamnaest gradski četvrti ustanovljena je Statutom Grada Zagreba 14. prosinca 1999. godine.

Zanimljivo je da je 11 četvrti cijelim svojim područjima smješteno unutar granica naselja znanog kao Zagreb

4 gradske četvrti obuhvaćaju, osim rubnih dijelova grada Zagreba, još i pojedina manja okolna naselja ili dijelove takvih naselja. To se odnosi na Novi Zagreb istok, Novi Zagreb zapad, Peščenicu – Žitnjak i Gornju Dubravu.

Dvije prostorno najveće gradske četvrti su Sesvete i Brezovica. One zajedno obuhvaćaju više od 45% ukupne površine Grada Zagreba. Protežu se gotovo isključivo područjem desetak prigradskih naselja obuhvaćajući tek neznatne dijelove područja grada Zagreba kao naselja.

Tijela zagrebačkih Gradskih četvrti – Vijeće i Predsjednik

Gradska četvrt je pravna osoba koja ima svoja tijela, a to su Vijeće Gradske četvrti i Predsjednik Vijeća. Vijeća gradskih četvrti imaju od 11 do 19 članova, ovisno o broju stanovnika gradske četvrti. To u praksi znači da vijeće čini 11 članova u gradskoj četvrti koja ima do 30.000 stanovnika (Podsljeme i Brezovica), 15 članova u gradskoj četvrti koja ima od 30.000 do 50.000 stanovnika (Črnomerec, Donja Dubrava, Donji grad, Gornji grad – Medveščak, Maksimir, Novi Zagreb – zapad, Podsused – Vrapče, Stenjevec i Trnje) i 19 članova u gradskoj četvrti koja ima više od 50.000 stanovnika (Gornja Dubrava, Novi Zagreb – istok, Peščenica – Žitnjak, Sesvete, Trešnjevka – sjever i Trešnjevka – jug).

Članove vijeća gradske četvrti biraju građani s područja gradske četvrti na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima tajnim glasovanjem na lokalnim izborima. Mandat članova vijeća gradske četvrti traje četiri godine.

Mjesni odbori – druga razina vlasti Gradskih četvrti – ima ih 218

Tijela mjesnog odbora su Vijeće Mjesnog odbora i Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora. Članove Mjesnih odbora biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, a Predsjednika biraju izabrani članovi Vijeća iz svojih redova.

Od ukupno 218 mjesnih odbora, njih 147 osnovano je za pojedine dijelove naselja Zagreb, a 12 za dijelove područja naselja Sesvete. Na područjima preostalih 68 službenih naselja (mjesta) u sastavu Grada Zagreba osnovano je ukupno 59 mjesnih odbora. Više informacija doznajte na mrežnim stranicama Grada Zagreba na adresi zagreb.hr.

Zagrebačke Gradske četvrti – popis, veličina i broj stanovnika / 2011.

ČetvrtPovršina (km2)Broj stanovnikaGustoća naseljenosti (po km2)
Brezovica12712.03095
Črnomerec2438.5461606
Donja Dubrava1136.3633306
Donji grad337.02412.341
Gornji grad – Medveščak1030.9623096
Gornja Dubrava4061.8411546
Maksimir1448.9023493
Novi Zagreb – istok1759.0553474
Novi Zagreb – zapad6358.103922
Peščenica – Žitnjak3556.4871614
Podsused – Vrapče3645.7591271
Podsljeme6019.165319
Sesvete16570.009424
Stenjevec1251.3904283
Trešnjevka – sjever655.4259238
Trešnjevka – jug1066.6746667
Trnje742.2826040
UKUPNO:641790.0171232

Zagrebačke Gradske četvrti – popis, veličina i broj stanovnika / 2001.

ČetvrtPovršina (km2)Broj stanovnikaGustoća naseljenosti (po km2)
Brezovica12710.88485.4
Črnomerec2438.7621593
Donja Dubrava1135.9443321
Donji grad345.10814956
Gornji grad – Medveščak1036.3843593
Gornja Dubrava4061.3881524
Maksimir1449.7503467
Novi Zagreb – istok1765.3013947
Novi Zagreb – zapad6348.981782
Peščenica – Žitnjak3558.2831651
Podsused – Vrapče3642.3601175
Podsljeme6017.744295
Sesvete16559.212358
Stenjevec1241.2573387
Trešnjevka – sjever655.3589498
Trešnjevka – jug1067.1626828
Trnje745.2676146
UKUPNO:641

Tagged