volonterski centar zagreb - kurikulum o školskom volontiranju za osnovne i srednje škole - 2020

Volonterski centar Zagreb izdao “Kurikulum o školskom volontiranju”

Volonterski centar Zagreb, u partnerstvu s odgojno – obrazovnim ustanovama i neprofitnim organizacijama, izradio je ogledni “Kurikulum o školskom volontiranju za osnovne i srednje škole”, koji je isporučen na više od tisuću odgojno – obrazovnih ustanova u cijeloj Hrvatskoj.

VCZ kao nositelj projekta i koordinator aktivnosti pruža sustavnu podršku informiranjem i savjetovanjem za sve škole zainteresirane za implementaciju tema volonterstva, nenasilne komunikacije i održivog razvoja u obrazovne kurikulume svojih ustanova.


Kurikulum je izrađen kroz projekt Školska volonterska zajednica – snaga za održivi razvoj, financiran iz Švicarsko – hrvatskog programa suradnje, u koji je uključeno više od tri tisuće učenika osnovnih i srednjih škola u RH. Kao rezultat rada stručne skupine izrađen je Kurikulum o školskom volontiranju koji služi kao temelj za uvođenje tema volonterstva, nenasilja, solidarnosti, mira i brige za zajednicu i okoliš u obrazovanje djece i mladih.

Dosadašnja je praksa pokazala da učenici volontirajući stječu nova znanja, razvijaju vještine i sposobnosti, izgrađuju osjećaj solidarnosti, a istovremeno imaju priliku biti produktivni i aktivni članovi svoje zajednice te dati svoj doprinos njezinu razvoju i razvoju društva u cjelini.

Fokus je na stvaranju generacije koja će biti društveno i ekološki osviještena

Također, ta generacija bi trebala biti svjesna svoje uloge u upravljanju promjenama u budućnosti. Održivi razvoj kao koncept podrazumijeva razvoj politika i obrazaca ponašanja koji danas osiguravaju resurse i potrebe za sutra.

Škole partneri na projekti ujedno su i prve škole u Hrvatskoj koje su ovaj kurikulum usvojile u svojim ustanovama su OŠ August Šenoa i IX. Gimnazija iz Zagreba te OŠ J. Kozarac i Industrijsko – obrtnička škola iz Slatine. Kurikulum s pripadajućim obrazovnim programima isporučen je na više od 1.000 osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, a dosad prikupljene povratne informacije potvrđuju primjenjivost izrađenih dokumenata i održivost programa zbog čega se u budućnosti očekuje implementacija ovih programa u mnogim školama u Hrvatskoj.

Program kurikuluma za osnovne i srednje škole, uz pripadajući Plan i program izvedbe orijentacijskih radionica iz područja volonterstva, održivog razvoja i nenasilne komunikacije pronađite na mrežnoj stranici Volonterskog centra Zagreb na adresi vcz.hr.

Tagged