cernik, žumberak - 2020

Prošćenje posvećeno Sv. Jeleni Križarici u žumberačkom selu Cerniku

U Cernik, malo selo na obroncima Žumberka s južne strane brda Hum, koje se spominje u dokumentima davne 1249. godine, dolazi se kroz Reštovo (mjesto rođenja Tadije Smičiklasa), mjesto prije Sošica. Do sela vodi lijepi asfaltni put izgrađen 1999. godine zaslugom samih žiteljan Cernika, kojih je u to vrijeme bilo najmanje u samom Cerniku. Naime, Cerničana ima diljem svijeta u koji su morali krenuti u “potrazi za bolje sutra” za sebe i svoju djecu još od kraja 19. stoljeća pa sve do današnjih dana. Danas ih ima na gotovo svim kontinentima svijeta.

Iz Cernika potječu slavni kipar i drvorezac Josip Joso Kopriva (1934. – 2004.) kao i samouki kipar Nikola Kopriva (1920. – 1996.) kojemu su posthumno organizirane izložbe u Suradnji Muzeja anđela u Varaždinu i Gradskog muzeja Koprivnica u Studiju galerije u Hlebinama.

Kao svjedok skromnog života obitelji, stoje još uvijek prkoseći vremenu male cerničke kuće, zračeći nekadašnjom toplinom svojih ognjišta i peći. Srasle s kamenim tlom žive poput biljke, čekajući tužne svoju djecu na obilazak iz dalekog joj svijeta.

Selo je nekoć imalo 25 domaćinstava. Živjelo se od poljodjelstva, teško i skromno. Djeca su u školu ljeti i zimi, svaki dan, pješačila pet kilometara u oba smjera. Cernik je prvobitno imao kapelicu i groblje nedaleko od sela, čiji su ostaci zidova kapelice vidljivi i danas zarasli u grmlju.

Voda je u Cerniku oduvijek bila veliki problem. Za piće su ljudi nosili vodu iz Rastoka, izvora udaljenog 1,5 kilometar od sela, a stoka se napajala u seoskim lokvama, sve dok 1955. godine cerničani nisu sagradili zajedničku šternju. Struja je u selo uvedena 1967., a telefon 1994. godine. 2007. godine je napokon uveden vodovod, ali tada je u Cerniku živjelo svega deset stanovnika u pet domaćinstava.

U proljeće 1998. cernički su entuzijasti uz pomoć Općine Žumberak i vlastitim doprinosom asfaltirali put do Cernika te financirali obnovu kapele Sv. Jelene Križarice (izgrađene 1920. godine, kada je i groblje Cerničana premješteno u Sošice).

Svi ekonomski argumenti bili su protiv toga, no, put je asfaltiran i kapela obnovljena pa su na svečanosti otvorenja 23. listopada 1999. godine svi prisutni donijeli odluku da se svake nedjelje poslije 18. kolovoza susretnu svi Cerničani, njihovi potomci i prijatelji te prisustvuju Svetoj misi.

Ove se godine slavi jubilarno dvadeseto Prošćenje posvećeno Svetoj Jeleni Križarici i 100 godina postojanja kapele u Cerniku, malom nenastanjenom žumberačkom selu podno Svete Gere!

Misu će 23. kolovoza 2020. godine u 11 sati predvoditi vlč. Ivan Vučak, župnik Župe Presvetog Trojstva Krašić, koji ujedno upravlja Župom Sv. Marije Magdalene na Oštrcu, kojoj pripada i selo Cernik.


PROČITAJTE VIŠE:

Ključne riječi (tagovi): - - - - - - - - - - - -

1 thought on “Prošćenje posvećeno Sv. Jeleni Križarici u žumberačkom selu Cerniku

Comments are closed.