ina donira - #inadonira 2022.

INA će tijekom 2022. godine donirati 900.000 kuna zdravstvenim institucijama

INA, Industrija nafte, Kliničkoj bolnici “Sveti Duh” u Zagrebu i općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić” u Sisku donirala je 250.000 kuna. No, to je tek prva u nizu donacija koje će INA ostvariti ove godine, a sve će biti namijenjene dječjim odjelima hrvatskih bolnica. Tako će INA hrvatskom zdravstvenom sustavu tijekom 2022. godine ukupno donirati 900.000 kuna.


Svi stručnjaci se slažu kako je na promicanju i zaštiti zdravlja djece važno raditi od najranije dobi. Osiguravanjem zdravstvene zaštite i skrbi, promicanjem zdravih stilova života, prevencijom bolesti i ozljeda i brojnim drugim mjerama doprinosi se očuvanju i zaštiti zdravlja djece te smanjuje rizik za razvoj bolesti.

“U Jedinici intenzivnog liječenja Odjela neonatologije KB Sveti Duh godišnje liječimo tristotinjak nedonoščadi i teško bolesne novorođenčadi. Kontinuirano praćenje vitalnih parametara – frekvencije srca i disanja, zasićenosti krvi kisikom, krvnog tlaka i tjelesne temperature – medicinskom osoblju predstavlja osnovni klinički alat u praćenju stanja vitalno ugroženog novorođenčeta kao i praćenja učinkovitosti primijenjene terapije. Veliki problem u svakodnevnom radu predstavlja nam premali broj kardiorespiratornih monitora. Postojeći su dijelom zastarjeli i kao takvi nisu potpuno pouzdani za praćenje vitalnih parametara. Donacijom INA-e planiramo nabaviti četiri nova moderna kardiorespiratorna monitora. Time ćemo značajno unaprijediti kvalitetu zdravstvene skrbi za naše najmanje i najosjetljivije pacijente”, rekla je dr. Rebeka Ribičić, specijalist pedijatar, v.d. voditeljica Odjela neonatologije.

U zadnjih 11 godina INA je u zdravstveni sustav Hrvatske uložila 7,7 milijuna kuna

“Naša politika donacija usmjerena je na posebno osjetljive dijelove društva. Zato INA već godinama ulaže u unapređenje zdravstvenog sustava u Hrvatskoj i dobrobit djece smatrajući svojom obavezom pružati podršku i pomoć. Različiti negativni izazovi današnjice i globalne promjene utječu na djecu. Na svima nama je da pokušamo te nepovoljne utjecaje smanjiti na najmanju moguću mjeru. I to zato kako bi osigurali dobrobit za djecu”, rekao je Sándor Fasimon, predsjednik Uprave INA-e.

“Iza nas su dvije godine naporne borbe s pandemijom koronavirusa, nakon čega je bolnica teško oštećena u katastrofalnom potresu. Ono što je sigurno jest da će trebati još puno vremena, sredstava i napora da bolnica započne s normalnim radom. Jedinica intenzivnog liječenja je odjel koji je u ova teška vremena bio neprekidno pun teškim pacijentima za čiji oporavak vrlo važnu ulogu imaju i kreveti na kojima leže, a koji su stari i preko deset godina s oštećenom elektronikom. Stoga ćemo iskoristiti ovu donaciju za nabavu novih kreveta. Trenutno je situacija u bolnici pod kontrolom zahvaljujući izgradnji središnjeg paviljona i sanaciji kirurgije, očnog odjela, dermatologije i novim prostorima pulmologije u Petrinji. Tako da ova bolnica ima budućnost i uz malo strpljenja i napora imat ćemo potpuno novi izgled bolnice koja će moći raditi punim kapacitetom”, rekao je mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med., ravnatelj Opće bolnice “dr. Ivo Pedišić” u Sisku. Više informacija dostupno je na mrežnim stranicama na adresi donacije-bolnicama.ina.hr/.

Tagged